Publisert 17.08.2020

Nav Sortland har etter innføring av digitalt arkiv, og digitale søknader på sosialhjelp, opplevd at brev ikke er blitt sendt ut til bruker/søker og at arkivsystemet ikke har fungert.

 

  

 

 

 

Publisert 03.07.2020

Nå kan du selv se svaret på koronatesten din på Helsenorge.no så snart prøven er analysert og besvart. Helsepersonell får se svaret via kjernejournal.

 

Publisert 18.06.2020
Kunngjøringer, høring, ropert

Reno-Vet IKS har søkt Fylkesmannen i Nordland om tillatelse til deponering av PFAS-forurensede masser.

   

Publisert 02.06.2020

Tertialrapport 1 - 2020 for Sortland kommune er nå klar. Denne viser hvordan kommunen ligger an til å nå de økonomiske og tjenestemessige målsettingene i budsjettet.

 

 

 

Publisert 18.05.2020

Sortland kommune har satt av kr. 300.000,- til å støtte virksomheter som ser seg nødt til å gjøre endringer som følge av COVID19-situasjonen. Midlene skal gå til å identifisere utviklingsmuligheter og eventuelt søke finansiering til gjennomføring av disse. 

 

Publisert 18.05.2020

Sortland kommune har nå tatt i bruk en bookingløsning der du selv booker møtet ditt via nettsida. Du kan foreløpig booke møte hos Byggesak, Plan og Kart og oppmåling. Du finner den saksbehandler du vil snakke med, og velger om du vil ha telefonmøte eller fysisk møte.
Ved bestilling av møte oppgir du hva saken gjelder og hva du vil ha hjelp til.

  

 

 

 

 

 

 

Publisert 14.05.2020

Har du glemt den gamle bilen som du avskiltet i fjor? 

Publisert 11.05.2020

Svært mye post sendes nå digitalt. Dette er raskt, sikkert og miljøvennlig.

Du som mottar digital post, logger inn gjennom ID-porten for å lese posten din. Dersom kontaktinformasjonen din er korrekt i «Kontakt og reservasjonsregisteret», får du varsel om at det er kommet post.

 

Publisert 30.04.2020

Dette er en oppfordring til innbyggere i Sortland kommune om å sjekke at de bruker riktig adresse, og huske å markere boligen tydelig med husnummer.

  

Publisert 30.04.2020
Hvis du skal gå i gang med et byggetiltak, må du i de fleste tilfeller ha tillatelse fra kommunen. Les mer om hvordan du går frem her.
 


 

 

Publisert 27.04.2020

Melding om feiing og tilsyn vil nå bli sendt som SMS til eier, dersom eier har registrert telefonnummer i DIFI sitt kontaktregister (samme som benyttes av bl.a. Skatteetaten). Har ikke eier registrert telefonnummer i kontaktregisteret vil varsel om feiing/tilsyn bli sendt som brev.

 

Publisert 08.04.2020

Formannskapet i Sortland kommune vedtok i møte den 2. april 2020 å sende bevillingsreglement for alkoholsaker 2020 – 2024 og rusmiddelpolitisk handlingsplan ut på høring/offentlig ettersyn.

Alle inviteres til å komme med innspill, med frist 1. mai 2020.

Bevillingsreglement for alkoholsaker

Rusmiddelpolitisk handlingsplan

 

Publisert 03.04.2020

Innbyggere i Sortland kommune kan nå velge å søke sosialhjelp digitalt i stedet for på papirskjema. Den nye løsningen gjør at innbyggerne kan søke hjemmefra hele døgnet, også via mobilen sin.  

 

  

 

 

Publisert 23.03.2020

Nå kan du melde fra om du har symptomer på koronavirus.

 

Publisert 18.03.2020

På grunn av koronavirustiltakene ber Reno-Vest IKS om at ingen setter i gang med lokale strandryddeaksjoner i Vesterålen. 

Publisert 12.02.2020

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken!

Søknadsfrist 10. mars 2020.

Publisert 06.01.2020

Etter at kommunene overtok ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler 1. januar 2018, har Sortland kommune hatt 38 vigsler så langt.

Publisert 13.12.2019
Vann, kran, vannavstegning

Etter gårdagens vannlekkasje, med påfølgende vannavstenging av kommunalt ledningsnett, ber vi våre abonnenter:

Publisert 28.09.2018

Norconsult har levert en handelsanalyse til Sortland kommune. Analysen er et faktagrunnlag som skal benyttes for å sette rammer for fremtidig handel. Den viser at Sortland stadig dominerer innen handel i Nordland.