Mental helse Sortland

Mental Helse er en bruker- og interesseorganisasjon innen psykisk helse. Våre medlemmer er mennesker som har eller har hatt psykiske lidelser, pårørende, helsepersonell og andre interesserte. Årsmelding 2009 kan du lese her: http://www.mentalhelse.no/filestore/rsmelding09_MhSortland.pdf
Adresse Kontakt Kategori
Mental helse Sortland
Bøneset 74
8404 Sortland
Telefon: 954 96 640
Aktiviteter
Annet
Hovedorganisasjon:
Krets: Sortland
Stiftet:
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=0