Publisert 16.09.2020

NHOs Kommune-NM rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft, basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi. Tallgrunnlaget er fra 2019.

 

Publisert 14.09.2020

Legekontorene har begynt å få henvendelser om setting av årets influensavaksine.
Vi planlegger oppstart av vaksinering medio november.

  

Publisert 09.09.2020

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken!

 

Publisert 08.09.2020
Kunngjøringer, høring, ropert

Holmøy Maritime AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse til tiltak i sjø i forbindelse med bygging av et lakseslakteri med tilhørende visningssenter.

  

Publisert 08.09.2020

Med hjemmel i lov om stadnamn, matrikkellova og matrikkelforskriften ble syv nye vei- og områdenavn vedtatt i Driftsutvalget 20. august 2020.

 

 

Publisert 28.08.2020

Det er mange i Sortland som jobber for at vi skal ha den beste forutsetningen for å leve gode liv i lag. Vi gleder oss til å markere dette arbeidet i Folkehelseuka 7.-13. september!

 

 

 

Publisert 25.08.2020

Sortland kommune har fått 2,1 MNOK fra fase 3 av Regjeringens krisepakke. Disse midlene skal benyttes til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping. Lokalt næringsliv oppfordres til å søke tilskudd for sine prosjekter.

 

Publisert 20.08.2020

Rambøll varsler oppstart av planarbeid og høring av planprogram for Gullkista masseuttak. Planområdet ligger i Sortland kommune, på Hinnøya, ca. 2 km fra bygda Blokken, ved Fiskefjorden og Rødbergbukta. Frist for å gi innspill er 30.9.2020.

  
 

Publisert 18.08.2020

Nå som konfirmasjoner, sammenkomster og andre selskaper er under planlegging ønsker vi å minne om at det er FHI sine regler for arrangement som gjelder. Det vil si at hvis man har selskap hjemme i egen bolig, partytelt i hagen, egen låve osv er det tillatt med inntil 20 personer totalt.

 

Publisert 18.08.2020

Søndre Frydenlund legesenter legges ned fra 24. august 2020.
Fra samme dato tas nytt legekontor på Rådhus II i bruk.

På grunn av flyttingen vil begge legekontorene ha redusert drift 20. og 21. august – kun akutthjelp.
21. august er Søndre Frydenlund legesenter helt stengt.