Publisert 24.01.2022

Vurderingskomiteens råd er klare. De omhandler plassering av ny Sortland barneskole, idrettshall og svømmehall på Sortland og synergieffekten for bærekraftig stedsutvikling.

Publisert 21.01.2022
Vann, kran, vannavstegning

Oppgraderingen vil skje i ukene 4-8.

Publisert 21.01.2022

Administrasjonen ønsker kontakt med næringsliv/utbyggere som måtte ha tanker og meninger om parkeringshus.

Publisert 20.01.2022

Du må nå selv bestille time til koronavaksinering både for dose 1, 2 og 3.
Du får ikke automatisk innkalling etter sist satte dose.

Publisert 12.01.2022

Sortland kommune går nå i gang med å rehabilitere nordre del av Markveien mellom Verkstedveien og Blåheiveien.

Publisert 11.01.2022

Tre regioner i Nordland er med i et nasjonalt rekrutteringsprogram hvor arbeidssøkende menn mellom 25 - 55 år tilbys et utdanningsløp mot fagbrev som helsefagarbeider.

Publisert 05.01.2022

1. februar 2022 vil fullvaksinasjon gi gyldig EU-koronasertifikat kun i 270 dager, fra siste dose. Gyldigheten forlenges uten begrensning med dose 3. 

Publisert 03.01.2022

KIBS (kvalitet i barnehage og skole) er utarbeidet med grunnlag i bred medvirkning.

Publisert 02.12.2021

Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025 skal behandles i kommunestyret 16. desember 2021.

Publisert 29.11.2021

Etter å ha utlyst stillingen næringssjef for andre gang, fikk Sortland kommune 15 søkere til stillingen og 6 kandidater ble innkalt til intervju.

Publisert 24.11.2021

Forslagene fra arkitektene er utstilt i den nye Bylaben i Biblioteket i Kulturfabrikken.
Gi dine innspill her.

Publisert 12.11.2021

Nord universitet har det siste året jobbet tett med regionen for å imøtekomme behov for kompetanseheving i Lofoten og Vesterålen.

Publisert 06.11.2021

Vi håper å inspirere andre virksomheter når vi nå går sammen med IT-selskapet Atea og setter et mål om å gjenbruke og resirkulere 100 % av IT-utstyret i bedriften.

Publisert 01.11.2021

Vi er nå i gang med vaksineringen og oppfordrer innbyggere i risikogruppene om å bestille time hos sin fastlege.

Publisert 26.10.2021

Hvis du ønsker vaksine kan du ringe koronatelefonen 952 64 105 eller sende oss en e-post.

Publisert 15.10.2021

Det har ikke vært anledning tidligere å bestille koronatest for fritidsreiser til utlandet, dette er nå endret.

Publisert 30.09.2021

Fra 1. oktober 2021 må du bruke våre nye kontonummer for innbetaling av faktura til oss. 

Publisert 13.09.2021

En viktig del av kampen mot arbeidslivskriminalitet er å hindre at useriøse tjenestetilbydere og leverandører får oppdrag. Sortland kommune og Skatteetaten har nå inngått en avtale som skal forebygge at slike leverandører får avtaler med kommunen.

Publisert 31.08.2021

Mandag 23. august var det åpent møte i Møysalen der innbyggerne fikk presentert rammene for prosjektet