Publisert 30.10.2020

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever i kommunen. For innbyggere betyr det at kommunen ikke lenger vil være et kontaktpunkt for personlige og upersonlige skattytere hvis det er spørsmål rundt betaling av krav som restskatt, forskuddsskatt, forskuddstrekk, og arbeidsgiveravgift.

   

Publisert 28.10.2020

Sortland kommune og Vesterålen Regionåd avholdt åpent møte om arbeidet med INTERKOMMUNAL KYSTSONEPLAN FOR VESTERÅLEN 22. oktober 2020.

Publisert 21.10.2020

Alle henvendelser vedrørende påkjørt, skadet eller drept storvilt i Nordland gjøres til Nordland Politidistrikt på telefon 02800. Politiet videreformidler og koordinerer ettersøk og rydding av veibanen dersom behovet skulle tilsi dette. Politiet koordinerer videre med kommunen som har avtale med mannskaper som gjennomfører ettersøk og eventuelt avliving av skadet vilt.
Alle situasjoner der vilt utgjør en trussel for liv og helse skal varsles til Politiet.

 

Publisert 16.10.2020

TV-aksjonen NRK 2020 går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet.
TV-aksjonen er søndag 18. oktober, men du kan allerede nå gi et bidrag -
eller bli digital bøssebærer!

 

Publisert 16.10.2020

Fra uke 42 til 47 skal Sortland kommune etablere nytt gatelysanlegg langs deler av Skytterveien, Idrettsveien og Oppslåttveien i Vestmarka. 

 

Publisert 15.10.2020

Er du en engasjert person med ledig fritid og lyst på nye utfordringer? Konfliktrådet Nordland søker etter nye meklere på Sør-Helgeland, Narvik, Vesterålen og Harstad. 

   

 

  

 

 

Publisert 09.10.2020

Parkeringsplassen utenfor den gamle brannstasjonen i sentrum av Sortland er nå stengt for parkering. Plassen har i sommer vært disponert til oppstillingsplass for bobiler. Tomta skal fremover brukes i forbindelse med et prosjekt i Vesterålsgata som er forventet ferdigstilt ved årsskiftet.

 

Publisert 06.10.2020

Vil du søke om bruksendring fra bolig til fritidsbolig? Da kan du følge veiledningen under. Dersom du har spørsmål om faktura for renovasjonsgebyr, må du kontakte Reno-Vest.

 

   

Publisert 05.10.2020

Skoler og barnehager i Sortland kommune vil gjerne komme i kontakt med deg som ønsker å være tilkallingsvikar som lærer, samt pedagogisk medarbeider i skole og barnehager.

Ta direkte kontakt med den skolen/barnehagen du vil sette deg opp på.

 

Publisert 29.09.2020

Sortland kommune startet tidligere i år med utarbeidelse av Kommunedelplan Avløp og Vannmiljø 2021-2033, og er nå kommet godt i gang med arbeidet. Planen forventes vedtatt i 2021. 

 

Publisert 24.09.2020
Kunngjøringer, høring, ropert

Reno-Vest Produksjon AS har søkt Fylkesmannen i Nordland om endringer i tillatelsen for mottak og behandling av kjøretøy og jern- og metallavfall. 

Frist for høringsuttalelse er 27. oktober 2020.

Publisert 22.09.2020

Sortland kommune har ansatt Terje Kili som ny kommunalsjef teknisk.

 

Terje Kili kommer fra Midt-Telemark. Han har lang erfaring fra ledende stillinger i offentlig sektor, bla. som assisterende rådmann i Bø i Telemark og sist som kommunalsjef samfunnsutvikling i Midt-Telemark kommune.  

Terje Kili tiltrer stillingen først i november, og overtar etter kommunalsjef plan og utvikling Ann Kristin Vinje.

  

Publisert 18.09.2020

Tilskuddet skal bidra til etablering i egen bolig for vanskeligstilte. Det skal også bidra til å sikre eksisterende bolig.

  

Publisert 16.09.2020

NHOs Kommune-NM rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft, basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi. Tallgrunnlaget er fra 2019.

 

Publisert 08.09.2020
Kunngjøringer, høring, ropert

Holmøy Maritime AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse til tiltak i sjø i forbindelse med bygging av et lakseslakteri med tilhørende visningssenter.

  

Publisert 28.08.2020

Det er mange i Sortland som jobber for at vi skal ha den beste forutsetningen for å leve gode liv i lag. Vi gleder oss til å markere dette arbeidet i Folkehelseuka 7.-13. september!

 

 

 

Publisert 25.08.2020

Sortland kommune har fått 2,1 MNOK fra fase 3 av Regjeringens krisepakke. Disse midlene skal benyttes til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping. Lokalt næringsliv oppfordres til å søke tilskudd for sine prosjekter.

 

Publisert 20.08.2020

Rambøll varsler oppstart av planarbeid og høring av planprogram for Gullkista masseuttak. Planområdet ligger i Sortland kommune, på Hinnøya, ca. 2 km fra bygda Blokken, ved Fiskefjorden og Rødbergbukta. Frist for å gi innspill er 30.9.2020.

  
 

Publisert 18.08.2020

Søndre Frydenlund legesenter legges ned fra 24. august 2020.
Fra samme dato tas nytt legekontor på Rådhus II i bruk.

På grunn av flyttingen vil begge legekontorene ha redusert drift 20. og 21. august – kun akutthjelp.
21. august er Søndre Frydenlund legesenter helt stengt.