Godfjord Fiske- og Småbåtforening

GFS har som formål å skaffe god havn for fiskere og andre i Godfjord. Havna er på plass, og bygges og vedlikeholdes gjennom dugnad av lagets medlemmer.
Adresse Kontakt Kategori
Godfjord Fiske- og Småbåtforening
Gåra 82 Gåra
9475 Borkenes
Org. nr: 987604182
Telefon: 91315406 / 90885812
Aktiviteter