Publisert 05.12.2019
Gatelys

Det er gjennomført et stort vedlikeholdsarbeid på kommunens gatelys, samtidig som installasjon av styring på 25 gatelysområder er i ferd med å avsluttes.
Det pågår montering av nye gatelys i Sigerfjord og på Sortland, som vil være avsluttet innen 14 dager.

 

Publisert 05.12.2019
Politisk møte

Møte i kommunestyret torsdag 12. desember kl. 10.00.

Sakspapirer til møtet finner du her

Møtet kan du se live her

Publisert 03.12.2019
Vinter snøras

På grunn av mildvær og varslede store nedbørsmengder vil det være stor fare for skred og flom de nærmeste døgnene. Sjekk ut farevarsel der du skal ferdes.

Varsom.no

Yr.no

Publisert 03.12.2019
Spaserstokk_logo

Spaserstokken er en ordning for å styrke kunst- og kulturtilbudet til eldre og styrke samarbeidet mellom kulturfeltet og omsorgssektoren. Nært samarbeid med frivillige, helse og velferd, lag og organisasjoner, offentlige og private arenaer.
Vi utvider søknadsfristen til 31. desember.

Publisert 29.11.2019
Kunngjøringer 2.jpg

Forslag til reguleringsplan for NF1 Ånstadsjøen legges ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 30.11.2019-11.01.2020.

 

Publisert 29.11.2019
Video 3 enheter

Alt du trenger er en smarttelefon, et nettbrett eller en datamaskin.
Ingen nedlastning eller registrering nødvendig.

Publisert 28.11.2019
Politisk møte

Møte i Formannskapet torsdag 28. november kl. 09.00, Møterom II, Rådhus II.

Sakspapirer til møtet finner du her når de er klar

Møtet kan du se live her

Publisert 27.11.2019
Føtter skole.png

I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2020 er det satt av om lag 310 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge". Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet. Søknadsfrist er 13. desember.

 

Publisert 26.11.2019
Frisiktsone

Skog langs kommunale veier og i kryss og avkjørsler kan være en fare for myke og harde trafikanter samt vanskeliggjøre brøyting og fremkommelighet.