Publisert 03.06.2021

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,8 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2021. Du kan også søke tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter, påvirket av Covid-19

Publisert 26.05.2021

Formannskapet vedtok den 15.04.2021 at eiendommen rundt den gamle travbanen på Jennestad, eiendom 19/1/1, kan leies ut eller bortfestes.

Publisert 21.05.2021

Vi vil fortsette vaksineringen gjennom hele sommeren. Nå trenger vi flere vaksinatører - har du lyst å bidra?

Publisert 21.05.2021

Det er nå høysesong for hagearbeid, og vi minner om at det ikke er tillatt å dumpe hageavfall i naturen.

Publisert 18.05.2021

Bor du i Vesterålen og har planer om å starte egen bedrift?
Nå kan du melde deg på Etablererkurs!

 

 

Publisert 12.05.2021

Og hvordan kommer vi dit? Det var tema for workshop 19. mars 2021. Her deltok politikere, næringsliv, aktører fra kultur, idrett, frivillig sektor og engasjerte innbyggere for å diskutere målsettinger og løsninger for fremtidens Sortland.  

Publisert 04.05.2021

Strandryddingen er i gang rundt om i det ganske land - husk å registrere aksjonen i den nye ryddeportalen før også du går i gang.

 

Publisert 03.05.2021

Dette gjelder ikke de som allerede har fått 1 dose. De får neste dose som avtalt etter 6 uker.

 

Publisert 03.05.2021

Sortland kommune har budsjettert med å yte tilskudd til brukerorganisasjoner med kr 100.000 i 2021.

Publisert 03.05.2021

Fra og med 1. mai. 2021, blir det både billigere og enklere å bygge tilbygg og terrasser på eiendommen din. 

Publisert 29.04.2021

Norges største aktivitetskonkurranse er i gang, og vi vil ha deg med!

 

Publisert 27.04.2021

Rambøll varsler på vegne av Sortland kommune om utvidet plangrense og høring av revidert planprogram. Frist for å sende merknader  til planarbeidet er 11.5.2021. 

Publisert 27.04.2021

Innbyggere i Sortland kommune vil bli innkalt til vaksinasjon også gjennom sommeren. 

Publisert 26.04.2021

Smittesituasjonen i Norge er ustabil, og årets russ må belage seg på en russefeiring preget av pandemi og smitteverntiltak

Publisert 23.04.2021

Om du har fastlege på Sortland, men annen bostedskommune, skal du vaksineres i din bostedskommune.

 

Publisert 22.04.2021

Sortland kommune, ved bygningsmyndigheten, ber byggenæringen gjøre avbøtende tiltak umiddelbart, eller stanse fyllingsarbeid i gytesesongen.

Publisert 21.04.2021
Kunngjøringer, høring, ropert

Planforslag legges ut på høring og offentlig ettersyn i perioden 21. april – 20. juni 2021.

Publisert 21.04.2021
Kunngjøringer, høring, ropert

Sortland formannskap vedtok i møte 25.03.2021, sak 049/21, å legge forslag til reguleringsplan for Lamarka sykehjem til høring og offentlig ettersyn. Frist for å sende merknader til forslaget er 09.05.2021. 

Publisert 21.04.2021

Kommunens årsberetning og regnskap for 2020 er en del av kommunedirektørens samlede rapportering til kommunestyret. 

Publisert 21.04.2021

Deler av Steiroveien vil være stengt i perioden 19. april til 12. mai. Dette i forbindelse med anleggsarbeid i området Prestdalen.