Sortland Rotary Klubb

Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet, og spesielt viljen til:
- Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre
- Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet til å gagne samfunnet
- Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv
- Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et verdensomspennende fellesskap av personer fra forskjellige yrker forent i idealet om å gange andre
Adresse Kontakt Kategori
Sortland Rotary Klubb
C/O KVNORD, Postboks 295
8401 SORTLAND
Telefon: Ikke registrert
Aktiviteter
Annet
Hovedorganisasjon: Rotary
Krets: Distrikt 2270
Stiftet: 10 jan 1951
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=38