Publisert 29.11.2019
Kunngjøringer 2.jpg

Forslag til reguleringsplan for NF1 Ånstadsjøen legges ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 30.11.2019-11.01.2020.

 

Publisert 29.11.2019
Video 3 enheter

Alt du trenger er en smarttelefon, et nettbrett eller en datamaskin.
Ingen nedlastning eller registrering nødvendig.

Publisert 28.11.2019
Politisk møte

Møte i Formannskapet torsdag 28. november kl. 09.00, Møterom II, Rådhus II.

Sakspapirer til møtet finner du her når de er klar

Møtet kan du se live her

Publisert 14.11.2019
Forkjøla_smalt

Vi har fortsatt influensavaksine igjen, og vi vaksinerer så lenge beholdningen rekker. Det koster 150 kroner å få den satt. Kontakt ditt fastlegekontor.

Publisert 01.11.2019
Kunngjøringer ny

Sortland formannskap vedtok i møte 31.10.2019 PS-sak 091/19 å legge forslag til Forskrift for godtgjørelse til folkevalgte i Sortland kommune ut til offentlig ettersyn og høring, i henhold til forvaltningslovens § 37.

Den nye kommuneloven har definert hva som menes med folkevalgte. Med folkevalgte menes medlemmer av kommunestyret og personer som et folkevalgt organ har valgt inn i et folkevalgt organ, eller et annet kommunalt organ jfr. kl. §§ 5-1 og 5-2.

Innspill og eventuelle merknader sendes til:

Sortland kommune
Postboks 117
8401 Sortland eller
e-post til postmottak@sortland.kommune.no
innen 22. november 2019.

Forslag til forskrift for godtgjørelse til kommunale folkevalgte i Sortland kommune

Saksframlegg

 

Publisert 22.10.2019
Digital_Feier_smalt

Sortland kommune tar nå i bruk nye løsninger for hvordan vi skal planlegge tilsynsrundene våre.

Publisert 18.10.2019
Randi Gregersen

Kommunestyret i Sortland vedtok i møte 17. oktober 2019 å endre tittel fra rådmann til kommunedirektør.

 

Publisert 14.10.2019
e-helseforskning

Fra og med torsdag 10. oktober vil tilfeldig utvalgte personer i Nordland motta en SMS hvor de blir bedt om å svare på en kort spørreundersøkelse. Det vil ta ca. 5 minutter å svare.
Vi håper så mange som mulig velger å svare. Det er vår fremtidige helse det gjelder, og alle bidrag er kjempeviktige!

Publisert 07.10.2019
Logo

Sortland har vært vertskommune og hatt to startetapper i sykkelrittet Arctic Race of Norway, i 2013 og 2019. Dette er et stort arrangement for vår kommune, men det har ved begge anledninger vært en enorm innsatsvilje og dugnadsånd for å få dette til.

Vi takker alle som har vært med å sette Sortland på kartet, og bidratt for å få arrangementet trygt i havn.
Tusen takk til publikum, frivillige og til de som bidro med fantastiske innslag langs løypa!
Uten dere hadde det blitt et stusselig arrangement.
Vi er ikke redd for å være arrangør igjen!