Holmstad Grunneierlag

Ingen beskrivelse av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Holmstad Grunneierlag
Einarsvei 6
8480 Andenes
Gudmund Hansen
Telefon: 90758091 / 76142095
Aktiviteter
Annet
Hovedorganisasjon:
Krets:
Stiftet:
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=0