Publisert 10.08.2020

Søndre Frydenlund legesenter legges ned fra 24. august 2020.
Fra samme dato tas nytt legekontor på Rådhus II i bruk.

På grunn av flyttingen vil begge legekontorene ha redusert drift 20. og 21. august – kun akutthjelp.
21. august er Søndre Frydenlund legesenter helt stengt.

 

 

 

Publisert 10.08.2020

Grunnskolene i Sortland har skolestart for elevene mandag 17. august til følgende tider:

Publisert 10.08.2020

Nå kan du søke om støtte til sport-, kultur-, miljø-, og ungdomsaktiviteter i
Sortland fra Fortums VinnVind-midler.

Fortums VinnVind-midler for 2020 er på til sammen kr 500 000.
Midlene skal yte støtte til lokale tiltak for fremme av idrett, kultur,
aktiviteter for unge og miljøtiltak.
Søknadsfristen er 15. august 2020.

 

Publisert 05.08.2020

Svømmehallen stenges. Slik situasjonen vurderes nå, vil dette gjelde fram til skolestart. Hovedårsaken  er mangel på renholdspersonell.

 

Publisert 15.07.2020

Benfra AS søker Fylkesmannen om utfylling i sjø ved Ånstadsjøen, nord for Sortland.

Frist for uttalelse er 19.august 2020.
 
  
 

 

Publisert 03.07.2020

Nå kan du selv se svaret på koronatesten din på Helsenorge.no så snart prøven er analysert og besvart. Helsepersonell får se svaret via kjernejournal.

 

Publisert 18.06.2020
Kunngjøringer, høring, ropert

Reno-Vet IKS har søkt Fylkesmannen i Nordland om tillatelse til deponering av PFAS-forurensede masser.

   

Publisert 02.06.2020

Tertialrapport 1 - 2020 for Sortland kommune er nå klar. Denne viser hvordan kommunen ligger an til å nå de økonomiske og tjenestemessige målsettingene i budsjettet.

 

 

 

Publisert 27.05.2020

Varme og hurtig tining har medført raskt økende vannstand i inntaksmagasinet til Vangpollen kraftstasjon, det er stor fare for ekstrem vannføring.

  

 

 

Publisert 18.05.2020

Sortland kommune har satt av kr. 300.000,- til å støtte virksomheter som ser seg nødt til å gjøre endringer som følge av COVID19-situasjonen. Midlene skal gå til å identifisere utviklingsmuligheter og eventuelt søke finansiering til gjennomføring av disse.