Landsforeningen mot stoff

Vi er en pårørendeforening for foreldre med rusavhengige barn.
Vi driver med forebyggende arbeid i forhold til barn og ungdom.
Adresse Kontakt Kategori
Landsforeningen mot stoff
Pb.531 Pb. 531
8401 Sortland
Telefon: 91113303
Aktiviteter
Annet
Hovedorganisasjon:
Krets:
Stiftet:
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=0