Publisert 13.12.2017
Formannskapsmøte

Møtedato:      19.12.2017

Møtested:       Rådhuset, møterom 1

Tid:                kl. 12.30  (merk tidspunktet)

 

 

 

Publisert 05.12.2017

Torsdag 14. desember 2017 kl 10.00 i Kommunestyresalen, Rådhus I.

Sakspapirene til møtet finner du her når de er klar

Her kan du se kommunestyremøtet live

Publisert 04.12.2017

Sortland kommune har bekreftet hvilke kartgrunnlag som skal brukes i kommunens plan- og byggesaksarbeid.

 

Mer informasjon om det offentlige kartgrunnlaget i Sortland.

 

 

 

 

 

 

Publisert 01.12.2017

Vi sender i disse dager ut SMS-varsel angående vannmåleravlesning til de som ligger inne med registrert mobilnummer i vårt fakturasystem. Kundene skal svare ved kun å taste målerstand.

Publisert 29.11.2017

Vi søker etter personer som har interesse for, og lyst til å lede treningsgrupper for eldre. Målgruppen for treningen er eldre hjemmeboende med begynnende funksjonssvikt og ustøhet. Gruppene gjennomføres én gang per uke på dagtid og instruktørene vil primært få ansvar for én gruppe hver.

Publisert 21.11.2017

Norge er i ferd med å innføre et nytt høydesystem i alle kart, NN2000, som skal erstatte høydesystemet fra 1954, NN1954. I begynnelsen av 2017 er NN2000 innført i alle kommuner i Vesterålen.

 

Publisert 17.11.2017
Formannskapsmøte

Torsdag 30. november 2017 kl. 09.00

Møterom I, Rådhus II.

Når dokumentene til møtet er klar, finner du de her

 

Publisert 13.11.2017
Vegarbeid_skilt.jpg

Det skal bygges gang- og sykkelvei langs Vesterveien i området ved Lilleheia.

Det må påregnes at Vesterveien blir innsnevret i anleggsområdet.

Publisert 13.11.2017
Vegarbeid_skilt.jpg

Alle som skal arbeide på eller ved kommunale veier i Sortland skal bruke Staten vegvesens sitt skjema for arbeidsvarsling.

Håndbok N301 gjelder også for arbeid på eller ved kommunale veier.

Alle søknader om arbeidsvarsling skal inneholde følgende dokumentasjon:

  • Arbeidsbeskrivelse
  • Risikovurdering
  • Arbeidsvarslingsplan

Arbeidet kan ikke starte opp før arbeidsvarslingen er godkjent av Sortland kommune.

Det må påregnes 2 - 4 dagers saksbehandlingstid på søknader. Søknader som er mangelfulle returneres.

Søknad sendes Sortland kommune på e-post til sti@sortland.kommune.no   

Link til skjema mv.

Sortland kommune vil varsle nødetater, fastebrukere av veier, skoler, barnehager o.l., og legge ut arbeidet på vår hjemmeside.

Vår hjemmeside vil bli oppdatert på dette.