Sortland Røde Kors Hjelpekorps

En frivillig, humanitær organisasjon som er en del av den lokale beredskapstjenesten. Bygger på Røde Kors sine 7 prinsipper som kan summeres opp i begrepet Humanitet, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi ønsker nye aktive medlemmer som ønsker å bidra til å gjøre vårt lokalområde til et litt tryggere sted å bo. Vårt kjente ansikt er ute i marka på leting etter savnede, men vi driver også med mange andre aktiviteter. Vi har sanitetsvaktet ved idrettsarrangementer og andre arrangementer, vi kjører kurs i førsthjelp på ulike nivå, deltar på øvelser med øvrige redningsetater og samarbeider med de andre korpsene i området for å bli bedre på det vi skal bidra med. Så har du lyst til å fylle hverdagen med meningsfull aktivitet, lære ny og viktig kunnskap, og delta i et hyggelig miljø, ta kontakt. Vi trenger deg!
Adresse Kontakt Kategori
Sortland Røde Kors Hjelpekorps
vesterålsgata 66 Postboks 179
8401 SORTLAND
Telefon: 41667021 / 96508400
Aktiviteter
Annet
Hovedorganisasjon: Røde kors Norge
Krets: Røde kors Nordland
Stiftet: 30.03.54
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=0