Publisert 13.04.2018
nedgravd oljetank1

Forslag til lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker legges ut til høring i perioden  17. februar - 21. april 2018.

Publisert 15.02.2018
Rådhusgata

Sortland kommune er i ferd med å tildele adressenavn for alle områder i kommunen. I 2017 ble 67 veinavn vedtatt i Kommunestyret og Driftsutvalget. Se alle vedtatte veinavn her.

 

Publisert 06.02.2018
Endring i planområdet

Asplan Viak AS, på vegne av utbygger Benfra AS, utvider planområdet for pågående detaljregulering for Ånstadsjøen 1,3 km nord for Sortlandsbrua.   

 

Publisert 19.01.2018
2355_Drone Foto 0114_02

I hht. plan- og bygningsloven § 12-8 og 17-4 kunngjøres med dette at Johnsen Eiendom AS har igangsatt arbeid med reguleringsplan for Kvartal 23 med forhandling om utbyggingsavtale.

Publisert 04.12.2017

Sortland kommune har bekreftet hvilke kartgrunnlag som skal brukes i kommunens plan- og byggesaksarbeid.

 

Mer informasjon om det offentlige kartgrunnlaget i Sortland.

 

 

 

 

 

 

Publisert 21.11.2017

Norge er i ferd med å innføre et nytt høydesystem i alle kart, NN2000, som skal erstatte høydesystemet fra 1954, NN1954. I begynnelsen av 2017 er NN2000 innført i alle kommuner i Vesterålen.

 

Publisert 02.10.2017

Kommunene overtok fra 1. januar 2018 ansvaret for gjennomføring av borgerlige vielser i Norge.

Publisert 22.09.2017

Aksjonen går videre og det er fremdeles mulighet for å få økonomisk og organisasjonsmessig hjelp til transport av både personer og avfall inn og ut av områder som trengs å ryddes.

Lørdag 16. september er det internasjonal strandryddedag og uka 11.-16. september er det nasjonal strandryddeaksjon  "HOLD HØSTEN REN"

 

Publisert 25.08.2017

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering av Strandskog næringsområde på Sortland. Planforslaget utarbeides av Plankontoret på oppdrag fra Sortland kommune.