Publisert 11.05.2020

Svært mye post sendes nå digitalt. Dette er raskt, sikkert og miljøvennlig.

Du som mottar digital post, logger inn gjennom ID-porten for å lese posten din. Dersom kontaktinformasjonen din er korrekt i «Kontakt og reservasjonsregisteret», får du varsel om at det er kommet post.

 

Publisert 30.04.2020

Dette er en oppfordring til innbyggere i Sortland kommune om å sjekke at de bruker riktig adresse, og huske å markere boligen tydelig med husnummer.

  

Publisert 30.04.2020
Hvis du skal gå i gang med et byggetiltak, må du i de fleste tilfeller ha tillatelse fra kommunen. Les mer om hvordan du går frem her.
 


 

 

Publisert 27.04.2020

Melding om feiing og tilsyn vil nå bli sendt som SMS til eier, dersom eier har registrert telefonnummer i DIFI sitt kontaktregister (samme som benyttes av bl.a. Skatteetaten). Har ikke eier registrert telefonnummer i kontaktregisteret vil varsel om feiing/tilsyn bli sendt som brev.

 

Publisert 06.01.2020

Etter at kommunene overtok ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler 1. januar 2018, har Sortland kommune hatt 38 vigsler så langt.

Publisert 13.12.2019

Etter vannlekkasje, med påfølgende vannavstenging av kommunalt ledningsnett, ber vi våre abonnenter:

Publisert 30.07.2018
FKB A-B

Sortland kommune har oppdatert basiskart og flybilder i sentrum og tettstedene - se oversiktsbilde. 

 

 

 

 

 

Publisert 04.12.2017

Sortland kommune har bekreftet hvilke kartgrunnlag som skal brukes i kommunens plan- og byggesaksarbeid.

Mer informasjon om det offentlige kartgrunnlaget i Sortland.