Publisert 19.03.2018
Vinter snøras

Om du skal ferdes ute i terrenget - sjekk forholdene før du legger ut på tur.

For Lofoten og Vesterålen eller www.varsom.no/snoskred for mer informasjon og oppdateringer.

Ved alvorlige hendelser som flom, skred eller andre beredskapssituasjoner kan NVEs beredskapstelefon
kontaktes på 22 95 93 60 / 909 92 231.

Fylkesmannen kan kontaktes på tlf 950 76 842, Karsten Steinvik eller fmnoberedskap@fylkesmannen.no

Publisert 14.03.2018
Sykling_2

Plan for sammenhengende sykkelveinett ble vedtatt i formannskapet i juni 2013. Handlingsplanen ble vedtatt av kommunestyret i september 2014, og kapittel 6 (handlingsprogrammet) skal etter planens intensjoner revideres dette år.

Revidert plan skal behandles politisk før sommerferien.

Administrasjonen har etter gjennomgang av begge planene konkludert med at det er kun handlingsprogrammet som har behov for revisjon.

Administrasjonen har gjort følgende prioriteringer i kapittel 6.1 (kommunale sykkelruter) for perioden 2019 - 2022:

  1. rute 11 Haldstranda, fast dekke
  2. rute 14 Skogveien, fast dekke og utbedring kryss Skolegata
  3. rute 14 Markveien til kirkegården, infrastruktur
  4. hovedrute Vesterveien - Bjørklundveien, fortau Grønnslettveien - Idrettsveien
Publisert 12.03.2018
Formannskapsmøte

OBS Nytt møtested: Formannskapsmøte torsdag 22. mars kl 09.00, avholdes i Administrasjonsbygget til Holmøy Maritime AS, Holmen, Lilandsveien 10B.

Sakspapirer til møtet finner du her når de er klar.

 

Publisert 07.03.2018
Strandrydding 1

Det er anledning til å plukke avfall i fjære- og strandområdene i Sortland også i 2018. 

Publisert 07.03.2018

Sortland kommunes trafikksikkerhetsplan er gjeldende fra 2014 og ut 2017. Det er igangsatt et arbeid for å revidere planen, og det tas sikte på at ny plan skal behandles politisk i løpet av våren 2018.

Ny plan vil blant annet legge grunnlag for at kommunen kan beholde status som "Trafikksikker kommune". Planen skal også danne grunnlag for å søke om trafikksikkerhetsmidler til ulike tiltak, foruten at den skal hjelpe organisasjonen til å ha et tilstrekkelig fokus på trafikksikkerhetsarbeidet.

Publisert 05.03.2018
trafikk

Våren 2018 skal Sortland kommune arbeide med et prosjekt som omfatter utarbeidelse av trafikkanalyse og mulighetsstudie for FV82  Vesterålsgata, samt en handelsanalyse for Sortland.

I den forbindelse har kommunen i samarbeid med Sortland Næringsforening initiert et møte om prosjektet. Dette avholdes onsdag 7. mars, kl. 12.00-13.30 i møterom 2, Rådhus 2.

Hensikten er å gi lokalt næringsliv og lokale aktører anledning til å komme med innspill til konkurransegrunnlag og oppdragsbeskrivelse for analysene. 

 

 

Publisert 27.02.2018
Akvakultur

Egil Kristoffersen & Sønner AS søker om tillatelse til endring eksisterende lokalitet i Hellfjorden, på kommunegrensa mellom Sortland og Bø kommuner.  Søknaden legges ut til offentlig ettersyn i 4 uker i perioden 27.02.-27.03.2018

 

Publisert 22.02.2018

Det er nå mulighet for å søke om SMIL-midler. Som i fjor er det to søknadsfrister, 15. mars og 15. august. Søker du innen 15. mars kan du regne med å få svar innen 1. juli, og søker du innen 15. august kan du få svar innen 10. november.

Publisert 22.02.2018
nedgravd oljetank1

Forslag til lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker legges ut til høring i perioden  17. februar - 21. april 2018.

Publisert 19.02.2018
Formannskapsmøte

Møtedato: torsdag 22. februar 2018
Møtested: møterom I, Rådhus II
Tid: kl 13.30-16.00.

Innkalling med saksliste finner du her: Kontrollutvalget 22.02.2018 (PDF, 462 kB)