Reinstad grendelag

Ingen beskrivelse av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Reinstad grendelag
Vesterland 116 Vesterland 116
8407 GODFJORD
Telefon: 76127378 / 977 13 226
E-post: Ikke registrert
Aktiviteter
Annet
Hovedorganisasjon:
Krets:
Stiftet:
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=0