Ansattoversikt


Kontaktpersoner - Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder Tjenestekontoret 76 10 92 63 952 64 438
Ass. kommunalsjef Helse og omsorg 76 10 92 66 930 17 828
Saksbehandler Tjenestekontoret 76 10 85 83 952 64 441
Kreftsykepleier 76 10 85 86 952 64 408
Opprettet i sak 1375
Avd.leder Kårstua 76 10 85 21
Kommunalsjef helse og omsorg 911 71 594
Avd. Psykisk helse 988 44 764
Folkehelsekoordinator 76 10 90 12
Saksbehandler Tjenestekontoret 76 10 85 02 918 15 059
Kreftsykepleier 76 10 85 86 952 64 410
Nattjenesten 458 31 180
Avd.leder Stabburet 76 10 85 41
Saksbehandler Tjenestekontoret 76 10 85 55 952 64 498
Tjenestekontoret 76 10 92 64 957 90 412
Avd.leder Håløgtunet 76 10 98 30 992 38 754
Avd.leder Gammelstua 76 10 85 31
Administrasjon 76 10 92 69
Fysioterapeut 952 64 136
Ass. kommunalsjef Helse og omsorg 76 10 92 68 952 64 131
Spesialsykepleier 76 10 85 86 952 64 409