Publisert 30.07.2018
FKB A-B

Sortland kommune har oppdatert basiskart og flybilder i sentrum og tettstedene - se oversiktsbilde. 

 

 

 

 

 

Publisert 24.05.2018

Vår- og sommeraktiviteter står for døren og vi har utstyr du kan låne - gratis!
Sykler, telt og stormkjøkken er noe av det vi har i vårt sortiment.
Kom å se om du finner noe!

Publisert 27.04.2018

Dersom du skal gå i gang med et byggetiltak, må du i de fleste tilfeller ha tillatelse fra kommunen.
Om du må søke eller hvordan du søker, finner du informasjon om i kommunens veileder.
Du finner også andre nyttige linker i forbindelse med en byggesøknad, som søknadsskjema, behandlingstid, gebyr og klagemulighet.

 

Publisert 04.12.2017

Sortland kommune har bekreftet hvilke kartgrunnlag som skal brukes i kommunens plan- og byggesaksarbeid.

 

Mer informasjon om det offentlige kartgrunnlaget i Sortland.

 

 

 

 

 

 

Publisert 22.09.2017

Aksjonen går videre og det er fremdeles mulighet for å få økonomisk og organisasjonsmessig hjelp til transport av både personer og avfall inn og ut av områder som trengs å ryddes.

Lørdag 16. september er det internasjonal strandryddedag og uka 11.-16. september er det nasjonal strandryddeaksjon  "HOLD HØSTEN REN"

 

Publisert 02.01.2017

Brøyting iverksettes utfra utløsende standard:

Vei inklusive gang- og sykkelvei: 5 cm sørpe/10 cm snø.

Alle områder skal holdes ryddig i det tidsrom som er vanlig for alminnelig ferdsel, det vil si fra kl. 07.00 til 23.00.

Ved snøvær om kvelden/natten skal roden være gjennombrøytet innen kl. 07.00.

Snørydding/brøyting mellom kl. 23.00 og kl. 05.00 begrenses til et minimum på grunn av hensynet til vanlig nattero. De samme tidsfrister gjelder for gang- og sykkelveier.

 

Strøing:

Dersom friksjonsforholdene hindrer normalt vinterutrustede kjøretøy å komme opp bakker etc. skal det strøs (friksjonskoeffisient under ca. 0,25).

Strøing utføres som punktstrøing i vanskelig stigninger, kurver og mot vegkryss. Når friksjonskravene tilsier det, skal all strøing være utfør innen henholdsvis kl. 06.30 og 15.00.

Fortau og gang- og sykkelveier skal strøs minst så godt at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen.

Strøing skal også utføres på busslommer, parkeringsplasser og torg.

Det skal ikke strøs på rette, flate strekninger, med mindre veikryss eller annet gjør strøing nødvendig.
 

Brøyting i Sortland (kart)