Publisert 15.08.2022

"Kommunedelplan avløp og vannmiljø 2023-2035 og lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsanlegg fra mindre avløpsanlegg" ble behandlet av Sortland formannskap i møte 22.06.2022; sak 079/22.

Publisert 15.08.2022

Det er snart skolestart og vi ber bilister om å vise hensyn til små og store trafikanter, og til de arbeidene som foregår.

Publisert 10.08.2022

Sortland kommune benytter varslingssystemet Varsling 24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS. Varsling 24 varsler via SMS, e-post, og talemelding til fasttelefon.

Publisert 02.08.2022

Sortland formannskap vedtok i møte 24.01.2019 i sak 003/19 å legge forslag til reguleringsplan for B10, Lamarka Nord ut til andregangs offentlig ettersyn.

Publisert 27.07.2022

Kan søkes for holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak og prosjekt sikkerhetstiltak.

Publisert 15.07.2022

Fram til 22. august er det samdrift på legekontorene, Blåbyen legekontor er stengt og driften er fra Parkveien legekontor.

Publisert 14.07.2022

Sortland kommune skal fastsette skrivemåten for følgende samiske parallellnavn: Gernášši, Onafierda, Lidaláddi og Suortá, som parallellnavn til Kjerringnes, Hognfjorden, Liland og Sortland (bynavnet).

Publisert 08.07.2022

Sommeraktiviteter? Vi har utstyr du kan låne - gratis!

Publisert 29.06.2022

Delta i Promenadejakten og gi konkrete innspill til nye attraktive møteplasser og registrer deg som engasjert for å være med å realisere de! 

Publisert 22.06.2022

Det blir sommerskoler i år også. Du melder barnet på direkte til arrangørene av sommerskolene gjennom e-post. Sommerskolene gjennom kommunen er et gratis tilbud.

Publisert 22.06.2022

Kunngjøring av vedtak: Sortland kommunestyre vedtok i sak 045/22 datert 05.05.22 Reguleringsplan for utvidelse av Vestmarka næringsområde – sørvest.

Publisert 22.06.2022

Sortland kommune endret sine SFO-vedtekter i mai 2022. Det var tre hovedendringer som ble gjort;

Publisert 22.06.2022

I juni kan du høre og se mer om trafikksikkerhetsplanen for Sortland kommune i Bylab (biblioteket).

Publisert 02.06.2022

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,9 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2022.

Publisert 31.05.2022

Hvert år gjør vi i Sortland en stor innsats for å holde strendene rene. Sortland kommune og Reno-Vest samarbeider for at det skal bli så enkelt som mulig å bli med i dugnaden.

Publisert 30.05.2022

24. februar hadde Formannskapet parkeringshus i sentrum oppe til behandling. Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt med 7 stemmer mot 1 stemme.

 

Publisert 27.05.2022

Det har den siste tiden blitt presentert et bilde av utviklingen i handels- og næringsliv i Sortland, som vi ønsker å komme med tilleggsopplysninger til. I de tallene vi har tilgang til, ser vi noe annet enn det som presenteres i media.

Publisert 24.05.2022

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter en ny tilskuddsordning som skal legge til rette for økt deltakelse i idrett og fysisk aktivitet for alle barn og unge. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter.

Publisert 24.05.2022

Kommunen henvender seg derfor nå til alle huseiere som kan ha en utleiemulighet om å ta kontakt med integreringstjenesten. 

Publisert 23.05.2022
barnehage, lek, skole, barn

Informasjon om retningslinjer for redusert foreldrebetaling i barnehage/SFO for familier med lav inntekt.