Publisert 08.11.2019
Gatelys

I dag 8. november ble et luftspenn avslitt ved Hognfjordveien nr. 206, dette medfører at et område blir mørkt inntil videre.Tidligere er områdene Frøskeland i retning Bø, Eidsfjorden/Kvassnes og del av Hognfjorden mørke på grunn av ødelagte stolper og avslitte luftspenn. I tillegg er det en del mørke enkelt lys.

 

 

Publisert 05.11.2019
78 år

Onsdag 13. november kl. 10.00-15.00 inviterer vi alle innbyggere i Sortland kommune som fyller 78 år i 2019 til en temadag i Kulturfabrikken. Temadagen er gratis og du får servert en enkel lunsj.

Publisert 29.10.2019
Universell_difi

Prisen utdeles til den enkeltperson, frivillig organisasjon, bedrift eller offentlig instans som har gjort en spesiell verdifull innsats i forhold til universell utforming og tilgjengelighet i lokalmiljøet.

Publisert 08.11.2019
Spaserstokk_logo

Spaserstokken er en ordning for å styrke kunst- og kulturtilbudet til eldre og styrke samarbeidet mellom kulturfeltet og omsorgssektoren. Nært samarbeid med frivillige, helse og velferd, lag og organisasjoner, offentlige og private arenaer.

Publisert 01.11.2019
Kunngjøringer ny

Sortland formannskap vedtok i møte 31.10.2019 PS-sak 091/19 å legge forslag til Forskrift for godtgjørelse til folkevalgte i Sortland kommune ut til offentlig ettersyn og høring, i henhold til forvaltningslovens § 37.

Den nye kommuneloven har definert hva som menes med folkevalgte. Med folkevalgte menes medlemmer av kommunestyret og personer som et folkevalgt organ har valgt inn i et folkevalgt organ, eller et annet kommunalt organ jfr. kl. §§ 5-1 og 5-2.

Innspill og eventuelle merknader sendes til:

Sortland kommune
Postboks 117
8401 Sortland eller
e-post til postmottak@sortland.kommune.no
innen 22. november 2019.

Forslag til forskrift for godtgjørelse til kommunale folkevalgte i Sortland kommune

Saksframlegg

 

Publisert 24.10.2019
Politisk møte

Møte i Formannskapet torsdag 31. oktober kl. 09.00, Møterom II, Rådhus II.

Sakspapirer til møtet finner du her når de klar.

Møtet blir streamet her

Publisert 22.10.2019
Digital_Feier_smalt

Sortland kommune tar nå i bruk nye løsninger for hvordan vi skal planlegge tilsynsrundene våre.

Publisert 18.10.2019
Randi Gregersen

Kommunestyret i Sortland vedtok i møte 17. oktober 2019 å endre tittel fra rådmann til kommunedirektør.

 

Publisert 14.10.2019
e-helseforskning

Fra og med torsdag 10. oktober vil tilfeldig utvalgte personer i Nordland motta en SMS hvor de blir bedt om å svare på en kort spørreundersøkelse. Det vil ta ca. 5 minutter å svare.
Vi håper så mange som mulig velger å svare. Det er vår fremtidige helse det gjelder, og alle bidrag er kjempeviktige!

Publisert 14.10.2019
Forkjøla_smalt

Vaksinering mot influensa startet 15. oktober, og vi vaksinerer så lenge beholdningen rekker. Det koster 150 kroner å få den satt. Bruk ditt fastlegekontor.