Publisert 07.10.2019
Logo

Sortland har vært vertskommune og hatt to startetapper i sykkelrittet Arctic Race of Norway, i 2013 og 2019. Dette er et stort arrangement for vår kommune, men det har ved begge anledninger vært en enorm innsatsvilje og dugnadsånd for å få dette til.

Vi takker alle som har vært med å sette Sortland på kartet, og bidratt for å få arrangementet trygt i havn.
Tusen takk til publikum, frivillige og til de som bidro med fantastiske innslag langs løypa!
Uten dere hadde det blitt et stusselig arrangement.
Vi er ikke redd for å være arrangør igjen!

Publisert 24.09.2019
Kunngjøringer ny

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er i gang. Vi ber om innspill og merknader innen 6. november 2019.

 

Publisert 04.09.2019
Kite

Sortland formannskap vedtok i møte 29.08.19 sak 074/19 å legge forslag til Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser 2019-2022 ut til høring og offentlig ettersyn.

Publisert 02.09.2019
Penger_2

Søknadsfristen gjelder Ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivitet og Nærmiljøanlegg.

Publisert 29.08.2019
Sykling_2

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken!
Søknadsfrist 1. oktober 2019.

Publisert 30.07.2019
Sterk og stødig

Ønsker du å bli sterkere og stødigere? Er det blitt vanskeligere å komme seg ut å møte venner? Er trappene blitt tyngre å gå? Er du mindre i aktivitet i dag enn for ett år siden? Det er aldri for sent å begynne, kom og tren sammen med oss på Troneshaugen, Sigerfjord!

Publisert 12.07.2019
Kunngjøringer ny

Iht. plan- og bygningsloven § 12.8 varsles med dette at det igangsettes reguleringsplanarbeid for Vestmarka Næringsområde- nord, N01 i Sortland Kommune. Planarbeidet berører eiendommene gnr/bnr 16/5, 16/6, 36, 16/16, 15/25, 16/28, 16/44, 16/66, 16/128, 16/133 m.fl.

 

Publisert 14.06.2019
Vann smalt

Sortland kommune leverer godt og nok forbruksvann som jevnlig kontrolleres av lokalt laboratorium.

 

 

Publisert 21.05.2019
Flyfotografering

Kartverket organiserer flyfotografering av områdene Sortland, Strand, Sigerfjord, Liland og Maurnes i sommer.