Forsvarets Seniorforbund Avdeling Vesterålen

Forsvarets Pensjonistforening Vesterålen ble stiftet 12.januar 2011 og Vedtekter for pensjonistforeninga ble vedtatt samme dag. Navneendring til Forsvarets Seniorforbund, avdeling Vesterålen, med tilhørende basisvedtekter, ble vedtatt av Landsmøtet i Forsvarets
Seniorforbund den 8.juni 2011. Forsvarets Seniorforbund Avdeling Vesterålen har som formål å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, sosiale og velferdsmessige interesser med henblikk på pensjonisttilværelsen. FSF Vesterålen tar opp medlemmer som på bakgrunn
av tjeneste i Forsvaret har opparbeidet rett til tjenestepensjon fra Statens Pensjonskasse (SPK). Likeledes tas opp som medlemmer deres ektefeller eller samboere samt etterlatte ektefeller eller samboere. I tillegg til medlemmer som oppfyller ovennevnte krav,
kan det tas opp som medlemmer personer som har, eller har hatt, en spesiell tilknytning til Forsvaret, og deres ektefeller eller samboere.
Adresse Kontakt Kategori
Forsvarets Seniorforbund Avdeling Vesterålen
Sjøforsvarets Kystvaktstasjhon Sortland Postboks 295
8401 Sortland
Telefon: 76122055 / 47014090
Aktiviteter
Annet
Hovedorganisasjon: FSF
Krets: Vesterålen
Stiftet: 2012
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=39