Publisert 28.05.2020

Møte i Formannskapet torsdag 4. juni kl. 09.00 i Kommunestyresalen.

Dokumenter til møtet finner du her når de er klar.

Møtet blir streamet her

 

 

Publisert 27.05.2020

Varme og hurtig tining har medført raskt økende vannstand i inntaksmagasinet til Vangpollen kraftstasjon, det er stor fare for ekstrem vannføring.

  

 

 

Publisert 20.05.2020

Skredfaren er påtakelig i Nord-Norge nå, til tross for at det varslede farenivået er lavt.
På grunn av værforholdene er det mye utrygg snø i fjellet og det går mange skred.
Vær ekstra varsom om du skal på tur. Meld fra om du utløser skred.

Følg med på varsel for ditt nærområde om du skal ferdes i fjellet.

Varsel for Lofoten og Vesterålen
Varsom.no

  

 


 

Publisert 18.05.2020

Sortland kommune har satt av kr. 300.000,- til å støtte virksomheter som ser seg nødt til å gjøre endringer som følge av COVID19-situasjonen. Midlene skal gå til å identifisere utviklingsmuligheter og eventuelt søke finansiering til gjennomføring av disse. 

 

Publisert 18.05.2020

Mandag 18. mai åpner Rådhuset igjen.
Åpningstiden i Servicetorget er foreløpig mellom kl. 10.00–14.00.
Vi oppfordrer likevel alle til å ta kontakt på telefon eller e-post, for å redusere potensiell smitte ved fysisk oppmøte.

   

Publisert 18.05.2020

Sortland kommune har nå tatt i bruk en bookingløsning der du selv booker møtet ditt via nettsida. Du kan foreløpig booke møte hos Byggesak, Plan og Kart og oppmåling. Du finner den saksbehandler du vil snakke med, og velger om du vil ha telefonmøte eller fysisk møte.
Ved bestilling av møte oppgir du hva saken gjelder og hva du vil ha hjelp til.

  

 

 

 

 

 

 

Publisert 14.05.2020

Har du glemt den gamle bilen som du avskiltet i fjor? 

Publisert 11.05.2020

I hht til nasjonale anbefalinger er vi glad for å gradvis kunne åpne for besøk.
Til pårørende til beboere på Lamarktunet, Håløygtunet, Sjøgata bofellesskap 2. etg
og til beboere ved omsorgsboliger.

 

Publisert 11.05.2020

Svært mye post sendes nå digitalt. Dette er raskt, sikkert og miljøvennlig.

Du som mottar digital post, logger inn gjennom ID-porten for å lese posten din. Dersom kontaktinformasjonen din er korrekt i «Kontakt og reservasjonsregisteret», får du varsel om at det er kommet post.

 

Publisert 08.05.2020

Formannskapet vedtok 7. mai forslag til meddommere for tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten.

I henhold til domstolloven § 68 heter det at forslaget skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. Kommunen oppfordrer enhver som har noe å innvende mot forslaget, om å melde det til kommunen innen 28. mai.

Innvendinger sendes til postmottak@sortland.kommune.no