Publisert 28.09.2018

Norconsult har levert en handelsanalyse til Sortland kommune. Analysen er et faktagrunnlag som skal benyttes for å sette rammer for fremtidig handel. Den viser at Sortland stadig dominerer innen handel i Nordland.

Publisert 27.09.2018

Ønsker du å bli sterkere og stødigere? Er det blitt vanskeligere å komme seg ut? Er du i mindre aktivitet i dag enn for ett år siden?
Stødig i Nordavind er en treningsgruppe for seniorer. Trening to ganger i uken med hovedfokus på styrketrening for ben, bevegelighet og balansetrening. Øvelser i sittende og stående. Treningen ledes av en fysioterapeut.
 

Publisert 14.09.2018

Sortland formannskap har i sak 094/18 vedtatt å legge fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale for Kjempenhøy 9 ut til offentlig ettersyn i 30 dager.

 

Publisert 14.09.2018

Ønsker dere å ha fokus på bedre trafikksikkerhet gjennom holdningsskapende arbeid? Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken.

Publisert 23.08.2018

I disse dager har Sortland kommune sendt ut vedtaksbrev om offisielle veiadresser som berører et par tusen innbyggere i kommunen.

 

Publisert 08.08.2018

Eidsfjord sjøfarm AS søker om etablering av ny akvakulturlokalitet utenfor Holand i Sortlandsundet og Sortland kommune har mottatt søknaden for offentlig utlysning og kommunal behandling.

Publisert 30.07.2018
FKB A-B

Sortland kommune har oppdatert basiskart og flybilder i sentrum og tettstedene - se oversiktsbilde. 

 

 

 

 

 

Publisert 09.07.2018

Sortland formannskap vedtok i møte 21.6.18 sak 076/18 å legge forslag til reguleringsplan for B10, Lamarka Nord ut på høring og til offentlig ettersyn.

 

Publisert 29.06.2018

Sortland kommune kunngjør med dette at arbeidet med å få på plass en utbyggingsavtale i tilknytning til reguleringsplanen for «Skogveien 9 og 11» er startet.

Det vises til Plan og bygningslovens kapittel 17, særlig 17-4, 1. ledd.

Videre vises til Sortland kommunestyres behandling av k-sak 003/18 den 15.02.2018 der reguleringsplanen ble vedtatt.

Sortland kommune skal utarbeide utbyggingsavtale med Sortland boligstiftelse som er utbygger. Avtalen skal før sluttbehandling legges ut til offentlig ettersyn i 30 dager, og deretter behandles og vedtas av Sortland formannskap og kommunestyre.

Eventuelle innspill eller andre henvendelser sendes postmottak@sortland.kommune.no merket «sak 18/852».

 

Publisert 29.06.2018

Sortland kommune kunngjør med dette at arbeidet med å få på plass en utbyggingsavtale i tilknytning til reguleringsplanen for «Steirobakken - gnr 14, bnr 401» er startet.

Det vises til Plan og bygningslovens kapittel 17, særlig 17-4, 1. ledd.

Videre vises til Sortland formannskaps behandling av f-sak 022/18 den 22.03.2018 om oppstart av reguleringsarbeid. Her legges det til grunn at utarbeidelse/inngåelse av en utbyggingsavtale er en forutsetning for tiltak innenfor planområdet, og at dette følgelig vil være del av planbestemmelsene.

Sortland kommune skal utarbeide utbyggingsavtale med Steinsvik Hus & Entreprenør AS som er utbygger. Avtalen skal før sluttbehandling legges ut til offentlig ettersyn i 30 dager, og deretter behandles og vedtas av Sortland formannskap og kommunestyre.

Eventuelle innspill eller andre henvendelser sendes postmottak@sortland.kommune.no merket «sak 18/640».