Publisert 11.05.2018
Kunngjøringer 2.jpg

Sortland kommunestyre vedtok Kommuneplanens arealdel for Sortland 2017- 2028 i møtet 2.11.2017. Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for hele kommunen. Kommunestyrets vedtak er bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak, jf. plan- og bygningslovens § 1-6.

Vedtaket kunngjøres i henhold til plan- og bygningslovens § 11-15.

 

 

Publisert 27.04.2018

Det varsles om oppstart av planarbeidet, samt utlegging av forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn i perioden 26.04.-07.06.2018.

Publisert 27.04.2018
byggesøknad 1

Dersom du skal gå i gang med et byggetiltak, må du i de fleste tilfeller ha tillatelse fra kommunen.
Om du må søke eller hvordan du søker, finner du informasjon om i kommunens veileder.
Du finner også andre nyttige linker i forbindelse med en byggesøknad, som søknadsskjema, behandlingstid, gebyr og klagemulighet.

 

Publisert 23.04.2018
Annononsert avgrensning av reguleringsområdet 1

I hht. plan- og bygningsloven § 12-10 jf. § 5-2 legges Forslag til reguleringsplan for Kjempenhøy ut til høring og offentlig ettersyn i tidsrommet 23.4.- 7.6. 2018. Saken ble behandlet i formannskapets møte 12.4.2018 i sak 045/18.

 

Publisert 20.04.2018
Strandrydding 1

Det er anledning til å plukke avfall i fjære- og strandområdene i Sortland også i 2018. 

Bli med å rydde avfall på strender og i fjæra du også!

 

Publisert 13.04.2018
nedgravd oljetank1

Forslag til lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker legges ut til høring i perioden  17. februar - 21. april 2018.

Publisert 15.02.2018
Rådhusgata

Sortland kommune er i ferd med å tildele adressenavn for alle områder i kommunen. I 2017 ble 67 veinavn vedtatt i Kommunestyret og Driftsutvalget. Se alle vedtatte veinavn her.

 

Publisert 06.02.2018
Endring i planområdet

Asplan Viak AS, på vegne av utbygger Benfra AS, utvider planområdet for pågående detaljregulering for Ånstadsjøen 1,3 km nord for Sortlandsbrua.   

 

Publisert 19.01.2018
2355_Drone Foto 0114_02

I hht. plan- og bygningsloven § 12-8 og 17-4 kunngjøres med dette at Johnsen Eiendom AS har igangsatt arbeid med reguleringsplan for Kvartal 23 med forhandling om utbyggingsavtale.

Publisert 04.12.2017

Sortland kommune har bekreftet hvilke kartgrunnlag som skal brukes i kommunens plan- og byggesaksarbeid.

 

Mer informasjon om det offentlige kartgrunnlaget i Sortland.