Publisert 26.01.2022

Nå kan du søke om støtte til sport-, kultur-, miljø-, og ungdomsaktiviteter i 
Sortland fra Fortums VinnVind-midler.

Fortums VinnVind-midler for 2022 er på til sammen kr 550 000.
Midlene skal yte støtte til lokale tiltak for fremme av idrett, kultur,
aktiviteter for unge og miljøtiltak.
Søknadsfristen er 20. februar 2022.

 

Publisert 25.01.2022

Kan erstattes med daglig testing for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Forskriftendringen gjelder fra og med midnatt, natt til 26. januar.

Publisert 25.01.2022

Alle apotekene i Sortland tilbyr koronavaksinasjon fra mandag 31. januar og tar både timebestilling og drop-in.

Publisert 25.01.2022

Sortland kommune tar nå i mot søknader til prosjekter i Den Kulturelle Spaserstokken 2022.

 

Publisert 24.01.2022

Hurtigtester/selvtester kan nå også fås på Servicetorget etter følgende kriterier:

Publisert 24.01.2022

Vurderingskomiteens råd er klare. De omhandler plassering av ny Sortland barneskole, idrettshall og svømmehall på Sortland og synergieffekten for bærekraftig stedsutvikling.

Publisert 21.01.2022
Vann, kran, vannavstegning

Oppgraderingen vil skje i ukene 4-8.

Publisert 21.01.2022

Administrasjonen ønsker kontakt med næringsliv/utbyggere som måtte ha tanker og meninger om parkeringshus.

Publisert 20.01.2022

Du må nå selv bestille time til koronavaksinering både for dose 1, 2 og 3.
Du får ikke automatisk innkalling etter sist satte dose.

Publisert 17.01.2022

Det er nå stor snøskredfare i store deler av Nordland. Fra og med 18. januar vil det være faregrad 4 igjen for hele Nordland.
Med det været som er meldt kommende uke, med mye nedbør og veksling mellom snø og regn, så vil snøskredfaren være høy over tid.

Følg med på varsel for ditt nærområde om du skal ferdes i fjellet. Meld fra om du utløser skred.

Varsel for Lofoten og Vesterålen
Varsom.no

  

 


 

Publisert 14.01.2022

Svømmehallen åpner for offentlig bading fredag 14. januar. Velkommen!

 

Publisert 14.01.2022

Kulturfabrikken Sortland KF utlyser nå midler til nærmiljøanlegg og mindre idretts- og friluftsanlegg som er åpne for allmennheten.

Publisert 12.01.2022

Sortland kommune går nå i gang med å rehabilitere nordre del av Markveien mellom Verkstedveien og Blåheiveien.

Publisert 11.01.2022

Tre regioner i Nordland er med i et nasjonalt rekrutteringsprogram hvor arbeidssøkende menn mellom 25 - 55 år tilbys et utdanningsløp mot fagbrev som helsefagarbeider.

Publisert 11.01.2022

Det skal fortsatt være lav terskel for å teste seg ved symptomer, også for vaksinerte. Nå skal du selv registrere om du får en positiv hjemmetest/selvtest.

Publisert 11.01.2022

Ønsker dere å ha fokus på bedre trafikksikkerhet gjennom holdningsskapende arbeid? Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken.

Publisert 10.01.2022

I helgen ble vår løsning av selvregistrering for positiv selvtest tatt i bruk av flere.

Publisert 10.01.2022

Sortland kommune skal nå fordele kr. 953.000,- i statlige midler.

Publisert 05.01.2022

1. februar 2022 vil fullvaksinasjon gi gyldig EU-koronasertifikat kun i 270 dager, fra siste dose. Gyldigheten forlenges uten begrensning med dose 3. 

Publisert 03.01.2022

KIBS (kvalitet i barnehage og skole) er utarbeidet med grunnlag i bred medvirkning.