Digitaltog Group Entertainment.no (DGE)

Velkommen til Digitaltog Group Entertainment (DGE). Vi danner et Medleskap for oss. Vi bygger et Digitalanlegg i Vesterålen. Vi bruker Marklinsystem HO og C-spor. Med Marklin Digitalt Control styres diverse tjenester og vårt Passasjertog har fløyte Og Stasjonlyd. VI kan dra på reisere på utsillinger i Tyskland.
Adresse Kontakt Kategori
Digitaltog Group Entertainment.no (DGE)
Møllebakkenveien 8b Møllenbakkveien 8 b
8400 Sortland
Kim Helland
Org. nr: 991 320 490
Telefon: 76200571
E-post: Ikke registrert
Aktiviteter