Publisert 24.05.2018
camping i telt

Vår- og sommeraktiviteter står for døren og vi har utstyr du kan låne - gratis!
Sykler, telt og stormkjøkken er noe av det vi har i vårt sortiment.
Kom å se om du finner noe!

Publisert 23.05.2018
Politisk møte

Formannskapsmøte fredag 31. mai kl 09.00 i Møterom II, Rådhus II.

Sakspapirer til møtet finner du her når de er klar.

 

Publisert 15.05.2018
Bilde 35_2

Sortland kommune har etablert en del tiltak for å rekruttere sykepleiere til kommunen. Her er gode argumenter, og spennende muligheter om du tar spranget til en særs aktiv Vesterålskommune. Du er hjertelig velkommen som søker!

Her finner du våre utlyste stillinger

 

Publisert 15.05.2018
Politisk møte

Kontrollutvalget har møte den 24.05.2018

Møterom 1 rådhus 2  kl. 1330

Møte er åpent for allmenheten, men enkelte saker vil holdes for lukkede dører.

 

Publisert 14.05.2018
Barn BUFdir
Forslag til ny plan legges ut til høring med høringsfrist 22. juni 2018.
 
 

Innspill til planen bes merket med saksnummer 16/479, og sendes til Sortland kommune, postboks 117, 8401 Sortland, eller som epost til postmottak@sortland.kommune.no

Publisert 14.05.2018

Reguleringsplanen er vedtatt i Sortland kommunestyres møte 15.02.2018 i sak 003/18.   Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-12.

Publisert 11.05.2018
Kunngjøringer 2.jpg

Sortland kommunestyre vedtok Kommuneplanens arealdel for Sortland 2017- 2028 i møtet 2.11.2017. Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for hele kommunen. Kommunestyrets vedtak er bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak, jf. plan- og bygningslovens § 1-6.

Vedtaket kunngjøres i henhold til plan- og bygningslovens § 11-15.

 

 

Publisert 30.04.2018
Gatelys

Sortland kommune ber om at grunneiere selv fjerner vegetasjon på egen eiendom som kan skape problemer for ledningsnett, stolper eller armatur, eller som som hindrer effektiv belysning og dermed bidrar til redusert trafikksikkerhet.

Feil på gatelysanlegg som skyldes vegetasjon blir ikke prioritert utbedret før vegetasjon er fjernet i tilstrekkelig grad.

Fjerning av vegetasjon skal ikke skade gatelysanlegg.

Dersom grunneier selv ikke kan foreta utbedring bes det om at Sortland kommune får beskjed slik at utbedring kan skje. Kostnader ved slik rydding henføres til grunneier.

Publisert 27.04.2018

Det varsles om oppstart av planarbeidet, samt utlegging av forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn i perioden 26.04.-07.06.2018.

Publisert 27.04.2018
byggesøknad 1

Dersom du skal gå i gang med et byggetiltak, må du i de fleste tilfeller ha tillatelse fra kommunen.
Om du må søke eller hvordan du søker, finner du informasjon om i kommunens veileder.
Du finner også andre nyttige linker i forbindelse med en byggesøknad, som søknadsskjema, behandlingstid, gebyr og klagemulighet.