Hageselskapet Sortland (hagelaget)

"Vårt formål er å fremme hageglede og hagekultur, landskapspleie og nærmiljøsaker til beste for det enkelte menneske, familien og samfunnet. Vi skal derfor være den selvfølgelige kunnskaps-, informasjons- og interesseorganisasjon for alle hageinteresserte i Norge. Og med hage mener vi alt fra den private hageflekk, fellesareal i boligområder og offentlige anlegg, til store kulturlandskap."
Adresse Kontakt Kategori
Hageselskapet Sortland (hagelaget)
Telefon: 917 66 920
Aktiviteter
Annet
Hovedorganisasjon: Det Norske Hageselskap
Krets: Sortland
Stiftet:
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=0