Publisert 23.05.2022
barnehage, lek, skole, barn

Informasjon om retningslinjer for redusert foreldrebetaling i barnehage/SFO for familier med lav inntekt.

Publisert 18.05.2022

Tirsdag 24. mai i tidsrommet kl. 10-13 skal Sortland kommune (Geodata) fly drone for å ta oversiktsbilder i Vestmarka.

Publisert 18.05.2022

Oppgraderingen vil skje fra 23. mai og til i slutten av september. Kun de som får kommunalt vann fra Blokken vannverk blir berørt.

Publisert 13.05.2022

Norkart, som leverer IT-systemer for kart- og eiendomsinformasjon, avdekket 05.05.2022 at de er utsatt for et dataangrep i en av sine søketjenester.

Publisert 06.05.2022

Hvilken muligheter kan oppstå mellom land og vann i Sortland sentrum?

Publisert 05.05.2022

Over 8000 virksomheter i Norge er nå sertifisert som Miljøfyrtårnbedrifter og i Sortland har vi nå 23 sertifiserte virksomheter.

 

Publisert 04.05.2022

For at byen vår skal utvikles, har Sortland kommune en rekke oppgaver som skal løses i området rundt tidligere Nortura-eiendommen.

Publisert 04.05.2022

Det vil fra 1. mai kun testes for COVID-19 på klinisk indikasjon og man må da ta kontakt med fastlege for test.

Publisert 04.05.2022

Offentlig ettersyn - Planprogram, Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser 2022 - 2025

Publisert 28.04.2022

Typiske sykdomstegn hos gjess er balanseutfordringer og ustødig gange. Meld fra om du observerer syke eller døde fugler.

Publisert 26.04.2022

Fra onsdag 27. april finner du oss i kinofoajeen i den gamle kinoen, Rådhus I. Dette er midlertidig pga ombygging i våre lokaler.

Publisert 08.04.2022

Nåværende nøkkelsystem blir byttet ut med hemper for hengelås.

Publisert 07.04.2022

Styret for Kulturfabrikken Sortland KF tildeler årets Kultur- og idrettsstipend til Helena Solvoll, utøver i Sortland Taekwon-Do klubb.

Publisert 07.04.2022

I 2015 var Sortland en av de to første kommunene som fikk godkjenning som trafikksikker kommune. 6. april ble Sortland kommune re-godkjent av Trygg trafikk som trafikksikker kommune.

Publisert 30.03.2022

Sortland kommune ved kommunepsykolog, Andreas Lande og prosjektleder Ukraina, Heidi Høwe inviterer til folkemøte 7. april. 

Publisert 29.03.2022

Med hjemmel i Plan og Bygningsloven §17-4 skal kommunen fremlegge fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.

Publisert 29.03.2022

Sortland kommune vil gjennomføre en spørreundersøkelse om frivillighetsarbeid i kommunen.

Publisert 28.03.2022

Elevene ved Sortland ungdomsskole har i februar 2022, sammen med andre elever i Nordland gjennomført ungdata-undersøkelsen.

Publisert 21.03.2022

Foreldre og foresatte som ønsker det, får tilbud om å vaksinere sine barn

 

Publisert 16.03.2022

Meld deg på digitalt kurs, påmeldingsfrist 12. april, klokken 12.00.