Norske Redningshunder, avd. Vesterålen lokallag

Norske Redningshunderer (NRH) en landsomfattende, frivillig, humanitær redningsorganisasjon som utdanner hunder og hundeførere til bruk i redningstjenesten og sprer opplysning om hundens mulighet til å finne mennesker som er savnet.

NRH Vesterålen lokallag har ukentlige treninger for hund og hundefører og gjennomfører årlige samlinger (se hjemmesiden).
Adresse Kontakt Kategori
Norske Redningshunder, avd. Vesterålen lokallag
Aspåsveien 9A Aspåsveien 9A
8400 Sortland
Org. nr: 993 612 316
Telefon: 45814124
Aktiviteter