Publisert 13.09.2019
Bil illustrasjon

Sortland kommune avhender to biler og ei spylevogn.

 

Publisert 10.09.2019
Logo_2019_FHU_smal_ny

Det skjer mye godt og positivt folkehelsearbeid i Nordland. Folkehelseuka er en årlig ekstra markering av dette arbeidet og en synliggjøring av de tilbud som eksisterer i kommunen og i lokalmiljøet. Her er program over hva som skjer i Sortland denne uka:

 

 

Publisert 04.09.2019
Kite

Sortland formannskap vedtok i møte 29.08.19 sak 074/19 å legge forslag til Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser 2019-2022 ut til høring og offentlig ettersyn.

Publisert 02.09.2019
Penger_2

Søknadsfristen gjelder Ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivitet og Nærmiljøanlegg.

Publisert 29.08.2019
Sykling_2

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken!
Søknadsfrist 1. oktober 2019.

Publisert 22.08.2019
home-budget-calculation-PLMSPB8

Brenner du for en idé og ønsker innspill på hvordan du kan utvikle den videre? Går du med tanker om å starte egen bedrift, men lurer på hvor du skal begynne? Kanskje har du allerede startet, men trenger råd på veien videre? Da er etablererkurset vårt noe for deg!

Publisert 12.08.2019
Frisiktsone

Vegetasjon langs kommunale veier og i kryss og avkjørsler kan være en fare for myke og harde trafikanter samt vanskeliggjøre vedlikehold og framkommelighet. I Sortland kommune skal rundt 1400 elever ut på veiene i skolesammenheng. 
Vi oppfordrer grunneiere til å rydde vegetasjon på egen eiendom.

 

 

 

Publisert 30.07.2019
Sterk og stødig

Ønsker du å bli sterkere og stødigere? Er det blitt vanskeligere å komme seg ut å møte venner? Er trappene blitt tyngre å gå? Er du mindre i aktivitet i dag enn for ett år siden? Det er aldri for sent å begynne, kom og tren sammen med oss på Troneshaugen, Sigerfjord!

Publisert 12.07.2019
Kunngjøringer ny

Iht. plan- og bygningsloven § 12.8 varsles med dette at det igangsettes reguleringsplanarbeid for Vestmarka Næringsområde- nord, N01 i Sortland Kommune. Planarbeidet berører eiendommene gnr/bnr 16/5, 16/6, 36, 16/16, 15/25, 16/28, 16/44, 16/66, 16/128, 16/133 m.fl.

 

Publisert 14.06.2019
Vann smalt

Sortland kommune leverer godt og nok forbruksvann som jevnlig kontrolleres av lokalt laboratorium.