Publisert 17.01.2019
Penger_2

Sortland kommune har budsjettert med å yte tilskudd til brukerorganisasjoner med kr 100.000 i 2019.

Publisert 16.01.2019
Rosasløyfe.jpg

Alle kvinner i Sortland kommune som er født mellom 1949-1968 inviteres til mammografiundersøkelse fra 21. januar - 4.april 2019.

Publisert 16.01.2019
Bra Mat

Kurs vår 2019: Bra Mat for bedre helse er kurs for voksne som ønsker å lære om sunn kost og som ønsker å gjøre endringer i sine levevaner.

Publisert 16.01.2019
KOntrakt_smalt

Sortland kommune gjennomfører en tilbudskonkurranse om utkjøring og henting av tøy, mat, post og blodprøver. Konkurransen gjennomføres som reservert kontrakt jf. Forskrift om offentlige anskaffelser § 8-8 begrenset til virksomheter eller programmer som har som hovedformål å integrere funksjonshemmede eller vanskeligstilte personer i arbeidslivet.

 

Publisert 10.01.2019
Vinter snøras

Følg med på varsel for ditt nærområde om du skal ferdes i fjellet.

Mer detaljert informasjon kan leses her:


http://www.varsom.no/snoskredvarsling/


 

Publisert 03.01.2019
Brøyting

Brøyting og sandstrøing utføres i all hovedsak av private entreprenører på kontrakt med Sortland kommune. Kontraktene løper fra 2017 til 2022.

Publisert 03.01.2019
Jodtabletter_2

Jodtabletter er et aktuelt tiltak ved atomhendelser med utslipp av radioaktivt jod for å beskytte mot kreft i skjoldbruskkjertelen. Risikoen for slik kreft er størst hos barn, unge, gravide og ammende, men i spesielle situasjoner kan det også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år.

 

Publisert 21.12.2018
Utbyggingsavtale,

Det kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for nytt hotell ved Kulturfabrikken. 

Publisert 14.12.2018
Løping

Planprogram Habilitering /rehabilitering legges ut til høring med høringsfrist 8. februar 2019.

Publisert 14.12.2018
Føtter skolegård

På bakgrunn av vedtak i formannskapet 29.11.18 sendes Forslag til kommunedelplan for fremtidig skolestruktur 2019-2034 ut til høring.

Høringsfrist 24.02.2019.