Publisert 14.12.2018
Politisk møte

Møte i Formannskapet tirsdag 18. desember kl 09.00 i Møterom II, Rådhus II.

Sakspapirer til møtet finner du her når de er klar

 

Publisert 13.12.2018
Politisk møte

Møte i kommunestyret torsdag 13. desember kl 10.00 i Kommunestyresalen, Rådhus I.

Sakspapirer til møtet finner du her når de er klar

Her ser du møtet live fra kl 10.00

Publisert 03.12.2018
Kjempenhøy

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres at Sortland kommunestyre  i sak 055/18 datert 18.10.2018 vedtok Reguleringsplan for rundkjøring i kryss Kjempenhøy/Vesterålsgata.

Publisert 30.11.2018
Kunngjøringer ny

Formannskapet har på møte 29.11.18 vedtatt å legger ut til høring forslag til nye politivedtekter for Sortland kommune. Politivedtekter skal behandles som en forskrift etter forvaltningslovens §§ 37 og 38. Forslaget bygger på normalpolitivedtekter som er utarbeidet av Politidirektoratet.

 

Publisert 30.11.2018
Kunngjøringer ny

Sortland kommunes årsbudsjett for 2019 og økonomiplan for 2019-2022 skal vedtas i Kommunestyret 13. desember 2018. Her er formannskapets innstilling med de forslag som ligger:

Formannskapets innstilling (PDF, 243 kB)

Budsjett og økonomiplan 2019-2022

 

Publisert 30.11.2018
Utbyggingsavtale,

Sortland kommune og Kjempenhøy Boliger AS har inngått utbyggingsavtale for utbygging av Kjempenhøy 9. 

Publisert 28.11.2018
Politisk møte

Møte i Formannskapet torsdag 29. november kl 09.00, møterom II, Rådhus II.

Sakspapirer til møtet finner du her når de er klar

 


 

 

Publisert 21.11.2018
Føtter skole.png

I  regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019 er det satt av omlag 292 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier". Kommuner og andre kan søke til Bufdir.

Publisert 13.11.2018
Gran_smalt

Sortland kommune ønsker seg hjelp med å finne julegran til Torget i år. Har du ei flott gran du vil bli kvitt, kommer vi gjerne på befaring for å se om den kan brukes. Grana må være ca 8 meter høy.

Publisert 06.11.2018
Politisk møte

Møte i kommunestyret torsdag 15. november, kl 10.00 i Kommunestyresalen, Rådhus I.

Dokumenter til møtet finner du her når de er klar

Her kan du se kommunestyremøtet live