Publisert 18.01.2019
Politisk møte

Møte i Formannskapet torsdag 24. januar 2019 kl 09.00 i Møterom II, Rådhus II.

Sakspapirer til møtet finner du her når de er klar

Publisert 17.01.2019
Penger_2

Sortland kommune har budsjettert med å yte tilskudd til brukerorganisasjoner med kr 100.000 i 2019.

Publisert 16.01.2019
Rosasløyfe.jpg

Alle kvinner i Sortland kommune som er født mellom 1949-1968 inviteres til mammografiundersøkelse fra 21. januar - 4.april 2019.

Publisert 16.01.2019
Bra Mat

Kurs vår 2019: Bra Mat for bedre helse er kurs for voksne som ønsker å lære om sunn kost og som ønsker å gjøre endringer i sine levevaner.

Publisert 16.01.2019
KOntrakt_smalt

Sortland kommune gjennomfører en tilbudskonkurranse om utkjøring og henting av tøy, mat, post og blodprøver. Konkurransen gjennomføres som reservert kontrakt jf. Forskrift om offentlige anskaffelser § 8-8 begrenset til virksomheter eller programmer som har som hovedformål å integrere funksjonshemmede eller vanskeligstilte personer i arbeidslivet.

 

Publisert 03.01.2019
Brøyting

Brøyting og sandstrøing utføres i all hovedsak av private entreprenører på kontrakt med Sortland kommune. Kontraktene løper fra 2017 til 2022.

Publisert 03.01.2019
Jodtabletter_2

Jodtabletter er et aktuelt tiltak ved atomhendelser med utslipp av radioaktivt jod for å beskytte mot kreft i skjoldbruskkjertelen. Risikoen for slik kreft er størst hos barn, unge, gravide og ammende, men i spesielle situasjoner kan det også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år.

 

Publisert 14.12.2018
Løping

Planprogram Habilitering /rehabilitering legges ut til høring med høringsfrist 8. februar 2019.

Publisert 14.12.2018
Føtter skolegård

På bakgrunn av vedtak i formannskapet 29.11.18 sendes Forslag til kommunedelplan for fremtidig skolestruktur 2019-2034 ut til høring.

Høringsfrist 24.02.2019.


 

 

Publisert 03.12.2018
Kjempenhøy

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres at Sortland kommunestyre  i sak 055/18 datert 18.10.2018 vedtok Reguleringsplan for rundkjøring i kryss Kjempenhøy/Vesterålsgata.