Publisert 05.08.2021

Denne uken sender Valgdirektoratet ut 3,5 millioner digitale valgkort. - Dette markerer starten på valget, sier direktør Bjørn Berg.

Publisert 03.08.2021

Fortsatt ingen nye smittede i Sortland kommune.

 

Publisert 29.07.2021

Hedda Mørch, vikarierende smittevernlege i Sortland, informerer om Delta-varianten, samt at hun kommer med råd om hvordan vi kan begrense smitten.

  

Publisert 28.07.2021

Her finner du oversikt over steder i Vesterålen hvor smittede har oppholdt seg over lengre tidspunkt.

Publisert 23.07.2021

For å redusere risiko for ytterlige smitte, har kommunen innført lokale tiltak.

Publisert 20.07.2021

Sortland kommune skal fordele kr. 2.021.000,- til virksomheter som har vært særlig rammet i forbindelse med Covid 19.

Publisert 03.06.2021

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,8 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2021. Du kan også søke tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter, påvirket av Covid-19

Publisert 21.05.2021

Vi vil fortsette vaksineringen gjennom hele sommeren. Nå trenger vi flere vaksinatører - har du lyst å bidra?

Publisert 21.05.2021

Det er nå høysesong for hagearbeid, og vi minner om at det ikke er tillatt å dumpe hageavfall i naturen.

Publisert 12.05.2021

Og hvordan kommer vi dit? Det var tema for workshop 19. mars 2021. Her deltok politikere, næringsliv, aktører fra kultur, idrett, frivillig sektor og engasjerte innbyggere for å diskutere målsettinger og løsninger for fremtidens Sortland.  

Publisert 03.05.2021

Dette gjelder ikke de som allerede har fått 1 dose. De får neste dose som avtalt etter 6 uker.

 

Publisert 03.05.2021

Sortland kommune har budsjettert med å yte tilskudd til brukerorganisasjoner med kr 100.000 i 2021.

Publisert 03.05.2021

Fra og med 1. mai. 2021, blir det både billigere og enklere å bygge tilbygg og terrasser på eiendommen din. 

Publisert 27.04.2021

Rambøll varsler på vegne av Sortland kommune om utvidet plangrense og høring av revidert planprogram. Frist for å sende merknader  til planarbeidet er 11.5.2021. 

Publisert 27.04.2021

Innbyggere i Sortland kommune vil bli innkalt til vaksinasjon også gjennom sommeren. 

Publisert 23.04.2021

Om du har fastlege på Sortland, men annen bostedskommune, skal du vaksineres i din bostedskommune.

 

Publisert 22.04.2021

Sortland kommune, ved bygningsmyndigheten, ber byggenæringen gjøre avbøtende tiltak umiddelbart, eller stanse fyllingsarbeid i gytesesongen.

Publisert 21.04.2021
Kunngjøringer, høring, ropert

Planforslag legges ut på høring og offentlig ettersyn i perioden 21. april – 20. juni 2021.

Publisert 21.04.2021

Kommunens årsberetning og regnskap for 2020 er en del av kommunedirektørens samlede rapportering til kommunestyret. 

Publisert 14.04.2021
Kunngjøringer, høring, ropert

Næringsliv, innbyggere og andre interesserte:
Utkast til ny strategisk næringsplan for Sortland kommune er klart for deres innspill. 
Frist for innspill er 9. mai 2021.