Publisert 23.01.2019

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken.
Søknadsfrist 10. mars 2019.

Publisert 18.01.2019

Møte i Formannskapet torsdag 24. januar 2019 kl 09.00 i Møterom II, Rådhus II.

Sakspapirer til møtet finner du her når de er klar

Publisert 16.01.2019

Kurs vår 2019: Bra Mat for bedre helse er kurs for voksne som ønsker å lære om sunn kost og som ønsker å gjøre endringer i sine levevaner.

Publisert 16.01.2019

Sortland kommune gjennomfører en tilbudskonkurranse om utkjøring og henting av tøy, mat, post og blodprøver. Konkurransen gjennomføres som reservert kontrakt jf. Forskrift om offentlige anskaffelser § 8-8 begrenset til virksomheter eller programmer som har som hovedformål å integrere funksjonshemmede eller vanskeligstilte personer i arbeidslivet.

 

Publisert 03.01.2019

Brøyting og sandstrøing utføres i all hovedsak av private entreprenører på kontrakt med Sortland kommune. Kontraktene løper fra 2017 til 2022.

Publisert 03.01.2019

Jodtabletter er et aktuelt tiltak ved atomhendelser med utslipp av radioaktivt jod for å beskytte mot kreft i skjoldbruskkjertelen. Risikoen for slik kreft er størst hos barn, unge, gravide og ammende, men i spesielle situasjoner kan det også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år.

 

Publisert 14.12.2018

Planprogram Habilitering /rehabilitering legges ut til høring med høringsfrist 8. februar 2019.

Publisert 14.12.2018

På bakgrunn av vedtak i formannskapet 29.11.18 sendes Forslag til kommunedelplan for fremtidig skolestruktur 2019-2034 ut til høring.

Høringsfrist 24.02.2019.


 

 

Publisert 03.12.2018

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres at Sortland kommunestyre  i sak 055/18 datert 18.10.2018 vedtok Reguleringsplan for rundkjøring i kryss Kjempenhøy/Vesterålsgata.

Publisert 30.11.2018

Formannskapet har på møte 29.11.18 vedtatt å legger ut til høring forslag til nye politivedtekter for Sortland kommune. Politivedtekter skal behandles som en forskrift etter forvaltningslovens §§ 37 og 38. Forslaget bygger på normalpolitivedtekter som er utarbeidet av Politidirektoratet.