Publisert 24.09.2021

Samfunnet gjenåpnes og vi er klar for en mer normal hverdag. Hold deg oppdatert på nasjonale myndigheters sider.

Publisert 24.09.2021

Det var et fantastisk oppmøte av engasjerte innbyggere som bidro i workshop.

Publisert 24.09.2021

Vaksinering for personer i risikogrupper vil skje i Samfunnssalen. Vaksinering vil trolig starte medio oktober. Slik bestiller du time til vaksinering

Publisert 24.09.2021

Spillemidler 2022 - søknadsfrist 20. oktober 2021

Publisert 24.09.2021

Demensteamet starter pårørendeskole 4. oktober med fem kurskvelder. Påmeldingsfrist er 27. september.

Publisert 21.09.2021

Sortland Voksenopplæring kjører norskkurs denne høsten på kveldstid.

Publisert 21.09.2021

Iparsell AS har søkt Statsforvalteren i Nordland om tillatelse til utfylling i sjø i Gambukta nord for Sortland sentrum.  

 

Publisert 20.09.2021

Regjeringen har besluttet at personer med alvorlig svekket immunforsvar skal få tilbud om 3. dose koronavaksine.

Publisert 16.09.2021

På vegne av kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes legges forslag til felles forskrifter for slam- og renovasjon av husholdningsavfall ut på høring. Hensikten med høringen er å få innspill fra parter som blir berørt av forskriftene, for eksempel husholdningskunder med hus eller hytte i kommunen.

Publisert 16.09.2021

I forbindelse med prosjektet Ny barneskole og hallstruktur er det nå klart for et nytt åpent møte på Kulturfabrikken, 23. september.

Publisert 16.09.2021

Fullvaksinert person med symptomer. Vært på reise med bil, så dette er antatt smittevei.

Publisert 13.09.2021

En viktig del av kampen mot arbeidslivskriminalitet er å hindre at useriøse tjenestetilbydere og leverandører får oppdrag. Sortland kommune og Skatteetaten har nå inngått en avtale som skal forebygge at slike leverandører får avtaler med kommunen.

Publisert 06.09.2021

Etter råd fra FHI har regjeringen nå besluttet at alle født i årskullene 2004 og 2005 skal tilbys vaksinasjon på lik linje med den øvrige befolkningen født i 2003 eller tidligere.

Publisert 03.09.2021

Bli med på den årlige strandryddeuka 11. -19. september. 

Publisert 31.08.2021

Mandag 23. august var det åpent møte i Møysalen der innbyggerne fikk presentert rammene for prosjektet

Publisert 20.08.2021

Regjeringen har, etter råd fra FHI, besluttet at årskullene 2004 og 2005 skal tilbys Covid-19 vaksine på lik linje med resten av befolkningen.

Publisert 20.08.2021

Asfalteringen på kommunale veier fortsetter i uke 34

Publisert 17.08.2021

I uke 34 mottar vi over 2000 vaksinedoser, det meste vil være Moderna.

Publisert 13.08.2021

I og med at Norge får 1 million ekstra vaksinedoser har vi fått informasjon om at vi i uke 34 vil motta over 2000 doser. 

Publisert 09.08.2021

Smitteutbruddet som startet på Sortland er over. Kommuneoverleger og smittevernleger i Vesterålen takker for innsatsen i en felles pressemelding: