Sortland Røde Kors Besøkstjeneste

Ingen beskrivelse av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Sortland Røde Kors Besøkstjeneste
Vesterålsgata 66 Postboks 179
8401 SORTLAND
Telefon: 96508400
Aktiviteter
Annet
Hovedorganisasjon: Røde Kors Norge
Krets: Røde Kors Nordland
Stiftet:
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=0