Publisert 30.04.2020


 

 

Publisert 27.04.2020

Melding om feiing og tilsyn vil nå bli sendt som SMS til eier, dersom eier har registrert telefonnummer i DIFI sitt kontaktregister (samme som benyttes av bl.a. Skatteetaten). Har ikke eier registrert telefonnummer i kontaktregisteret vil varsel om feiing/tilsyn bli sendt som brev.

 

Publisert 06.01.2020

Etter at kommunene overtok ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler 1. januar 2018, har Sortland kommune hatt 38 vigsler så langt.

Publisert 13.12.2019

Etter vannlekkasje, med påfølgende vannavstenging av kommunalt ledningsnett, ber vi våre abonnenter:

Publisert 30.07.2018

Sortland kommune har oppdatert basiskart og flybilder i sentrum og tettstedene - se oversiktsbilde. 

 

 

 

 

 

Publisert 04.12.2017

Sortland kommune har bekreftet hvilke kartgrunnlag som skal brukes i kommunens plan- og byggesaksarbeid.

Mer informasjon om det offentlige kartgrunnlaget i Sortland.