Publisert 30.01.2023

Søknadsfristen for hovedopptaket i private og kommunale barnehager er 15. mars.

Publisert 27.01.2023

Offentlig utlysning av Holmøy Settefisk AS sin søknad om ny landlokalitet på Husvikneset, for produksjon av settefisk, laks, ørret og regnbueørret.

Publisert 25.01.2023

Nord Universitet og kommunene Sortland, Hadsel, Øksnes, Lødingen og Bø inviterer til åpent møte mandag 6. februar i Kulturfabrikken.

Publisert 23.01.2023
Barn i lek

Færre elever enn på flere år melder nå at de de blir mobbet. 

Publisert 20.01.2023

Perioden det kan søkes om strømstøtte for er oktober, november og desember 2022.

Publisert 03.01.2023

Planen er under revidering for perioden 2023 - 2026. Kulturfabrikken Sortland KF inviterer til åpne møter for å samle innspill om temaer som:

Publisert 17.01.2023

Alle henvendelser vedrørende påkjørt, skadet eller drept storvilt i Nordland skal meldes til Nordland Politidistrikt på telefon 02800.

Publisert 13.01.2023

Etter en litt trøblete start ser det nå ut som en del fungerer slik det skal

Publisert 12.01.2023

Området stenges fra 13. januar og vil være stengt i ca. 2 måneder.

Publisert 11.01.2023

Nå må du levere gravemelding digitalt til kommunen.

Publisert 09.01.2023

Offentlig ettersyn av Holmøy Produkter AS sin søknad om akvakulturtillatelse.

Publisert 05.01.2023

23. januar startet et nytt nettbasert etablererprogram som hjelper deg på veien!

Publisert 03.01.2023

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) har sendt ut kunngjøring om tilskuddsmidler for tiltak som er med å fremme gode holdninger i trafikken.

Publisert 03.01.2023

Det er åpnet for ny søknadsrunde i tilskuddsordningen til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Publisert 22.12.2022

Sortland kommune skal ved nyttår oppgradere sak- og arkivsystemet, og i den forbindelse vil det i tillegg bli utført skarpt skille på vårt arkiv.

Publisert 22.12.2022

Her finner du oppdatert oversikt over ledige barnehageplasser i alle Sortlands 14 barnehager.

Publisert 08.12.2022

Tirsdag formiddag inviterte integreringstjenesten til kakefest for å markere at Sortland hadde bosatt 200 flyktninger.

Publisert 08.12.2022

Holmøy Produkter AS planlegger et lakseslakteri med et tankanlegg for mellomlagring av restprodukter til bearbeiding av tredjepart. 

Publisert 06.12.2022

Feilen kan føre til at det til tider kan være vanskelig å komme gjennom på telefon til Vesterålen legevakt (116117)