Publisert 08.03.2022

Служба з інтеграції просить усіх, хто прибуває до муніципалітету з українським громадянством, зв’язатися з нами, щоб ми могли надати вам необхідний наступний супровід та допомогу.

Publisert 07.03.2022

Integreringstjenesten er i gang med å forberede ankomst av ukrainske flyktninger til Sortland kommune.

Publisert 03.03.2022

Sortland kommune skal rullere og lage ny trafikksikkerhetsplan for perioden 2022-2025.

Publisert 28.02.2022

Det er nå mulighet for å søke om SMIL- og NMSK-midler.

Publisert 08.02.2022

Sterk og stødig, en forebyggende treningsgruppe med hovedfokus på styrke- og balansetrening.

Publisert 28.01.2022

Formålet med tilskuddsordningen er å bedre trafikksikkerheten for barn og unge gjennom å stimulere til lokalt arbeid for tryggere skoleveier og nærmiljøer.

Publisert 24.01.2022

Vurderingskomiteens råd er klare. De omhandler plassering av ny Sortland barneskole, idrettshall og svømmehall på Sortland og synergieffekten for bærekraftig stedsutvikling.

Publisert 21.01.2022
Vann, kran, vannavstegning

Oppgraderingen vil skje i ukene 4-8.

Publisert 03.01.2022

KIBS (kvalitet i barnehage og skole) er utarbeidet med grunnlag i bred medvirkning.

Publisert 24.11.2021

Forslagene fra arkitektene er utstilt i den nye Bylaben i Biblioteket i Kulturfabrikken.
Gi dine innspill her.

Publisert 06.11.2021

Vi håper å inspirere andre virksomheter når vi nå går sammen med IT-selskapet Atea og setter et mål om å gjenbruke og resirkulere 100 % av IT-utstyret i bedriften.

Publisert 30.09.2021

Fra 1. oktober 2021 må du bruke våre nye kontonummer for innbetaling av faktura til oss. 

Publisert 13.09.2021

En viktig del av kampen mot arbeidslivskriminalitet er å hindre at useriøse tjenestetilbydere og leverandører får oppdrag. Sortland kommune og Skatteetaten har nå inngått en avtale som skal forebygge at slike leverandører får avtaler med kommunen.

Publisert 31.08.2021

Mandag 23. august var det åpent møte i Møysalen der innbyggerne fikk presentert rammene for prosjektet

Publisert 03.05.2021

Fra og med 1. mai. 2021, blir det både billigere og enklere å bygge tilbygg og terrasser på eiendommen din. 

Publisert 30.03.2021

Sortland kommune har den siste tiden mottatt en rekke henvendelser om dårlige tilstander på veiene våre.

Publisert 02.03.2021

Snøsmeltingen de siste dagene avslører at vi ikke er så flinke til å bruke hundebæsjpose når vi lufter hunden vår! 

Publisert 21.10.2020

Alle henvendelser vedrørende påkjørt, skadet eller drept storvilt i Nordland gjøres til Nordland Politidistrikt på telefon 02800. Politiet videreformidler og koordinerer ettersøk og rydding av veibanen dersom behovet skulle tilsi dette. Politiet koordinerer videre med kommunen som har avtale med mannskaper som gjennomfører ettersøk og eventuelt avliving av skadet vilt.
Alle situasjoner der vilt utgjør en trussel for liv og helse skal varsles til Politiet.

 

Publisert 06.10.2020

Vil du søke om bruksendring fra bolig til fritidsbolig? Da kan du følge veiledningen under. Dersom du har spørsmål om faktura for renovasjonsgebyr, må du kontakte Reno-Vest.

 

   

Publisert 18.05.2020

Sortland kommune har nå tatt i bruk en bookingløsning der du selv booker møtet ditt via nettsida. Du kan foreløpig booke møte hos Byggesak, Plan og Kart og oppmåling. Du finner den saksbehandler du vil snakke med, og velger om du vil ha telefonmøte eller fysisk møte.
Ved bestilling av møte oppgir du hva saken gjelder og hva du vil ha hjelp til.