Publisert 05.08.2021

Sortland kommunes legekontor vil ha begrenset kapasitet de nærmeste dagene.

Publisert 05.08.2021

Denne uken sender Valgdirektoratet ut 3,5 millioner digitale valgkort. - Dette markerer starten på valget, sier direktør Bjørn Berg.

Publisert 04.08.2021

Det gjennomføres en beredskapsøvelse ved Kystvaktbasen og Havnegata vil være stengt for gjennomkjøring.

Publisert 04.08.2021

Her finner du til enhver tid oversikt over lokale forskrifter, tiltak, anbefalinger og råd for å begrense smitte.

Publisert 03.08.2021

Fortsatt ingen nye smittede i Sortland kommune.

 

Publisert 29.07.2021

Hedda Mørch, vikarierende smittevernlege i Sortland, informerer om Delta-varianten, samt at hun kommer med råd om hvordan vi kan begrense smitten.

  

Publisert 28.07.2021

Her finner du oversikt over steder i Vesterålen hvor smittede har oppholdt seg over lengre tidspunkt.

Publisert 23.07.2021

Forskriften med tiltakene er delt opp i lokale forbud og lokale anbefalinger, og er felles for hele Vesterålen.

Publisert 23.07.2021

For å redusere risiko for ytterlige smitte, har kommunen innført lokale tiltak.

Publisert 23.07.2021

Med bakgrunn i koronasituasjonen holder servicetorget stengt inntil videre.

Publisert 21.07.2021

I forbindelse med nåværende smitteutbrudd har kommunen hatt stor pågang av henvendelser til koronatelefonen og legekontorene.

  

Publisert 20.07.2021

Sortland kommune skal fordele kr. 2.021.000,- til virksomheter som har vært særlig rammet i forbindelse med Covid 19.

Publisert 08.07.2021

På vegne av Sortland Gård AS og Sortland kommune varsles oppstart av planarbeid og høring av planprogram iht. til plan- og bygningsloven §§ 12-2, 12-8 og 12-9, og forskrift om konsekvensutredning. Området utgjør 803 dekar.

  

Publisert 06.07.2021

Planforslaget ble første gang sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i april. Dessverre ble feil plandokumenter vedlagt og sendt ut, dette er nå korrigert. Sortland kommune beklager dette.

 

Publisert 05.07.2021

Vi vaksinerer nå prioriteringsgruppe 10. Vi oppfordrer alle som tilhører vaksinasjonsgruppe 10 og 11, og ikke har registrert seg, snarlig om å registrere seg i vaksinekø  hvis de ønsker vaksinen.

Publisert 29.06.2021

Bassenget i Sortlandshallen har åpent tirsdager og torsdager fra 6.- 22. juli, kl. 18.00-20.00. Velkommen!

Endring på grunn av koronasituasjonen, bassenget har ikke åpnet 27. og 29.juli, slik det tidligere var planlagt.

Publisert 22.06.2021

Grunnet byggearbeider i Rådhus I finner du nå Servicetorget i den gamle Kinoen. Samme åpningstider kl.10.00-14.00 og samme service. Velkommen!

Publisert 17.06.2021

Det vil være felles drift av legekontorene i Sortland fra 21. juni -13. august.
Driften av legekontorene vil være ved Parkveien legekontor. 

Publisert 16.06.2021

Sortland kommunestyre har for 2021 vedtatt å bevilge kr. 50.000,- til forskjønning av områder der private ønsker å gjøre en innsats/dugnad.

Publisert 03.06.2021

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,8 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2021. Du kan også søke tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter, påvirket av Covid-19