Innspill fra den aller viktigste stemmen

Barnas stemme er den viktigste i byen vår, og barn har også et sterkt informasjonsbehov. På et rosa og fint brevpapir fikk vi et klart ønske.

Barn har en unik evne til å se verden med friske øyne og til å uttrykke sine tanker og bekymringer på en direkte og ærlig måte. 

I brevet fra en elev på Sortland barneskole blir det tydelig at elevene føler seg oversett i en prosess som har angått dem direkte. Lekestativene er blitt borte i oppsett av modulbygg. Sortland kommune takker så mye for brevet, vi skal selvsagt få lekestativene på plass igjen. Vi beklager så mye at elevene ved Sortland barneskole ikke har fått informasjon om det. 

Elevene skal selvsagt også bli ivaretatt i prosessen og bli hørt. Kontaktperson ved Sortland barneskole er orientert og skal ta det opp med alle kontaktlærere, som også skal gi informasjon ut i alle klassene på at lekeapparatene skal føres opp igjen.