Publisert 22.02.2021

Alle kvinner i Sortland kommune som er født mellom 1951-1970 inviteres til mammografiundersøkelse våren 2021.

Publisert 19.02.2021

Sortland kommune tok i bruk nytt økonomisystem 1. januar 2021. Dette vil innebære noen endringer for deg som mottaker av faktura fra kommunen.

 

Publisert 17.02.2021

Nytt barnehageår starter 23. august 2021.
Foreldre som ønsker barnehageplass for sine barn fra høsten, må søke innen 15. mars. 

  

Publisert 08.02.2021

Sortland kommune er nå i gang med vaksinering mot Covid-19.

 

Publisert 01.02.2021

Nå kan du søke om støtte til sport-, kultur-, miljø-, og ungdomsaktiviteter i 
Sortland fra Fortums VinnVind-midler.

Fortums VinnVind-midler for 2021 er på til sammen kr 500 000.
Midlene skal yte støtte til lokale tiltak for fremme av idrett, kultur,
aktiviteter for unge og miljøtiltak.
Søknadsfristen er 1. mars 2021.

 

Publisert 29.01.2021

Som følge av regjeringens oppdaterte anbefalinger, er de lokale tiltakene justert. Dette gjelder for Sortland kommune de neste to ukene:

 

Publisert 29.01.2021

Sortland kommune ønsker skolestartere med foresatte velkommen til 1. år i grunnskolen. Ta kontakt med skolen og bekreft at ditt barn er skolestarter.

 

Publisert 22.01.2021

Sortlandshallen og Blåbyhallen åpner for innendørs organisert idrettsaktivitet også for voksne, fra mandag 25. januar 2021.

 

   

Publisert 18.01.2021

Egil Kristoffersen & Sønner AS, har søkt Nordland fylkeskommune om tillatelse til etablering av ny akvakulturlokalitet nord for innløpet til Hellfjorden på vestsiden av Eidsfjorden.  Frist for å gi uttalelse er 4 uker, det vil si 16. februar 2021.   

Publisert 12.01.2021

Sortland kommune tar nå i mot søknader til prosjekter i Den Kulturelle Spaserstokken 2021.

 

Publisert 04.01.2021

Etter at regjeringen kom med nye regler og anbefalinger for å få bedre kontroll på smittespredningen i landet, innfører også Sortland kommune tiltak for å hindre smittespredning. Sortland kommune oppfordrer alle innbyggere i kommunen til å følge de sentrale og lokale smitteverntiltakene slik at vi unngår en ny smittebølge.

 

Publisert 04.01.2021

Sortland formannskap vedtok i møte 3.12.2020, sak 130/20, å legge forslag til reguleringsplan for Selnes næringsområde til høring og offentlig ettersyn. Frist for å sende merknader til planforslaget er 26.2.2021.

 

Publisert 04.01.2021

Sortland formannskap vedtok i møte 3.12.2020, sak 129/20, å legge forslag til reguleringsplan for masseuttak Vikeidet til høring og offentlig ettersyn. Frist for å sende merknader til planforslaget er 26.2.2021.

 

Publisert 14.12.2020

Nå kan du bestille time for koronatest uten å måtte ringe koronatelefonen. Koronatelefonen er åpen for råd og veiledning, og de som ikke har mulighet for å bestille elektronisk, kan ringe 952 64 105 (08:15-13:30) for hjelp.

Koronatest

 

Publisert 10.12.2020

Eidsfjord sjøfarm AS søker om tillatelse til utvidelse av biomasse, samt utvidelse og flytting av eksisterende anlegg for lokalitet Reinsnesøya i Sortlandssundet .

Høringsfrist er satt til 15. januar 2021.

Publisert 08.12.2020

Sortland formannskap har i møte den 03.12.2020 i sak 132/20, vedtatt oppstart av planarbeid og å legge forslag til planprogram ut på høring og offentlig ettersyn.

  

Publisert 04.12.2020

Formannskapets innstilling til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal etter kommuneloven § 14-3, fjerde ledd, offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyrets behandling. 

Kommunestyret skal behandle innstillingen 17.12.2020.

Formannskapets innstilling til vedtak

Se hele saken

 

 

 

Publisert 02.12.2020

Vi har lykkes med å anskaffe noen flere influensavaksiner, og vi har nå i overkant av 50 vaksiner tilgjengelig for innbyggere i Sortland som er i risikogruppene.

 

Er du bosatt i Sortland kommune og er i en risikogruppe, ber vi deg ringe ditt fastlegekontor, dersom du ønsker influensavaksine. 

 

 

Publisert 26.11.2020

Møte i formannskapet torsdag 3. desember kl. 09.00 i Kommunestyresalen.

  • Møtet holdes i Kommunestyresalen – minimum 1 meter avstand til øvrige møtedeltakere
  • Møtet er åpent kun for møtedeltakere og media iht. Smittevernloven § 4-1.
  • Publikum kan følge møtet via streaming. 

Sakspapirer til møtet kan du se her når de er klar.

Se møtet live

 

 

Publisert 18.11.2020

Vi ser en utvikling hvor flere unge mennesker i Vesterålen trekkes til rusmiljø. Politiet skal sammen med kommunen og barnevernet gjøre det vi kan for å snu utviklingen, men vi trenger hjelp fra foreldre og andre i nettverket rundt ungdommen vår.