Publisert 14.05.2021

Årets 17. mai program inneholder noe for enhver. Lenker til digitale sendinger, finner du i programmet. 

 

 
Publisert 12.05.2021

Sommerskole er et gratis tilbud til alle elever i Sortland kommune fra 1.–10. trinn.
Bli med, meld deg på, vi gleder oss til å møte DEG!

Publisert 12.05.2021

Og hvordan kommer vi dit? Det var tema for workshop 19. mars 2021. Her deltok politikere, næringsliv, aktører fra kultur, idrett, frivillig sektor og engasjerte innbyggere for å diskutere målsettinger og løsninger for fremtidens Sortland.  

Publisert 04.05.2021

Strandryddingen er i gang rundt om i det ganske land - husk å registrere aksjonen i den nye ryddeportalen før også du går i gang.

 

Publisert 03.05.2021

Dette gjelder ikke de som allerede har fått 1 dose. De får neste dose som avtalt etter 6 uker.

 

Publisert 03.05.2021

Sortland kommune har budsjettert med å yte tilskudd til brukerorganisasjoner med kr 100.000 i 2021.

Publisert 03.05.2021

Fra og med 1. mai. 2021, blir det både billigere og enklere å bygge tilbygg og terrasser på eiendommen din. 

Publisert 29.04.2021

Norges største aktivitetskonkurranse er i gang, og vi vil ha deg med!

 

Publisert 29.04.2021

Sortland kommunestyre har i møte 15.4.2021 vedtatt detaljreguleringsplan for N/F Selnes. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for framtidig utbygging av nærings- og handelsareal gjennom utfylling i sjø. Frist for klage er 23. mai 2021.

 

Publisert 27.04.2021

Rambøll varsler på vegne av Sortland kommune om utvidet plangrense og høring av revidert planprogram. Frist for å sende merknader  til planarbeidet er 11.5.2021. 

Publisert 27.04.2021

Innbyggere i Sortland kommune vil bli innkalt til vaksinasjon også gjennom sommeren. 

Publisert 26.04.2021

Smittesituasjonen i Norge er ustabil, og årets russ må belage seg på en russefeiring preget av pandemi og smitteverntiltak

Publisert 23.04.2021

Om du har fastlege på Sortland, men annen bostedskommune, skal du vaksineres i din bostedskommune.

 

Publisert 26.03.2021

Sortland formannskap vedtok i møte 25.2.21, sak 021/21, å legge forslag til reguleringsplan for Strandskog næringsområde N/F10 til høring og offentlig ettersyn. Som følge av feil i utsendte og publiserte kart ved varsel om høring og offentlig ettersyn, er nye kartdokumenter lagt ut. Frist for å sende merknader til forslaget er utvidet til 28.5.2021. 

 

Publisert 22.04.2021

Sortland kommune, ved bygningsmyndigheten, ber byggenæringen gjøre avbøtende tiltak umiddelbart, eller stanse fyllingsarbeid i gytesesongen.

Publisert 21.04.2021
Kunngjøringer, høring, ropert

Planforslag legges ut på høring og offentlig ettersyn i perioden 21. april – 20. juni 2021.

Publisert 21.04.2021
Kunngjøringer, høring, ropert

Sortland formannskap vedtok i møte 25.03.2021, sak 049/21, å legge forslag til reguleringsplan for Lamarka sykehjem til høring og offentlig ettersyn. Frist for å sende merknader til forslaget er 09.05.2021. 

Publisert 21.04.2021

Kommunens årsberetning og regnskap for 2020 er en del av kommunedirektørens samlede rapportering til kommunestyret. 

Publisert 21.04.2021

Deler av Steiroveien vil være stengt i perioden 19. april til 12. mai. Dette i forbindelse med anleggsarbeid i området Prestdalen. 

Publisert 21.04.2021

Svømmehallen åpner for offentlig bading fredag 16. april 2021.