Ansattoversikt


Kontaktpersoner

Ansatte i avdelingen Kontaktpersoner
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
952 64 171
55 55 33 33
Avdelingsleder 76 10 95 83 996 44 880
Styrer 915 21 851
Styrer 919 98 037
Rektor Sigerfjord skole 415 86 862
Rektor Lamarka skole 976 42 656
Leder Tjenestekontoret 76 10 92 63 952 64 438
SFO leder
Styrer Granbuska 76 12 26 45
Fysioterapeut 917 59 458
Psykisk helsearbeider 76 10 82 46 952 64 353
SFO leder
Inspektør 952 64 188 991 55 209
Inspektør 952 64 188
Rådgiver 76 10 90 40
Leder Strand barnehage 482 52 249
Styrer Blåfjell barnehage 76 12 27 88 979 91 750
Varaordfører 76 10 90 05 952 21 142
Stedfortreder for rektor/lærer 952 64 305
Hjelpemiddeltekniker 908 98 722
Næringskonsulent 952 64 380 952 64 380
Nestleder Kulturfabrikken 76 10 91 56 952 64 022
Styrer 952 62 141
Avdelingsleder 76 10 85 40 952 64 360
Skatteoppkrever 76 10 90 31
Lærer 911 98 022
Rektor Kulturskolen 76 10 83 61

Test

Avdelingsleder 952 64 357
Rektor Voksenopplæringen 76 10 83 72 975 71 387
Saksbehandler 76 10 85 83 952 64 441
Kreftsykepleier 76 10 85 86 952 64 408
Opprettet i sak 1375
Kommunedirektør 76 10 90 04 911 63 279
Ergoterapeut 76 10 85 50 917 54 838
Fagleder Naturforvaltning 76 10 90 59 473 04 063
Ass. kommunalsjef Oppvekst 996 44 569
Assisterende rektor 469 31 012
Assisterende rektor 957 60 162
SFO-leder
Avdelingsleder
Fysioterapeut 952 64 027
Avdelingsleder
Kommunejordmor 76 10 92 37 952 64 238
Rektor Holmstad skole 952 64 142
Byggesaksbehandler
Kommunalsjef helse og omsorg 911 71 594
Pedagogisk konsulent 76 10 91 68
SFO leder
Leder Jennestad barnehage 918 77 350
Demenskoordinator
Spesialpedagog 952 64 199
Inspektør 76 10 83 60
Kommunalsjef HR og Service 76 10 90 20 909 82 796
Økonomi 76 10 90 27
Rådgiver økonomi 76 10 92 68
76 10 90 00
Sortland kommune Vesterålsg. 57, Sortland Postboks 117 8401 Sortland Fax : 76 10 90 41 Org. nr : 847737492 MVA
Styrer 924 93 095
Ingeniør 76 10 91 11
Avdelingsleder Lag 2 76 10 85 80 930 33 587
Lærer
Fritidsleder 76 10 91 59
Leder Holmvannet barnehage
Enhetsleder kommunalteknikk 909 99 195
Avdelingsleder 76 10 95 84 952 64 333
Folkehelsekoordinator 76 10 90 12 907 78 998
Saksbehandler 76 10 85 02 918 15 059
Leder Sortland Idrettsråd
Rektor 952 64 160 948 88 117
SLT-koordinator 451 71 747
Rådgiver kommunikasjon 76 10 91 58 952 64 158
Spesialsykepleier 76 10 85 86 952 64 409
Ordfører 959 95 111
Branninspektør 952 64 051
Teknisk etat
Espen Nygård
915 21 851
Styrer 76 12 65 50
Politisk sekretariat 76 10 90 09 908 77 851
Leder nattjenesten 484 14 145
Inspektør og SFO-leder 412 18 498
Avdelingsleder
Rektor Strand skole 934 51 984
Rektor
Rektor Sortland barneskole 481 34 892
Rektor Sortland ungdomsskole 911 77 657
Avdelingsleder Lag 3 952 64 129
SFO-leder 952 64 268
76 10 90 51
Saksbehandler 76 10 85 55 952 64 498
Miljøterapeut og SFO-leder 952 64 271
SFO-leder 952 64 306
Ledende helsesykepleier 76 10 92 36 911 66 779
Miljøingeniør 952 64 389
Enhetsleder Brann og redning 952 62 120
Helsesykepleier 952 64 235
Leder Lykkentreff barnehage 976 40 371
Hjelpemiddeltekniker 916 63 873
Næringssjef 917 52 096
Kontaktperson støttekontakt 76 10 92 64 957 90 412
Lærer
Leder 415 08 081
Helsesykepleier 76 10 92 39 952 64 237
Kommuneoverlege
76 10 90 00
Avdelingsleder 76 10 98 30 992 38 754
Biblioteksjef 76 10 82 32 952 64 330
SFO-leder 920 38 045
952 64 270
Skole:95264270 SFO:95264271
952 64 080
Avdelingsleder
Leder idrettsrådet 917 10 155
Konstituert helsesykepleier 76 10 92 31 952 64 231
952 64 096 918 41 205
Kommunalsjef 474 62 694
952 64 080
Kreftsykepleier 76 10 85 86 952 64 409
Styrer Eidsfjord barnehage 976 98 853
Kinosjef 76 10 91 54
Sosiallærer og spesialpedagogisk ansvarlig 952 64 080 958 80 291
Avdelingsleder Aktivitetstilbudet 76 10 85 66 412 26 857
Rektor 912 49 735 994 03 444
Spesialpedagogisk ansvarlig 952 64 275
952 64 222
Fagleder dagsenter 76 10 82 47 952 64 354
Helsesykepleier 952 64 235
Helsesykepleier 952 64 236
Leder 76 10 83 50
Helsesykepleier 76 10 92 38 952 64 233

Kontaktpersoner - Eiendom

Ansatte i avdelingen Eiendom
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Eiendom 901 53 950
76 10 91 07 458 09 606
Eiendomsforvalter 482 26 354

Kontaktpersoner - Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder Tjenestekontoret 76 10 92 63 952 64 438
Ass. kommunalsjef Helse og omsorg 76 10 92 66 930 17 828
Saksbehandler Tjenestekontoret 76 10 85 83 952 64 441
Kreftsykepleier 76 10 85 86 952 64 408
Opprettet i sak 1375
Avd.leder Kårstua 76 10 85 21
Kommunalsjef helse og omsorg 911 71 594
Avd. Psykisk helse 988 44 764
Folkehelsekoordinator 76 10 90 12
Saksbehandler Tjenestekontoret 76 10 85 02 918 15 059
Kreftsykepleier 76 10 85 86 952 64 410
Nattjenesten 458 31 180
Avd.leder Stabburet 76 10 85 41
Saksbehandler Tjenestekontoret 76 10 85 55 952 64 498
Tjenestekontoret 76 10 92 64 957 90 412
Avd.leder Håløgtunet 76 10 98 30 992 38 754
Avd.leder Gammelstua 76 10 85 31
Administrasjon 76 10 92 69
Fysioterapeut 952 64 136
Ass. kommunalsjef Helse og omsorg 76 10 92 68 952 64 131
Spesialsykepleier 76 10 85 86 952 64 409

Kontaktpersoner - HR og service

Ansatte i avdelingen HR og service
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lønn 76 10 90 08
Leder Fellestjenesten 76 10 90 46
Rådgiver 76 10 90 40
Konsulent 76 10 90 43 958 20 103
Fellestjenesten 76 10 91 40
Avd. leder lønn 76 10 90 06
Kommunalsjef HR og Service 76 10 90 20 909 82 796
Personvernombud 76 10 90 22
Lønn 76 10 90 07
HR-rådgiver 76 10 91 31
Lønn 76 10 90 13
HR-rådgiver 76 10 91 69

Kontaktpersoner - IKT

Ansatte i avdelingen IKT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Support 952 64 001
IKT 472 51 293
IKT 472 79 520
IKT 952 64 002
IKT - Leder 952 64 010

Kontaktpersoner - Teknisk

Ansatte i avdelingen Teknisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Byggesaksbehandler
Økonomi/Eiendom 76 10 91 12
Innkjøpsansvarlig 951 14 164
Naturforvaltning 76 10 90 18
Eiendom - Drift 952 64 066
Naturforvaltning 76 10 90 59 473 04 063
Naturforvaltning 76 10 90 61 958 86 027
Byggesaksbehandler
Eiendom - Drift 76 10 90 99 952 64 475
Fagkoordinator Geodata 76 10 90 63
Naturforvaltning 76 10 91 11
Oppmålingsingeniør Geodata 76 10 91 03
Enhetsleder 909 99 195
Kommunalteknikk - Enhetsleder 909 99 195
Driftsingeniør 958 64 466
Branninspektør 952 64 051
Plan og miljø 76 10 90 17
Helle Næss
Naturforvaltning 76 10 90 51
Brannsjef 952 64 120
Plan og miljø 76 10 90 58
Oppmålingsingeniør Geodata 76 10 90 55
Kommunalteknikk 952 64 473
Driftsingeniør 76 10 91 19

Kontaktpersoner - Utbygging

Ansatte i avdelingen Utbygging
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleder 952 64 376
Utbygging 907 15 813
Utbygging 952 64 375
Utbygging 76 10 91 05
Utbygging 928 04 062
Utbygging 952 64 377
Utbygging 76 10 91 17 957 30 976

Kontaktpersoner - Økonomi

Ansatte i avdelingen Økonomi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomi 76 10 90 31
Økonomi 76 10 90 28
Økonomi 76 10 90 27
Økonomisjef 76 10 90 32 408 71 223
Økonomi 76 10 90 25
Økonomi 76 10 90 34
Økonomi 76 10 90 37
Økonomi 76 10 90 35