Varsling

Sortland kommune benytter varslingssystemet Varsling 24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS. Varsling 24 varsler via SMS, e-post, og talemelding til fasttelefon.

Når blir systemet brukt?
Kommunen informerer våre innbyggere digitalt ved hendelser der dette er hensiktsmessig. Det kan være ved vannavstengning, stengte veier, evakuering, generelle servicemeldinger eller andre forhold som krever rask informasjon.

Hvordan finner vi deg?
Det blir benyttet tre ulike registre for å nå ut med informasjon til deg:

Privatpersoner

Kontaktinformasjon blir hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret til Difi. Vi anbefaler deg å legge inn ditt mobiltelefonnummer og din epostadresse i dette felles nasjonale kontaktregisteret. De fleste henvendelser fra det offentlige vil hente kontaktinformasjonen herfra, for eksempel angående selvangivelsen. Oppdatering utføres her: https://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon   

Bedrifter

Ved varsling av bedrifter blir bedriften som tilhører adressen varslet med bakgrunn i oppføring i Enhetsregisteret. Kontaktdata for bedrifter blir hentet fra Altinn. Bedrifter med flere adresser bør registrere disse som underenhet hos Brønnøysundregistrene: https://www.brreg.no/bedrift/virksomhet/ 

Tilleggsregister

Tilleggsregister kan du benytte dersom du ønsker å motta varsler for en bedrift eller for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på. Se https://varslemeg.no/


Har du ikke blitt varslet?
1) Er du folkeregistrert på din adresse? https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister
2) Har du oppdatert din elektroniske kontaktinformasjon? https://www.norge.no/nb/oppdater-kontaktinformasjon

Hva kan du gjøre?
Oppdater dine opplysninger og meld alltid flytting til Folkeregisteret.

Bor du på et annet sted enn der du er folkeregistrert kan du registrere ditt telefonnummer på din adresse i vårt Tilleggsregister. Husk å endre hvis du flytter. Tilleggsregisteret er  konfidensielt og benyttes kun av din kommune. 
  
Registrer ditt telefonnummer i kommunens tilleggsregister her: https://varslemeg.no
Velg tilleggsoppføring – Legg til ditt telefonnummer (velg Privat)

Sårbare virksomheter
Vårt tilleggsregister knytter kontaktpersoner til virksomheter med telefonnummer. Kontaktpersonen vil motta varsel på SMS dersom SMS sendes fra kommunen.
 
Sårbare virksomheter er bedrifter som er avhengig av vann for å drive sin virksomhet:

  • Sykehus og medisinske sentre 
  • Alders- og sykehjem 
  • Lege og tannleger 
  • Barnehager og skoler 
  • Næringsmiddelprodusenter 
  • Restauranter og kafeer


Registrer din virksomhet i kommunens tilleggsregister: https://varslemeg.no/
Velg tilleggsoppføring – Legg til ditt telefonnummer (velg Bedrift)

Ofte stilte spørsmål

Hvordan fungerer varslingen?

Meldingen sendes som SMS til mobiltelefoner, epost og en automatisert talemelding til fasttelefon. Talemelding leses inn som "tekst til tale". På slutten av meldingen blir du bedt om å taste: 1 - for å bekrefte at du har oppfattet meldingen 9 - dersom du ønsker å høre meldingen en gang til.

Er mitt mobilnummer registrert?

Vi sender varsling til alle som er folkeregistrert på en berørt adresse i Folkeregisteret og henter dine kontaktopplysninger fra Difis kontaktregister. Så lenge du har registrert dine kontaktopplysninger i Difis kontaktregister/Altinn vil du bli varslet. 

Din oppføring kan du sjekke ved å logge deg inn her: https://www.norge.no/nb/oppdater-kontaktinformasjon

Jeg har hemmelig nummer

Varsling 24 varsler ikke hemmelige nummer. Hvis du allikevel ønsker å få varsel fra din kommune, gjør en tilleggsoppføring på varslemeg.no og kryss av for "hemmelig nummer".

Hvordan kan jeg se hvilke adresser jeg får varsel for?

På varslemeg.no kan du sjekke andre varslingsadresser som er oppført på ditt mobilnummer, utover din offisielle bostedsadresse som du er registret med i «kontaktregister for offentlig forvalting». Slik gjør du:

  • Under "Tilleggsoppføring" klikker du "Legg til ditt telefonnummer".
  • Skriv inn ditt mobilnummer og klikk "Send".
  • Du mottar en kode på sms, som du bruker for logge deg inn. Her ser du listen over adresser registrert på ditt mobilnummer.
  • Her kan du også slette adresser eller legge til flere.
Jeg bor i borettslag / blokk / sameie

Alle enheter i et borettslag eller sameie blir varslet hvis du er registrert i «kontaktregister for offentlig forvaltning».