Publisert 24.05.2019
idrett

NY DATO: Sortland idrettsråd innkaller til årsmøte mandag 24. juni kl. 19.00.

Publisert 23.05.2019
Fra ARN 2013

For andre gang er Sortland valgt ut som vertskommune for Arctic Race of Norway. Til å gjennomføre Sortland sin del av dette er vi avhengig av så mange bidragsytere som mulig. Av disse står frivillige for mye av jobben som gjøres selve ritthelga.

 

Publisert 22.05.2019
Vegarbeid_skilt.jpg

Det skal skiftes ut masser i Verkstedveien i perioden 22.-31. mai.

Dette medfører at veien stenges på den del av strekningen det arbeides på, mellom innkjøring til Auto 3000 og til kryss Ahlsell/Markveien.
Avkjørsler fra Røkenes Maskin mot Ahlsell vil bli stengt i kortere perioder.

Stengt vei er skiltet.

Publisert 21.05.2019
Flyfotografering

Kartverket organiserer flyfotografering av områdene Sortland, Strand, Sigerfjord, Liland og Maurnes i sommer.

 

 

Publisert 09.05.2019
Sterk og stødig

Velkommen til instruktørkurs i Sterk og Stødig, 27.-28. mai og 6. juni på Sortland.

Publisert 09.05.2019
Frisiktsone

Vegetasjon langs kommunale veier og i kryss og avkjørsler kan være en fare for myke og harde trafikanter samt vanskeliggjøre vedlikehold og framkommelighet. I Sortland kommune er det rundt 1400 elever som er ute på veiene i skolesammenheng. 
Vi oppfordrer grunneiere til å rydde vegetasjon på egen eiendom.

 

 

 

Publisert 09.05.2019
Feltarbeid 2

NGU vil gjennomføre feltarbeider i Sortland kommune i perioden 24. mai - 8. juni 2019.

Publisert 25.04.2019
Søppeldunker

Reno-Vest tar i mot hageavfall i Ramnflauget. Der kan alle husholdningskunder levere hageavfall som lauv,  mose, kvist og greiner -  gratis!

Publisert 25.04.2019
Vaksinasjon_smalt

Henvendelse og rådgivning om reisevaksinasjon gjøres til Maritim Helse eller til din fastlege.