Publisert 23.05.2019
Fra ARN 2013

For andre gang er Sortland valgt ut som vertskommune for Arctic Race of Norway.
Til å gjennomføre Sortland sin del av dette er vi avhengig av så mange bidragsytere som mulig. Av disse står frivillige for mye av jobben som gjøres selve ritthelga.

 

Publisert 21.05.2019
Flyfotografering

Kartverket organiserer flyfotografering av områdene Sortland, Strand, Sigerfjord, Liland og Maurnes i sommer.

 

 

Publisert 09.05.2019
Feltarbeid 2

NGU vil gjennomføre feltarbeider i Sortland kommune i perioden 24. mai - 8. juni 2019.

Publisert 25.04.2019
Søppeldunker

Reno-Vest tar i mot hageavfall i Ramnflauget. Der kan alle husholdningskunder levere hageavfall som lauv,  mose, kvist og greiner -  gratis!

Publisert 25.04.2019
Vaksinasjon_smalt

Henvendelse og rådgivning om reisevaksinasjon gjøres til Maritim Helse eller til din fastlege.

Publisert 10.04.2019
Æ

Sortland kommune har i flere år jobbet med en helhetlig modell for å forebygge vold og seksuelle overgrep. Modellen har fått navnet «Æ E MÆ».

Publisert 08.04.2019
Kunngjøringer ny

Sortland kommune kunngjør oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for prosjektet Lapphaugen. 

Publisert 08.04.2019
Møysalen

Møysalen nasjonalparkstyre har utarbeidet et forslag til besøksstrategi for Møysalen nasjonalpark og Møysalen landskapsvernområde. 
Forslaget legges ut på høring frem til 8. mai 2019.

Publisert 29.03.2019
Søppel_smalt

Kommunen inviterer også i år til vårrydding før 17. mai.