Publisert 16.10.2020

Fra uke 42 til 47 skal Sortland kommune etablere nytt gatelysanlegg langs deler av Skytterveien, Idrettsveien og Oppslåttveien i Vestmarka. 

 

Publisert 15.10.2020

Er du en engasjert person med ledig fritid og lyst på nye utfordringer? Konfliktrådet Nordland søker etter nye meklere på Sør-Helgeland, Narvik, Vesterålen og Harstad. 

   

 

  

 

 

Publisert 09.10.2020

Parkeringsplassen utenfor den gamle brannstasjonen i sentrum av Sortland er nå stengt for parkering. Plassen har i sommer vært disponert til oppstillingsplass for bobiler. Tomta skal fremover brukes i forbindelse med et prosjekt i Vesterålsgata som er forventet ferdigstilt ved årsskiftet.

 

Publisert 06.10.2020

Vil du søke om bruksendring fra bolig til fritidsbolig? Da kan du følge veiledningen under. Dersom du har spørsmål om faktura for renovasjonsgebyr, må du kontakte Reno-Vest.

 

   

Publisert 05.10.2020

Skoler og barnehager i Sortland kommune vil gjerne komme i kontakt med deg som ønsker å være tilkallingsvikar som lærer, samt pedagogisk medarbeider i skole og barnehager.

Ta direkte kontakt med den skolen/barnehagen du vil sette deg opp på.

 

Publisert 29.09.2020

Sortland kommune startet tidligere i år med utarbeidelse av Kommunedelplan Avløp og Vannmiljø 2021-2033, og er nå kommet godt i gang med arbeidet. Planen forventes vedtatt i 2021. 

 

Publisert 24.09.2020
Kunngjøringer, høring, ropert

Reno-Vest Produksjon AS har søkt Fylkesmannen i Nordland om endringer i tillatelsen for mottak og behandling av kjøretøy og jern- og metallavfall. 

Frist for høringsuttalelse er 27. oktober 2020.

Publisert 22.09.2020

Sortland kommune har ansatt Terje Kili som ny kommunalsjef teknisk.

 

Terje Kili kommer fra Midt-Telemark. Han har lang erfaring fra ledende stillinger i offentlig sektor, bla. som assisterende rådmann i Bø i Telemark og sist som kommunalsjef samfunnsutvikling i Midt-Telemark kommune.  

Terje Kili tiltrer stillingen først i november, og overtar etter kommunalsjef plan og utvikling Ann Kristin Vinje.

  

Publisert 18.05.2020

Sortland kommune har nå tatt i bruk en bookingløsning der du selv booker møtet ditt via nettsida. Du kan foreløpig booke møte hos Byggesak, Plan og Kart og oppmåling. Du finner den saksbehandler du vil snakke med, og velger om du vil ha telefonmøte eller fysisk møte.
Ved bestilling av møte oppgir du hva saken gjelder og hva du vil ha hjelp til.

  

 

 

 

 

 

 

Publisert 11.05.2020

Svært mye post sendes nå digitalt. Dette er raskt, sikkert og miljøvennlig.

Du som mottar digital post, logger inn gjennom ID-porten for å lese posten din. Dersom kontaktinformasjonen din er korrekt i «Kontakt og reservasjonsregisteret», får du varsel om at det er kommet post.

 

Publisert 30.04.2020

Dette er en oppfordring til innbyggere i Sortland kommune om å sjekke at de bruker riktig adresse, og huske å markere boligen tydelig med husnummer.

  

Publisert 30.04.2020
Hvis du skal gå i gang med et byggetiltak, må du i de fleste tilfeller ha tillatelse fra kommunen. Les mer om hvordan du går frem her.
 


 

 

Publisert 27.04.2020

Melding om feiing og tilsyn vil nå bli sendt som SMS til eier, dersom eier har registrert telefonnummer i DIFI sitt kontaktregister (samme som benyttes av bl.a. Skatteetaten). Har ikke eier registrert telefonnummer i kontaktregisteret vil varsel om feiing/tilsyn bli sendt som brev.

 

Publisert 03.04.2020

Innbyggere i Sortland kommune kan nå velge å søke sosialhjelp digitalt i stedet for på papirskjema. Den nye løsningen gjør at innbyggerne kan søke hjemmefra hele døgnet, også via mobilen sin.  

 

  

 

 

Publisert 18.03.2020

På grunn av koronavirustiltakene ber Reno-Vest IKS om at ingen setter i gang med lokale strandryddeaksjoner i Vesterålen. 

Publisert 12.02.2020

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken!

Søknadsfrist 10. mars 2020.

Publisert 06.01.2020

Etter at kommunene overtok ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler 1. januar 2018, har Sortland kommune hatt 38 vigsler så langt.

Publisert 13.12.2019

Etter vannlekkasje, med påfølgende vannavstenging av kommunalt ledningsnett, ber vi våre abonnenter:

Publisert 30.07.2018
FKB A-B

Sortland kommune har oppdatert basiskart og flybilder i sentrum og tettstedene - se oversiktsbilde. 

 

 

 

 

 

Publisert 04.12.2017

Sortland kommune har bekreftet hvilke kartgrunnlag som skal brukes i kommunens plan- og byggesaksarbeid.

Mer informasjon om det offentlige kartgrunnlaget i Sortland.