Publisert 19.07.2016
Kleiva

Sortland kommune har lagt ut reguleringsplan for Strandskogjordet til offentlig ettersyn; 2. gangs utlysing.

Det er utarbeidet forslag til utbyggingsavtale mellom Sortland kommune og utbygger. Dette forslag publiseres med dette, og er tilgjengelig for offentlig ettersyn i 30 dager.

Frist for å komme med innspill er 15. august 2016. Merk eventueller innspill/merknader med "sak 16/823", og send innspillet til postmottak@sortland.kommune.no

Aktuelle dokumenter i saken:

Saksfremlegg

Forslag til utbyggingsavtale 

Vedlegg 1 - plankart 

Vedlegg 2 - beskrivelse til plankartet 

Vedlegg 3 - k-sak  030/94 - utbyggingsreglement