Sortland Pistolklubb

Sortland Pistolklubb stiftet i 1963.
Vi er ca 30 medlemmer. Skyte anlegget er lokalisert i Sandstranddalen. Har fast skytedag onsdag fra medio mai og utover til slutten av september. Skyteanlegget er under opprustning og får støpt såle på standplass i løpet av forsommeren.

Vi tilbyr medlemmene opplæring i sikker våpenbruk, samt trening og mulighet for stevnedeltagelse i ulike skyteprogram.
Klubben har flere klubbvåpen for utlån på banen på skytedagene våre. Nye medlemmer må gjennomgå nybegynnerkurs som omfatter våpenbruk, sikkerhet, standplassreglement.

Sist men ikke minst: Vi har plass til flere.
Adresse Kontakt Kategori
Sortland Pistolklubb
Sigerfjordveien 324
8400 Sortland
Telefon: Ikke registrert
Aktiviteter
Annet
Hovedorganisasjon: Norges skytterforbund
Krets: Nord-Norge
Stiftet: 1963
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=1, 25-=32