Borgerlig vigsel i Sortland kommune

Kommunene overtok fra 1. januar 2018 ansvaret for gjennomføring av borgerlige vielser i Norge.

Fra denne dato forplikter kommunene seg til å ha et vigselstilbud. Kommunen tilbyr vigsel for alle som kan fremvise gyldig prøvingsattest. 
I Sortland kommune er det ordfører Karl-Erling Nordlund, varaordfører Tove Mette Bjørkmo, kommunedirektør Randi Gregersen og kommuneadvokat Knut Erik Marthinussen Harjang som er vigslere.

Skjema som må sendes inn

For å inngå ekteskap i Norge, må staten først undersøke at dere har lov til å gifte dere. Dette kalles prøving av ekteskapsvilkårene. Hvis alle papirer er i orden, kan dere regne med å få en prøvingsattest innen 2-3 uker.
En prøvingsattest er gyldig i kun fire måneder fra utstedelse og må være gyldig på vigselstidspunket.
Søk om prøvingsattest på Skatteetatens sider Veien til ekteskapet - steg for steg
 

Ta kontakt med kommunen

Her søker dere elektronisk
Ta gjerne kontakt med  Servicetorget 76 10 90 00 hvis dere har spørsmål.
 

Når og hvor kan vi gifte oss?

Sortland kommune tilbyr vigsler i Kommunestyresalen på rådhuset på hverdager mellom kl. 10.00-15.30. Vigselen kan også etter ønske fra brudefolket skje utendørs ved Havsøye, eller i Minnelunden.
Ønske om andre steder og tidspunkt kan fremmes, men det vil være opp til ressurser og kapasitet om det lar seg gjennomføre.
 

Slik foregår seremonien

Brudefolk, forlovere og gjester bør møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel.
Brudeparet må fremvise gyldig legitimasjon som pass, førerkort eller bankkort med bilde og personnummer. Asylsøkerbevis godtas ikke som legitimasjon.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

Seremonien tar omlag 10-15 minutter. Selve vielsen foregår ved at vigsler leser borgerlig vigselsformular slik det er fastsatt i forskrift. Så erklærer vigsler dere som rette ektefolk.
Hvis dere ønsker å utveksle ringer, er det fint å gi beskjed til vigsler før seremonien starer.
Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsler vigselsprotokollen. Endelig vigselsattest vil bli ettersendt av folkeregisteret.

Dersom seremonien ønskes på engelsk, avtales dette på forhånd. Ved annet språk må kvalifisert tolk ordnes av brudefolket.

Om det er ønske om kunstneriske innslag under vigselen, må dette avtales på forhånd og besørges av brudefolket.

 

Hva koster det?

Sortland kommune tar ikke betalt for vigsler som avholdes innenfor normal arbeidstid på rådhuset, Havsøyet eller i Minnelunden.

For vigsler utenfor normal arbeidstid, og for vigsler på annet sted enn nevnt i punktet over, betales et gebyr på kr. 1.000.

Om vigselen finner sted over to mil fra Sortland rådhus, skal brudeparet også dekke reiseutgifter for vigsler.

Om dere ønsker pynt, dekorasjoner, musikk eller andre kunstneriske innslag, dekkes dette av brudefolkene selv. Det samme gjelder kostnader til tolk.

 

Lover og retningslinjer

Ekteskapsloven
Forskrift om kommunale vigsler
Forskrift om registrering og melding av vigsler

 

 

Klikk for stort bilde

Kontaktinfo

e-post

76 10 90 00