Publisert 28.09.2022

Veidekke Industri AS søker om mottak, knusing og lagring av inntil 5 000 tonn returasfalt årlig til deres anlegg i Sigerfjord.

Publisert 27.09.2022

Bulldozer Maskinlag Produksjon AS søker om mottak, knusing og mellomlagring av inntil 3000 tonn returasfalt årlig til Karihaugen massetak i Sortland kommune.

 

Publisert 27.09.2022

Foreldremøte torsdag 29. september kl. 18.00 i Blåboksen.

Publisert 23.09.2022

Veterinærene som deltar i vaktordningen har satt opp vaktplan for høst/vinter. 

Publisert 21.09.2022

Sortland kommune avhender en Opel Combo 1.4 første gang registrert i 2005, og en Peugeot Partner 75 HK registrert første gang i 2011. I tillegg avhendes to jernbaneskinner.

Publisert 07.09.2022

Workshop - vi hadde innholdsrike dager med gode, mangfoldige ideer til havnepromenaden. 

Publisert 23.08.2022

Sortland kommune ønsker å inngå tilvisningsavtale med firmaer som har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger.

Publisert 18.08.2022

Planen ble vedtatt av kommunestyret i september -2021, på grunn av covid-19 relaterte årsaker ble planen lansert nå for våre ansatte.  

Publisert 15.08.2022

"Kommunedelplan avløp og vannmiljø 2023-2035 og lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsanlegg fra mindre avløpsanlegg" ble behandlet av Sortland formannskap i møte 22.06.2022; sak 079/22.

Publisert 15.08.2022

Det er snart skolestart og vi ber bilister om å vise hensyn til små og store trafikanter, og til de arbeidene som foregår.

Publisert 10.08.2022

Sortland kommune benytter varslingssystemet Varsling 24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS. Varsling 24 varsler via SMS, e-post, og talemelding til fasttelefon.

Publisert 02.08.2022

Sortland formannskap vedtok i møte 24.01.2019 i sak 003/19 å legge forslag til reguleringsplan for B10, Lamarka Nord ut til andregangs offentlig ettersyn.

Publisert 27.07.2022

Kan søkes for holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak og prosjekt sikkerhetstiltak.

Publisert 15.07.2022

Fram til 22. august er det samdrift på legekontorene, Blåbyen legekontor er stengt og driften er fra Parkveien legekontor.

Publisert 14.07.2022

Sortland kommune skal fastsette skrivemåten for følgende samiske parallellnavn: Gernášši, Onafierda, Lidaláddi og Suortá, som parallellnavn til Kjerringnes, Hognfjorden, Liland og Sortland (bynavnet).

Publisert 08.07.2022

Sommeraktiviteter? Vi har utstyr du kan låne - gratis!

Publisert 29.06.2022

Delta i Promenadejakten og gi konkrete innspill til nye attraktive møteplasser og registrer deg som engasjert for å være med å realisere de! 

Publisert 22.06.2022

Det blir sommerskoler i år også. Du melder barnet på direkte til arrangørene av sommerskolene gjennom e-post. Sommerskolene gjennom kommunen er et gratis tilbud.

Publisert 22.06.2022

Kunngjøring av vedtak: Sortland kommunestyre vedtok i sak 045/22 datert 05.05.22 Reguleringsplan for utvidelse av Vestmarka næringsområde – sørvest.

Publisert 22.06.2022

Sortland kommune endret sine SFO-vedtekter i mai 2022. Det var tre hovedendringer som ble gjort;