Publisert 26.10.2020

På Sortland blir det ikke drop-in ved legekontorene i år for å få satt influensavaksine. Dette av smittevernhensyn. Alle må bestille time.

 

Publisert 22.10.2020

Møte i Formannskapet torsdag 29. oktober kl. 09.00 i Kommunestyresalen.

  • Møtet holdes i Kommunestyresalen – minimum 1 meter avstand til øvrige møtedeltakere
  • Møtet er åpent kun for møtedeltakere og media iht. Smittevernloven § 4-1.
  • Publikum kan følge møtet via streaming. 

Sakspapirer til møtet finner du her når de er klar

Se møtet live

 

Publisert 22.10.2020

Halloween og 31. oktober nærmer seg med stormskritt, til glede for mange små og store. Folkehelseinstituttet (FHI) har samlet gode råd for hvordan du kan gjennomføre Halloween-feiringen på en måte som ivaretar smittevernet.

  

Publisert 21.10.2020
Kunngjøringer, høring, ropert

I forbindelse med arbeidet med interkommunal kystsoneplan for Vesterålen inviteres det til åpent møte.   

   

 

 

 

Publisert 21.10.2020

Alle henvendelser vedrørende påkjørt, skadet eller drept storvilt i Nordland gjøres til Nordland Politidistrikt på telefon 02800. Politiet videreformidler og koordinerer ettersøk og rydding av veibanen dersom behovet skulle tilsi dette. Politiet koordinerer videre med kommunen som har avtale med mannskaper som gjennomfører ettersøk og eventuelt avliving av skadet vilt.
Alle situasjoner der vilt utgjør en trussel for liv og helse skal varsles til Politiet.

 

Publisert 21.10.2020

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever i kommunen. For innbyggere betyr det at kommunen ikke lenger vil være et kontaktpunkt for personlige og upersonlige skattytere hvis det er spørsmål rundt betaling av krav som restskatt, forskuddsskatt, forskuddstrekk, og arbeidsgiveravgift.

   

Publisert 16.10.2020

TV-aksjonen NRK 2020 går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet.
TV-aksjonen er søndag 18. oktober, men du kan allerede nå gi et bidrag -
eller bli digital bøssebærer!

 

Publisert 16.10.2020

Fra uke 42 til 47 skal Sortland kommune etablere nytt gatelysanlegg langs deler av Skytterveien, Idrettsveien og Oppslåttveien i Vestmarka. 

 

Publisert 15.10.2020

Er du en engasjert person med ledig fritid og lyst på nye utfordringer? Konfliktrådet Nordland søker etter nye meklere på Sør-Helgeland, Narvik, Vesterålen og Harstad. 

   

 

  

 

 

Publisert 09.10.2020

Parkeringsplassen utenfor den gamle brannstasjonen i sentrum av Sortland er nå stengt for parkering. Plassen har i sommer vært disponert til oppstillingsplass for bobiler. Tomta skal fremover brukes i forbindelse med et prosjekt i Vesterålsgata som er forventet ferdigstilt ved årsskiftet.

 

Publisert 08.10.2020

Søknadsfristen gjelder Ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivitet og Nærmiljøanlegg.

Publisert 05.10.2020

Osvollveien vil være stengt fra kl. 08.00 til ut over ettermiddagen onsdag 07.10. Dette som følge av veiarbeid. 

  

Publisert 05.10.2020

Skoler og barnehager i Sortland kommune vil gjerne komme i kontakt med deg som ønsker å være tilkallingsvikar som lærer, samt pedagogisk medarbeider i skole og barnehager.

Ta direkte kontakt med den skolen/barnehagen du vil sette deg opp på.

 

Publisert 29.09.2020

Sortland kommune startet tidligere i år med utarbeidelse av Kommunedelplan Avløp og Vannmiljø 2021-2033, og er nå kommet godt i gang med arbeidet. Planen forventes vedtatt i 2021. 

 

Publisert 28.09.2020

Bor du i Vesterålen og har planer om å starte egen bedrift?
Nå kan du melde deg på Etablererkurs!

 

 

Publisert 24.09.2020
Kunngjøringer, høring, ropert

Reno-Vest Produksjon AS har søkt Fylkesmannen i Nordland om endringer i tillatelsen for mottak og behandling av kjøretøy og jern- og metallavfall. 

Frist for høringsuttalelse er 27. oktober 2020.

Publisert 23.09.2020

Møte i Driftsutvalget torsdag 24. september, kl. 10.00.
Sted: Kommunestyresalen 

  • Syke personer skal ikke være fysisk til stede i møtet
  • God håndhygiene
  • Minimum 1 meter avstand til øvrige møtedeltakere
  • Møtet er åpent kun for møtedeltakere iht. Smittevernloven § 4-1.
  • Publikum kan følge møtet via link til streaming. 

Sakspapirer til møtet finner du her

Se møtet live

 

Publisert 22.09.2020

Sortland kommune har ansatt Terje Kili som ny kommunalsjef teknisk.

 

Terje Kili kommer fra Midt-Telemark. Han har lang erfaring fra ledende stillinger i offentlig sektor, bla. som assisterende rådmann i Bø i Telemark og sist som kommunalsjef samfunnsutvikling i Midt-Telemark kommune.  

Terje Kili tiltrer stillingen først i november, og overtar etter kommunalsjef plan og utvikling Ann Kristin Vinje.

  

Publisert 18.09.2020

Tilskuddet skal bidra til etablering i egen bolig for vanskeligstilte. Det skal også bidra til å sikre eksisterende bolig.