Publisert 10.04.2019
Æ

Sortland kommune har i flere år jobbet med en helhetlig modell for å forebygge vold og seksuelle overgrep. Modellen har fått navnet «Æ E MÆ».

Publisert 08.04.2019
Kunngjøringer ny

Sortland kommune kunngjør oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for prosjektet Lapphaugen. 

Publisert 08.04.2019
Møysalen

Møysalen nasjonalparkstyre har utarbeidet et forslag til besøksstrategi for Møysalen nasjonalpark og Møysalen landskapsvernområde. 
Forslaget legges ut på høring frem til 8. mai 2019.

Publisert 29.03.2019
Søppel_smalt

Kommunen inviterer også i år til vårrydding før 17. mai.

Publisert 26.03.2019
Vinter snøras

NVE melder om snøskredfare for hele Lofoten og Vesterålen.

Følg med på varsel for ditt nærområde om du skal ferdes i fjellet.

Varsel for Lofoten og Vesterålen
Varsom.no


 

Publisert 25.03.2019
Streikende barn

Vi hilser til de unges engasjement for miljø og mot klimaendringene

 

 

Publisert 15.03.2019
Æ_utstilling 2019

Utstillinga blir i år arrangert for 18. gang, og er malerier skapt av de eldste barna i Lykkentreff barnehage. Utstillinga kan du se på Miscela.

 

Publisert 22.02.2019
Utsikt fra Nåla  Hole Lynghaug og Forøy med Skårvågen i bakgrunnen

Det er nå mulighet for å søke om SMIL-midler. Som i fjor er det to søknadsfrister, 15. mars og 15. august. Søker du innen 15. mars kan du regne med å få svar innen 1. juli, og søker du innen 15. august kan du få svar innen 10. november.

Publisert 06.02.2019
Eldre par

Demensteamet i Sortland starter Pårørendeskole med oppstart tirsdag 19. februar. Felles forelesning og gruppesamtaler i mindre grupper. Velkommen!

 

 

Publisert 23.01.2019
Sykling_2

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken.
Søknadsfrist 10. mars 2019.