Borgerlig vigsel i Sortland kommune

Kommunene overtok fra 1. januar 2018 ansvaret for gjennomføring av borgerlige vielser i Norge.

Fra denne dato forplikter kommunene seg til å ha et vigselstilbud. Kommunen tilbyr vigsel for alle som kan fremvise gyldig prøvingsattest. 
I Sortland kommune er det ordfører Tove Mette Bjørkmo, varaordfører Karl Erling Nordlund, rådmann Randi Gregersen og kommuneadvokat Knut Erik Marthinussen Harjang som er vigslere.
 

Skjema som må sendes inn

For å inngå ekteskap i Norge, må staten først undersøke at dere har lov til å gifte dere. Dette kalles prøving av ekteskapsvilkårene. Hvis alle papirer er i orden, kan dere regne med å få en prøvingsattest innen 2-3 uker. En prøvingsattest er gyldig i fire måneder.
Søk om prøvingsattest på Skatteetatens sider Veien til ekteskapet - steg for steg
 

Ta kontakt med kommunen

Avtale om vigsel gjøres ved henvendelse til Sortland kommune på e-post: vigsel@sortland.kommune.no eller ved å ringe Servicetorget 76 10 90 00. Ta kontakt hvis du har spørsmål.
 

Når og hvor kan vi gifte oss?

Sortland kommune tilbyr vigsler i Kommunestyresalen på rådhuset på hverdager i normal arbeidstid. Vigselen kan også etter ønske fra brudefolket skje utendørs ved Havsøye, eller i Minnelunden.
Ønske om andre steder og tidspunkt kan fremmes, men det vil være opp til ressurser og kapasitet om det lar seg gjennomføre.
 

Hvordan foregår seremonien

Brudefolk, forlovere og gjester bør møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel. Brudeparet må vise gyldig legitimasjon før seremonien starter, pass, førerkort eller bankkort med bilde og personnummer. Asylsøkerbevis godtas ikke som legitimasjon.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

Seremonien varer vanligvis i 10-15 minutter. Selve vielsen foregår ved at vigsler leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklærer vigsler dere som ektefolk. Hvis dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed til vigsler før seremonien starer.
Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsler vielsesprotokollen. Endelig vielsesattest vil bli ettersendt av folkeregisteret.

Skal vigselen foregå på engelsk må dette avtales på forhånd. Ved annet språk må kvalifisert tolk ordnes av brudefolket.

Om det er ønske om kunstneriske innslag under vigselen må dette avtales på forhånd.

 

Hva koster det?

Sortland kommune tar ikke betalt for vigsler som avholdes innenfor normal arbeidstid på rådhuset, Havsøyet eller i Minnelunden.

For vigsler utenfor normal arbeidstid, og for vigsler på annet sted enn nevnt i punktet over, betales et gebyr på kr. 1.000.

Om vigselen finner sted over to mil fra Sortland rådhus, skal brudeparet også dekke reiseutgifter for vigsler.

Ved alle vigsler skal kostnader til pynt, dekorasjoner, musikk og andre kunstneriske innslag dekkes av brudefolkene selv. Det samme gjelder kostnader til tolk.

 

Lover og retningslinjer

Ekteskapsloven
Forskrift om kommunale vigsler
Forskrift om registrering og melding av vigsler

 

 

Vigsel_2 - Klikk for stort bilde

Kontaktinfo

e-post

76 10 90 00