Publisert 11.05.2020

I hht til nasjonale anbefalinger er vi glad for å gradvis kunne åpne for besøk.
Til pårørende til beboere på Lamarktunet, Håløygtunet, Sjøgata bofellesskap 2. etg
og til beboere ved omsorgsboliger.

 

Publisert 11.05.2020

Svært mye post sendes nå digitalt. Dette er raskt, sikkert og miljøvennlig.

Du som mottar digital post, logger inn gjennom ID-porten for å lese posten din. Dersom kontaktinformasjonen din er korrekt i «Kontakt og reservasjonsregisteret», får du varsel om at det er kommet post.

 

Publisert 08.05.2020

Formannskapet vedtok 7. mai forslag til meddommere for tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten.

I henhold til domstolloven § 68 heter det at forslaget skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. Kommunen oppfordrer enhver som har noe å innvende mot forslaget, om å melde det til kommunen innen 28. mai.

Innvendinger sendes til postmottak@sortland.kommune.no 

 

 

Publisert 30.04.2020

Dette er en oppfordring til innbyggere i Sortland kommune om å sjekke at de bruker riktig adresse, og huske å markere boligen tydelig med husnummer.

  

Publisert 30.04.2020
Hvis du skal gå i gang med et byggetiltak, må du i de fleste tilfeller ha tillatelse fra kommunen. Les mer om hvordan du går frem her.
 


 

 

Publisert 27.04.2020

Melding om feiing og tilsyn vil nå bli sendt som SMS til eier, dersom eier har registrert telefonnummer i DIFI sitt kontaktregister (samme som benyttes av bl.a. Skatteetaten). Har ikke eier registrert telefonnummer i kontaktregisteret vil varsel om feiing/tilsyn bli sendt som brev.

 

Publisert 24.04.2020

Det er nå mulig å rydde søppel i fjæra. 

Mer informasjon finner du her.

Publisert 23.04.2020

Det blir ryddeaksjon i mai. Frist for påmelding 27. april.

Publisert 22.04.2020

Endelig er de ferskeste flyfotoene fra Sortland klar til bruk. Selve fotograferingen ble gjennomført i mai 2019 i følgende områder: Sortland, Strand, Sigerfjord, Liland, og Maurnes. 

 

Publisert 20.04.2020

Akvakultur i Vesterålen AS søker om endring av tillatelse til laks og ørret til visningsformål på lokalitet 33117 Djupvik i Sortland kommune.
Sortland kommune har mottatt søknaden til offentlig utlysing og kommunal behandling. Frist for uttalelse er 19. mai 2020.