Publisert 22.07.2019
Vegarbeid_skilt.jpg

Karl Reinsnesvei stenges fra i dag kl. 10.00 og ut tirsdag 23. juli på grunn av arbeid med VA-ledninger.

Publisert 27.06.2019
Legekontor.jpg

I ukene 28-32 vil Søndre Frydenlund legesenter være sommerstengt.
Fra og med 8. juli til og med 9. august har kontorene samdrift med Sortland legekontor.
I denne perioden vil telefon og elektronisk post bli satt over og betjent fra Sortland legekontor.

Søndre Frydenlund åpner igjen 12. august.

Publisert 12.07.2019
Kunngjøringer ny

Iht. plan- og bygningsloven § 12.8 varsles med dette at det igangsettes reguleringsplanarbeid for Vestmarka Næringsområde- nord, N01 i Sortland Kommune. Planarbeidet berører eiendommene gnr/bnr 16/5, 16/6, 36, 16/16, 15/25, 16/28, 16/44, 16/66, 16/128, 16/133 m.fl.

 

Publisert 14.06.2019
Vann smalt

Sortland kommune leverer godt og nok forbruksvann som jevnlig kontrolleres av lokalt laboratorium.

 

 

Publisert 23.05.2019
Fra ARN 2013

For andre gang er Sortland valgt ut som vertskommune for Arctic Race of Norway.
Til å gjennomføre Sortland sin del av dette er vi avhengig av så mange bidragsytere som mulig. Av disse står frivillige for mye av jobben som gjøres selve ritthelga.

 

Publisert 21.05.2019
Flyfotografering

Kartverket organiserer flyfotografering av områdene Sortland, Strand, Sigerfjord, Liland og Maurnes i sommer.

 

 

Publisert 09.05.2019
Feltarbeid 2

NGU vil gjennomføre feltarbeider i Sortland kommune i perioden 24. mai - 8. juni 2019.

Publisert 25.04.2019
Søppeldunker

Reno-Vest tar i mot hageavfall i Ramnflauget. Der kan alle husholdningskunder levere hageavfall som lauv,  mose, kvist og greiner -  gratis!

Publisert 25.04.2019
Vaksinasjon_smalt

Henvendelse og rådgivning om reisevaksinasjon gjøres til Maritim Helse eller til din fastlege.