Aktuelt
Publisert 14.08.2017

Grunnskolene i Sortland har skolestart for elevene mandag 21. august til følgende tider:

Publisert 09.08.2017

Fra torsdag 10. august til og med fredag 8. september kan du forhåndsstemme på Servicetorget, kl 08.00-15.00.

Publisert 09.08.2017

Gebyrregulativ for Geodatatjenester 2017 ble vedtatt av kommunestyret 15. juni 2017, sak 16/1979.

Publisert 09.08.2017

Norge er i ferd med å innføre et nytt høydesystem i alle kart, NN2000, som skal erstatte høydesystemet fra 1954, NN1954. I begynnelsen av 2017 er NN2000 innført i alle kommuner i Vesterålen.

 

Publisert 04.08.2017
Vegarbeid_skilt.jpg

På grunn av arbeid på Steiroveien, stenges denne i tidsrommet  fra kl. 07.00, 07.08. - til kl. 16.00, 23.08.2017, mellom Møllenbakkveien og Øvermarka.

Myrlandsveien kan nyttes som omkjøringsvei (kart).

 

 

Publisert 02.08.2017

Sortland kommune ber om at grunneiere selv fjerner vegetasjon og liknende på egen eiendom som kan skape problemer for ledningsnett, stolper eller armatur, eller som hindrer effektiv belysning og dermed bidrar til redusert trafikksikkerhet.

Feil på gatelysanlegg som skyldes vegetasjon blir ikke prioritert utbedret før vegetasjon er fjernet i tilstrekkelig grad.

Dersom grunneier selv ikke kan foreta utbedring bes det om at kommunen får beskjed slik at utbedring kan skje. Kostnader ved slik rydding henføres til grunneier.

Publisert 01.08.2017

Marius Remen-Hansen er ansatt som ny næringssjef i Sortland. Han tiltrer stillingen 1. september.

Publisert 31.07.2017

Sortland Idrettspark, gressbane og løpebane er stengt pga rehabilitering fra i dag 31. juli og ca 3 uker.

Publisert 28.07.2017
Vegarbeid_skilt.jpg

I forbindelse med sammenkobling av gatelys Trones - Hagen, vil denne del av Sigerfjordveien bli innsnevret i tidsrommet uke 31 - 37.

Det fortløpende arbeidsområdet langs strekningen skiltes.

Publisert 26.07.2017
Gatelys

Gatelysene fra Trones og mot Hagen skal sammenkobles. Dette innebærer oppsett av nye stolper, flytting av stolper samt at stolper som ikke har hatt gatelysarmatur tas i bruk

Det må ryddes skog langs traseen slik at sammenhengende luftkabel kan henges opp. Grunneiere er tidligere informert om dette.