Publisert 21.03.2019
Politisk møte

Møte i formannskapet torsdag 21. mars kl 09.00, Møterom II, Rådhus II.

Dokumenter til møtet finner du her når de klar.

Publisert 19.03.2019
Vinter snøras

NVE melder om snøskredfare for hele Lofoten og Vesterålen.

Følg med på varsel for ditt nærområde om du skal ferdes i fjellet.
Varsom.no


 

Publisert 15.03.2019
Æ_utstilling 2019

Utstillinga blir i år arrangert for 18. gang, og er malerier skapt av de eldste barna i Lykkentreff barnehage. Utstillinga kan du se på Miscela.

 

Publisert 14.03.2019
Husrekke

Tilskuddet skal bidra til etablering av egen bolig, og sikre eksisterende bolig for vanskeligstilte.

 

Publisert 12.03.2019
Kulturuka 2019

Kulturuka 15.-24. mars, byr på mange ulike opplevelser og aktiviteter. Mange er gratis å være med på.

Publisert 22.02.2019
Utsikt fra Nåla  Hole Lynghaug og Forøy med Skårvågen i bakgrunnen

Det er nå mulighet for å søke om SMIL-midler. Som i fjor er det to søknadsfrister, 15. mars og 15. august. Søker du innen 15. mars kan du regne med å få svar innen 1. juli, og søker du innen 15. august kan du få svar innen 10. november.

Publisert 15.02.2019
Lykkentreffveien  1

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres at Sortland kommunestyre  i sak 04/19 datert 24.01.19 vedtok Reguleringsplan for Lykkentreffveien 2B.
Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge arealer for boligbygging med tilhørende infrastruktur og lekeplass.

 

 

Publisert 06.02.2019
Eldre par

Demensteamet i Sortland starter Pårørendeskole med oppstart tirsdag 19. februar. Felles forelesning og gruppesamtaler i mindre grupper. Velkommen!

 

 

Publisert 23.01.2019
Sykling_2

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken.
Søknadsfrist 10. mars 2019.

Publisert 18.01.2019
Blåheia_4

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser er under revidering for perioden 2019 - 2022. I forbindelse med dette arbeidet inviterer Kulturfabrikken Sortland KF til møte for å samle innspill om temaer som: Idrett og aktivitet i kommunen og i bygdene, kortsiktige og langsiktige behov for anlegg og utvikling, frivillighet og tilrettelegging, og relaterte temaer innenfor fysisk aktivitet og naturopplevelser.