Sortland Røde Kors Hjelpekorps

Ingen beskrivelse av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Sortland Røde Kors Hjelpekorps
vesterålsgata 66 Postboks 179
8401 SORTLAND
Telefon: 41667021 / 96508400
Aktiviteter
Annet
Hovedorganisasjon: Røde kors Norge
Krets: Røde kors Nordland
Stiftet: 30.03.54
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=0