Publisert 02.12.2022

Budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026 skal behandles i kommunestyret 15. desember 2022.

Publisert 30.11.2022

Sortland kommune går over til ny telefonløsning torsdag 1. desember.

Publisert 16.11.2022

Akutt og alvorlig sykdom prioriteres.

Publisert 10.11.2022

Kommunedirektøren har i dag presentert skissen til det som vil legges fram som kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2023 – 2026.

Publisert 10.11.2022

Vesteraalen Innovasjon AS søker om ny landlokalitet for opprett av en rekke forskjellige arter ved lokaliteten Sigerfjorden. 

Publisert 31.10.2022

Sortland formannskap vedtok i møte 27.10.22 sak 122/22 høring og offentlig ettersyn av detaljregulering N01 Vestmarka næringsområde – nord, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Publisert 27.10.2022

Sortland har 14 flotte barnehager som for tiden har et stort behov for mennesker med omsorg å gi.

Publisert 25.10.2022

Vi inviterer til temadag for seniorer som fyller 77, 78 eller 79 år i 2022, onsdag 2. november i Samfunnssalen kl. 10.00-15.00.

Publisert 21.10.2022

Sortland kommune inviterte til arbeidsmøte for en “byforening” på Lille Kvitnes 18. oktober 2022, og responsen var overveldende. 

Publisert 21.10.2022

Bobilparkering ved den gamle brannstasjonen er nå opphørt. Ved Norturaeiendommen i Strandgata er det fortsatt mulig å parkere bobil.

Publisert 19.10.2022

Sortland kommune v/Geodata skal i perioden frem til desember gjennomføre droneflyvning i forbindelse med kartlegging av offentlige bygg i kommunen.

Publisert 17.10.2022

Sortland Ungdomsråd har i år en tilskuddspott på kr 130 000 til tiltak for ungdom.

Publisert 17.10.2022

Sortland kommunestyre vedtok 13.10.22 Detaljregulering for ventemerder på Holmen, i sak 089/22.

Publisert 10.10.2022

Arbeidene utføres i perioden mellom 24. oktober og 18. november i 2022.

Publisert 07.10.2022

Veterinærene som deltar i vaktordningen har satt opp vaktplan for høst/vinter. 

Publisert 07.10.2022

Sortland formannskap har vedtatt at forslag til ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Sortland kommune legges ut til høring i 2 måneder.

Publisert 07.10.2022

Egga Utvikling vant anbudet til Sortland kommune for rådgivning og prosjektledelse.

Publisert 03.10.2022

Spillemidler 2023 - søknadsfrist 31. oktober 2022

Publisert 29.09.2022

Følgende veier asfalteres i uke 40:

Publisert 27.09.2022

Foreldremøte torsdag 29. september kl. 18.00 i Blåboksen.