Eidsfjord pensjonistforening

Ingen beskrivelse av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Eidsfjord pensjonistforening
Sortlandsveien 2736
8416 SORTLAND
Telefon: 913 49 819
Aktiviteter
Annet
Hovedorganisasjon:
Krets:
Stiftet:
Medlemstall: