Bygdelaget Dalheim Blokken

Ingen beskrivelse av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Bygdelaget Dalheim Blokken
Teingårdsveien 34 Gårdsøyveien 23
8400 Sortland
Kjell Vangen
Org.nr.: 993 976 164
Telefon: 76126465 / 90733729
Aktiviteter
Annet
Hovedorganisasjon:
Krets: Blokken
Stiftet: 30.03.2009
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=0