Publisert 26.11.2020
Vann, kran, vannavstegning

Mandag 30. november mellom kl. 09.00-12.00 blir det vannavstenging i Søndre Frydenlund Allé, mellom Åsveien og Vesterålsgata, pga planlagte utbedringer. 

  

Publisert 26.11.2020

Møte i formannskapet torsdag 3. desember kl. 09.00 i Kommunestyresalen.

  • Møtet holdes i Kommunestyresalen – minimum 1 meter avstand til øvrige møtedeltakere
  • Møtet er åpent kun for møtedeltakere og media iht. Smittevernloven § 4-1.
  • Publikum kan følge møtet via streaming. 

Sakspapirer til møtet kan du se her når de er klar.

Se møtet live

 

 

Publisert 23.11.2020

Etter et krevende år, og annerledes studiesemester, ønsker Sortland kommune alle våre unge, og studenter, hjertelig velkommen hjem til jul.
 

  

Publisert 18.11.2020

Vi ser en utvikling hvor flere unge mennesker i Vesterålen trekkes til rusmiljø. Politiet skal sammen med kommunen og barnevernet gjøre det vi kan for å snu utviklingen, men vi trenger hjelp fra foreldre og andre i nettverket rundt ungdommen vår.

 

 

Publisert 16.11.2020

Hvem kan søke om støtte?
Organisasjoner og frivillige/ideelle virksomheter som arbeider med, eller har grenseflater mot barnevernet, og interesse- og brukerorganisasjoner kan søke. Kommuner kan ikke søke.

 

Publisert 12.11.2020

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler fra Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge.

 

Publisert 10.11.2020

Koronasmitten øker i samfunnet. Selv om vår kommune ennå har lave smittetall, kan dette snu når som helst. I samarbeid med smittevernlegen har vi følgende ordninger og oppfordringer nå: 

 

 

 

 

 

 

Publisert 09.11.2020

Legekontorene er dessverre tomme for influensavaksine og vi kan ikke sette opp flere til vaksinering. De som allerede har avtalt time for vaksinering møter opp som avtalt. Vi vil informere i media om vi får ny forsyning.
Følg med på Sortland kommunes hjemmeside for informasjon.

 

Publisert 07.11.2020

Entreprenør Ottar Bergersen & Sønner AS starter nå opp arbeidet med rehabilitering av 30 meter støttemur ved Spjutvika 106, på oppdrag for Sortland kommune.
Spjutvika vil være stengt for gjennomkjøring i anleggsperioden mandag 9.– fredag 20. november 2020.

 

 

Publisert 06.11.2020

Sortland kommune skal skifte ut hovedvannledning i Vesterålsgata mellom Kong Øysteins vei i sør, og Nordre Frydenlund Allé i nord.
Det blir en del omkjøring i forbindelse med dette:

Nordgående trafikk på FV82, får omkjøring via Strandgata.
    Sørgående felt er stengt i perioden.

Sørgående trafikk på FV 82 ledes over i nordgående felt i dette intervallet.

 

 

Publisert 05.11.2020
Kunngjøringer, høring, ropert

Kommunestyret i Sortland kommune har 05.11.2020 i sak 073/20 vedtatt å tilby stillingen som kommunedirektør til Rita Johnsen.

  

Publisert 30.10.2020

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever i kommunen. For innbyggere betyr det at kommunen ikke lenger vil være et kontaktpunkt for personlige og upersonlige skattytere hvis det er spørsmål rundt betaling av krav som restskatt, forskuddsskatt, forskuddstrekk, og arbeidsgiveravgift.

   

Publisert 28.10.2020

Sortland kommune og Vesterålen Regionåd avholdt åpent møte om arbeidet med INTERKOMMUNAL KYSTSONEPLAN FOR VESTERÅLEN 22. oktober 2020.

Publisert 21.10.2020

Alle henvendelser vedrørende påkjørt, skadet eller drept storvilt i Nordland gjøres til Nordland Politidistrikt på telefon 02800. Politiet videreformidler og koordinerer ettersøk og rydding av veibanen dersom behovet skulle tilsi dette. Politiet koordinerer videre med kommunen som har avtale med mannskaper som gjennomfører ettersøk og eventuelt avliving av skadet vilt.
Alle situasjoner der vilt utgjør en trussel for liv og helse skal varsles til Politiet.

 

Publisert 16.10.2020

TV-aksjonen NRK 2020 går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet.
TV-aksjonen er søndag 18. oktober, men du kan allerede nå gi et bidrag -
eller bli digital bøssebærer!

 

Publisert 16.10.2020

Fra uke 42 til 47 skal Sortland kommune etablere nytt gatelysanlegg langs deler av Skytterveien, Idrettsveien og Oppslåttveien i Vestmarka. 

 

Publisert 15.10.2020

Er du en engasjert person med ledig fritid og lyst på nye utfordringer? Konfliktrådet Nordland søker etter nye meklere på Sør-Helgeland, Narvik, Vesterålen og Harstad. 

   

 

  

 

 

Publisert 09.10.2020

Parkeringsplassen utenfor den gamle brannstasjonen i sentrum av Sortland er nå stengt for parkering. Plassen har i sommer vært disponert til oppstillingsplass for bobiler. Tomta skal fremover brukes i forbindelse med et prosjekt i Vesterålsgata som er forventet ferdigstilt ved årsskiftet.

 

Publisert 08.10.2020

Søknadsfristen gjelder Ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivitet og Nærmiljøanlegg.