Publisert 20.01.2020
Vinter snøras

Følg med på varsel for ditt nærområde om du skal ferdes i fjellet.

Varsel for Lofoten og Vesterålen
Varsom.no


 

Publisert 17.01.2020
Skolestart


Sortland kommune ønsker skolestartere med foresatte velkommen til 1. år i grunnskolen. Om du ønsker avklaring på hva som skjer under innskrivingen,
ta kontakt med den enkelte skole.

Innskriving gjelder som følger:

Publisert 17.01.2020
Smiley_sinnemestring_2

Sortland kommune samarbeider med Stiftelsen Tryggere om etablering av et sinnemestringstilbud. Tilbudet er åpent for personer i alle aldre som er bosatt i Vesterålen, Lofoten og Lødingen og som sliter med å mestre sitt sinne. Sinnemestringstilbudet gjennomføres av Stiftelsen Tryggere og er gratis. 

Publisert 07.01.2020
Spaserstokk_logo

Spaserstokken er en ordning for å styrke kunst- og kulturtilbudet til eldre og styrke samarbeidet mellom kulturfeltet og omsorgssektoren. Nært samarbeid med frivillige, helse og velferd, lag og organisasjoner, offentlige og private arenaer.
Vi utvider søknadsfristen til 20. januar.

Publisert 07.01.2020
Bygdebøker

Foredragsserien med Johan Borgos basert på bygdebøkene for Sortland trakk fulle hus, og nå kan du skaffe deg alle bøkene til rabattert pris. Bøkene selges i skranken på Biblioteket i Kulturfabrikken. Du kan bl.a. betale med VIPPS. 

Publisert 06.01.2020
Vigsel ill

Etter at kommunene overtok ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler 1. januar 2018, har Sortland kommune hatt 38 vigsler så langt.

Publisert 19.12.2019
Akvakultur

Eidsfjord sjøfarm AS søker om arealendringer ved lokalitet Trolløya SV beliggende i Eidsfjorden, nord for innløpet til Olderfjorden. Sortland kommune har mottatt søknaden for offentlig utlysning og kommunal behandling. Frist for uttalelse 24.januar 2020.

Publisert 19.12.2019
Akvakultur

Eidsfjord sjøfarm AS søker om arealendringer ved lokalitet Innerbrokløysa ved innløpet til Sigerfjorden.  Sortland kommune har mottatt søknaden for offentlig utlysning og kommunal behandling. Frist for uttalelse er 24. januar 2020.

Publisert 17.12.2019
6271778_4614008

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtok 6/12-2019 å varsle om planoppstart for ny interkommunal kystsoneplan for Vesterålen. Samtidig sluttet arbeidsutvalget seg til forslag til planprogram og legger dette ut til høring i 7 uker. 

 

 

Publisert 13.12.2019
Vannkran

Etter gårdagens vannlekkasje, med påfølgende vannavstenging av kommunalt ledningsnett, ber vi våre abonnenter: