Publisert 25.02.2021

Møte i formannskapet torsdag 25. februar kl. 09.00 i Kommunestyresalen.

  • Syke personer skal ikke være fysisk tilstede i møtet
  • God håndhygiene
  • Minimum 1 meter avstand mellom personer
  • Publikum og media kan følge møtet via streaming. 

Sakspapirer til møtet finner du her når de er klar

Se møtet live

(linken blir aktivisert like før møtestart) 

 

Publisert 24.02.2021

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken!

 

Publisert 24.02.2021

Det er nå mulighet for å søke om SMIL- og NMSK-midler.

Publisert 22.02.2021

Alle kvinner i Sortland kommune som er født mellom 1951-1970 inviteres til mammografiundersøkelse våren 2021.

Publisert 19.02.2021

Vi er nesten ferdig med vaksinering av gruppen over 85 år. Noen henger igjen da vi har hatt vansker med å få tak i alle, eller de ønsker å avvente før de bestemmer seg.

 

Publisert 19.02.2021

Sortland kommune tok i bruk nytt økonomisystem 1. januar 2021. Dette vil innebære noen endringer for deg som mottaker av faktura fra kommunen.

 

Publisert 17.02.2021

Nytt barnehageår starter 23. august 2021.
Foreldre som ønsker barnehageplass for sine barn fra høsten, må søke innen 15. mars. 

  

Publisert 16.02.2021

Ustabile fokksnøflak kan ligge på glatt skare, eller over et vedvarende svakt lag i le-områder. I disse områdene er det lett å løse ut skred. Vær ekstra varsom om du skal på tur. Meld fra om du utløser skred.

Følg med på varsel for ditt nærområde om du skal ferdes i fjellet.

Varsel for Lofoten og Vesterålen
Varsom.no

  

 


 

Publisert 08.02.2021

Sortland kommune er nå i gang med vaksinering mot Covid-19.

 

Publisert 04.02.2021

Fra og med 2020 fikk kommunene ansvaret for tilskudd til organisert beitebruk som en del av regionreformen. Sortland kommune har for 2021 en ramme på 60 000 kr.

Søknad sendes inn elektronisk via Altinn
Tilskudd til tiltak i beiteområder på altinn.no

Søknadsfrist: 15. mars

Publisert 01.02.2021

Nå kan du søke om støtte til sport-, kultur-, miljø-, og ungdomsaktiviteter i 
Sortland fra Fortums VinnVind-midler.

Fortums VinnVind-midler for 2021 er på til sammen kr 500 000.
Midlene skal yte støtte til lokale tiltak for fremme av idrett, kultur,
aktiviteter for unge og miljøtiltak.
Søknadsfristen er 1. mars 2021.

 

Publisert 29.01.2021

Som følge av regjeringens oppdaterte anbefalinger, er de lokale tiltakene justert. Dette gjelder for Sortland kommune de neste to ukene:

 

Publisert 29.01.2021

Sortland kommune ønsker skolestartere med foresatte velkommen til 1. år i grunnskolen. Ta kontakt med skolen og bekreft at ditt barn er skolestarter.

 

Publisert 22.01.2021

Sortlandshallen og Blåbyhallen åpner for innendørs organisert idrettsaktivitet også for voksne, fra mandag 25. januar 2021.

 

   

Publisert 18.01.2021

Egil Kristoffersen & Sønner AS, har søkt Nordland fylkeskommune om tillatelse til etablering av ny akvakulturlokalitet nord for innløpet til Hellfjorden på vestsiden av Eidsfjorden.  Frist for å gi uttalelse er 4 uker, det vil si 16. februar 2021.   

Publisert 12.01.2021

Sortland kommune tar nå i mot søknader til prosjekter i Den Kulturelle Spaserstokken 2021.

 

Publisert 04.01.2021

Etter at regjeringen kom med nye regler og anbefalinger for å få bedre kontroll på smittespredningen i landet, innfører også Sortland kommune tiltak for å hindre smittespredning. Sortland kommune oppfordrer alle innbyggere i kommunen til å følge de sentrale og lokale smitteverntiltakene slik at vi unngår en ny smittebølge.

 

Publisert 04.01.2021

Sortland formannskap vedtok i møte 3.12.2020, sak 130/20, å legge forslag til reguleringsplan for Selnes næringsområde til høring og offentlig ettersyn. Frist for å sende merknader til planforslaget er 26.2.2021.

 

Publisert 04.01.2021

Sortland formannskap vedtok i møte 3.12.2020, sak 129/20, å legge forslag til reguleringsplan for masseuttak Vikeidet til høring og offentlig ettersyn. Frist for å sende merknader til planforslaget er 26.2.2021.

 

Publisert 14.12.2020

Nå kan du bestille time for koronatest uten å måtte ringe koronatelefonen. Koronatelefonen er åpen for råd og veiledning, og de som ikke har mulighet for å bestille elektronisk, kan ringe 952 64 105 (08:15-13:30) for hjelp.

Koronatest