Publisert 19.01.2018

I hht. plan- og bygningsloven § 12-8 og 17-4 kunngjøres med dette at Johnsen Eiendom AS har igangsatt arbeid med reguleringsplan for Kvartal 23 med forhandling om utbyggingsavtale.

Publisert 04.12.2017

Sortland kommune har bekreftet hvilke kartgrunnlag som skal brukes i kommunens plan- og byggesaksarbeid.

 

Mer informasjon om det offentlige kartgrunnlaget i Sortland.

 

 

 

 

 

 

Publisert 21.11.2017

Norge er i ferd med å innføre et nytt høydesystem i alle kart, NN2000, som skal erstatte høydesystemet fra 1954, NN1954. I begynnelsen av 2017 er NN2000 innført i alle kommuner i Vesterålen.

 

Publisert 22.09.2017

Aksjonen går videre og det er fremdeles mulighet for å få økonomisk og organisasjonsmessig hjelp til transport av både personer og avfall inn og ut av områder som trengs å ryddes.

Lørdag 16. september er det internasjonal strandryddedag og uka 11.-16. september er det nasjonal strandryddeaksjon  "HOLD HØSTEN REN"

 

Publisert 25.08.2017

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering av Strandskog næringsområde på Sortland. Planforslaget utarbeides av Plankontoret på oppdrag fra Sortland kommune.

Publisert 25.08.2017

Sortland kommune kunngjør med dette at arbeidet med å få på plass en utbyggingsavtale i tilknytning til reguleringsplanen for «Strandskog Næringsområde – N/F 10» er startet.

Publisert 09.08.2017

Gebyrregulativ for Geodatatjenester 2017 ble vedtatt av kommunestyret 15. juni 2017, sak 16/1979.

Publisert 05.07.2017

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-1 og 12-8 varsles igangsetting av arbeid med privat detaljregulering for nærings- og forretningsområde på Ånstadsjøen.

 

Publisert 21.02.2017

Reno-Vest åpner opp for å ta i mot avfall fra strandrydding allerede nå.