Publisert 12.03.2020
Vann, kran, vannavstegning

Fredag 13. mars stenges vannet mellom kl. 07.00-14.00 i dette området.

Publisert 11.03.2020

Møte i driftsutvalget torsdag 12. mars kl. 10.00, Møterom II, Rådhus II.

Dokumenter til møtet finner du her.

Du kan se møtet live her fra kl. 10.00.

Publisert 05.03.2020
Forsvaret har utarbeidet informasjon til lokalbefolkningen i kommuner som i større eller mindre grad blir berørt av øvelsen Cold Response. Den kan leses på norsk, engelsk og nordsamisk. 
 
Publisert 05.03.2020

Formannskap i Sortland har vedtatt å legge Kulturminneplan for Sortland 2020-2030 ut til offentlig ettersyn (sak 011/20, behandlet i møte 27.02.2020). Kulturminneplanen omhandler bevaringsverdige samiske kulturminner, bygninger og bygningsmiljø i kommunen.

 

 

 

Publisert 04.03.2020

Midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige grunner

Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.

Bakgrunnen for dette er at helsepersonell må prioritere annet arbeid, blant annet med koronaviruset. Helsedirektoratet har bedt om at elever ikke oppsøker fastlegen for å få dokumentasjon på fravær av helsemessige grunner.

Kunnskapsdepartementet har besluttet at unntaket fra dokumentasjonskravet for fravær skal gjelde ut skoleåret 2019/2020. Fra skolestart høsten 2020 vil de vanlige kravene til dokumentasjon igjen være gjeldende.

Foreldre til elever under 18 år og elever som er myndige, kan selv skrive egenmelding. Unntaket fra fraværsreglene gjelder fra 4. mars 2020. Endringen gjelder både for fraværsgrensen i videregående, og for føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående.

 

Vennlig hilsen  
Utdanningsdirektoratet  

Denne e-posten er sendt til:  
Grunnskoler
Videregående skoler
 
Kommuner 
Fylkeskommuner 

Kopi til:  
Fylkesmannen via FM-nett

 

Publisert 22.02.2019

Det er nå mulighet for å søke om SMIL-midler. Som i fjor er det to søknadsfrister, 15. mars og 15. august. Søker du innen 15. mars kan du regne med å få svar innen 1. juli, og søker du innen 15. august kan du få svar innen 10. november.

Publisert 17.02.2020

Alt du trenger er en smarttelefon, et nettbrett eller en datamaskin.
Ingen nedlastning eller registrering nødvendig.

Publisert 17.02.2020

Det vil i uke 8 bli oppstart av opparbeidelse av parkeringsplasser og ambulanseinngang til nytt legekontor i Rådhus II.

I den forbindelse må det påregnes noe støy og anleggstrafikk. De som ferdes i området bes være oppmerksomme på, og respektere evnt sperringer og anvisning på hvor det er trygt å ferdes. Arbeidet vil pågå 6-7 uker.

Publisert 12.02.2020

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken!

Søknadsfrist 10. mars 2020.