Ansattoversikt


Kontaktpersoner

Ansatte i avdelingen Kontaktpersoner
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
952 64 171
55 55 33 33
996 44 880
Styrer Skogstjerna barnehage 915 21 851
Styrer Hoppensprett Bjørkmo 919 98 037
Rektor Sigerfjord skole 415 86 862
Rektor Lamarka skole 976 42 656
SFO leder
Styrer Granbuska 76 12 26 45
Styrer Kleiva naturbarnehage 415 61 746
Fysioterapeut 917 59 458
SFO leder
Inspektør Sortland barneskole 952 64 188 991 55 209
Inspektør Sortland barneskole 952 64 188
Styrer Skogstjerna familiebarnehage
Rådgiver 952 64 208
Leder Strand barnehage 482 52 249
Styrer Blåfjell barnehage 76 12 27 88 979 91 749
Varaordfører 952 21 142
Stedfortreder for rektor/lærer 952 64 305
Hjelpemiddeltekniker 908 98 722
Næringskonsulent 952 64 380
Fysioterapeut 952 64 027
Driftsleder 76 10 90 99
Ledende helsesykepleier 907 67 525
Enhetsleder Kårstua 416 22 148
Nestleder Kulturfabrikken 76 10 91 56 952 64 022
Renholdsleder 76 10 91 24 975 19 169
Styrer Prestelva barnehage 952 62 141
Enhetsleder Lag 1 76 10 85 40 952 64 360
Regnskap 76 10 90 31
Lærer 911 98 022
Rektor Kulturskolen 76 10 83 61

Test

Avdelingsleder 952 64 357
Rektor Voksenopplæringen 952 64 282 975 71 387
Saksbehandler 76 10 85 83 952 64 441
Kreftsykepleier 76 10 85 86 952 64 408
Opprettet i sak 1375
Ergoterapeut 917 54 838
Fagleder Naturforvaltning 76 10 90 59 473 04 063
Ass. kommunalsjef Oppvekst 996 44 569
Assisterende rektor 469 31 012
Assisterende rektor 957 60 162
SFO-leder
SFO-leder 952 64 268
Enhetsleder
Fysioterapeut 952 64 027
Kommunejordmor 76 10 92 37 952 64 238
Rektor Holmstad skole 952 64 142
Byggesaksbehandler
Kommunalsjef helse og omsorg 911 71 594
Pedagogisk konsulent 76 10 91 68
Styrer 902 15 668
SFO leder
Leder Jennestad barnehage 918 77 350
Demenskoordinator
Kommunedirektør 975 20 820
Spesialpedagog 952 64 199
Næringssjef 908 36 888
Turnusfysioterapeut 952 64 329
Folkehelsekoordinator 952 64 108
Inspektør 76 10 83 60
Kommunalsjef HR og Service 76 10 90 20 909 82 796
Økonomi 76 10 90 27
Rådgiver økonomi 76 10 92 68
76 10 90 00
Sortland kommune Vesterålsg. 57, Sortland Postboks 117 8401 Sortland Fax : 76 10 90 41 Org. nr : 847737492 MVA
Ingeniør 76 10 91 11
Enhetsleder Lag 2 76 10 85 80 930 33 587
Rådgiver 952 64 206
Lærer
Fritidsleder 76 10 91 59
Leder Holmvannet barnehage
Avdelingsleder 76 10 95 84 952 64 333
Folkehelsekoordinator 76 10 90 12 907 78 998
Saksbehandler 76 10 85 02 918 15 059
Leder Sortland Idrettsråd
Rektor 952 64 160 948 88 117
SLT-koordinator 451 71 747
Rådgiver kommunikasjon 76 10 91 58 952 64 158
Spesialsykepleier 76 10 85 86 952 64 409
Kommunikasjonsrådgiver 482 32 776
Ordfører 959 95 111
Branninspektør 952 64 051
Teknisk etat
Espen Nygård
915 21 851
Styrer Nordskogen barnehage
Politisk sekretariat 76 10 90 09 908 77 851
Leder nattjenesten 484 14 145
Inspektør og SFO-leder 412 18 498
Avdelingsleder
Rektor Strand skole 934 51 984
Rektor Sortland barneskole 481 34 892
Rektor Sortland ungdomsskole 911 77 657
Enhetsleder Lag 3 952 64 129
SFO-leder 952 64 268
76 10 90 51
Saksbehandler 76 10 85 55 952 64 498
Miljøterapeut og SFO-leder 952 30 069
SFO-leder 952 64 306
Miljøingeniør 952 64 389
Enhetsleder Brann og redning 952 62 120
Helsesykepleier 952 64 235
Leder Lykkentreff barnehage 976 40 371
Hjelpemiddeltekniker 916 63 873
Kontaktperson støttekontakt 76 10 92 64 957 90 412
Lærer
Leder Sigerfjord barnehage 415 08 081
Helsesykepleier 76 10 92 39 952 64 237
Kommuneoverlege 952 64 400
76 10 90 00
Inspektør og lærer 926 60 232
Avdelingsleder 992 38 754
Biblioteksjef 76 10 82 32 952 64 330
SFO-leder 920 38 045
952 64 270
Skole:95264270 SFO:95264271
952 64 080
Avdelingsleder
Konstituert helsesykepleier 76 10 92 31 952 64 231
952 64 096 918 41 205
Leder nattjenesten
Kommunalsjef 474 62 694
952 64 080
Kreftsykepleier 76 10 85 86 952 64 409
Styrer Eidsfjord barnehage 976 98 853
Kinosjef 952 64 024
Sosiallærer og spesialpedagogisk ansvarlig 952 64 080 958 80 291
Rektor 912 49 735 994 03 444
Styrer Hoppensprett Bjørkmo barnehage
Rektor Holmstad skole 952 64 272
952 64 222
Psykiatrisk sykepleier 76 10 82 47 952 64 354
Helsesykepleier 952 64 235
Helsesykepleier 952 64 236
Leder Vestmarka barnehage
Helsesykepleier 76 10 92 38 952 64 233

Kontaktpersoner - Eiendom

Ansatte i avdelingen Eiendom
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Eiendom 901 53 950
76 10 91 07 458 09 606
Eiendomsforvalter 482 26 354
Miljørådgiver 415 40 034

Kontaktpersoner - Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder Dagtilbudet 952 64 436
Enhetsleder Lag 3 952 64 129
Enhetsleder Kårstua 416 22 148
Ass. kommunalsjef Helse og omsorg 76 10 92 66 930 17 828
Enhetsleder Lag 1 76 10 85 40 952 64 360
Saksbehandler Tjenestekontoret 76 10 85 83 952 64 441
Kreftsykepleier 76 10 85 86 952 64 408
Opprettet i sak 1375
Enhetsleder Stabburet 979 50 260
Psykisk helsearbeider 952 64 359
Avd.leder Kårstua 76 10 85 21
Avdelingsleder 952 64 435
Enhetsleder Sjøgata bofellesskap 997 79 104
Miljøterapeut 952 64 362
Kommunalsjef helse og omsorg 911 71 594
Psykisk helsearbeider 952 64 352
Enhetsleder Lag 2 930 33 587
Psykisk helsearbeider 952 64 358
Folkehelsekoordinator 76 10 90 12
Saksbehandler Tjenestekontoret 76 10 85 02 918 15 059
Kreftsykepleier 76 10 85 86 952 64 410
Enhetsleder Gammelstua 954 28 654
458 31 180
Enhetsleder Laen 402 39 215
Saksbehandler Tjenestekontoret 76 10 85 55 952 64 498
Tjenestekontoret 76 10 92 64 957 90 412
Rådgiver Kvalitet, helse og omsorg 76 10 92 69 916 23 803
Avd.leder Håløgtunet 76 10 98 30 992 38 754
Fysioterapeut 952 64 136
Spesialsykepleier 76 10 85 86 952 64 409

Kontaktpersoner - HR og service

Ansatte i avdelingen HR og service
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lønn 76 10 90 08
HR-rådgiver 414 01 895
Leder Fellestjenesten 76 10 90 46
Rådgiver 952 64 208
Konsulent 76 10 90 43
Konsulent 952 64 204
Avd. leder lønn 76 10 90 06
Kommunalsjef HR og Service 76 10 90 20 909 82 796
HR-rådgiver 76 10 90 22
Lønn 76 10 90 07
HR-rådgiver 957 61 060
Konsulent 952 64 205
Lønn 76 10 90 13
HR-rådgiver 76 10 91 69

Kontaktpersoner - IKT

Ansatte i avdelingen IKT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Support 952 64 001
IKT 952 64 200
IKT 472 79 520
IKT 952 64 002
IKT - Leder 952 64 010

Kontaktpersoner - Teknisk

Ansatte i avdelingen Teknisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Byggesaksbehandler
Økonomi/Eiendom 76 10 91 12
Naturforvaltning 76 10 90 18
Eiendom - Drift 952 64 066
Naturforvaltning 76 10 90 59 473 04 063
Driftsleder 952 64 463
Naturforvaltning 76 10 90 61 958 86 027
Byggesaksbehandler
Byggesaksbehandler
Eiendom - Drift 952 64 475
Fagkoordinator Geodata 76 10 90 63
Rådgiver plan og forvaltning 952 64 067
Linda Kauserud
Kommunalsjef Teknisk 920 31 791
Oppmålingsingeniør Geodata 952 64 373
Oppmålingsingeniør Geodata 76 10 91 03
Enhetsleder plan og forvaltning 909 99 195
Avdelingsleder kommunalteknikk 952 64 466
Branninspektør 952 64 051
Naturforvaltning 76 10 90 51
Brannsjef 952 64 120
Byarkitekt 76 10 90 58
Kommunalteknikk 952 64 473
Kommuneplanlegger 76 10 90 19
Driftsingeniør 76 10 91 19
GIS spesialist 400 56 202

Kontaktpersoner - Utbygging

Ansatte i avdelingen Utbygging
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleder 971 23 829
Utbygging 76 10 91 05
Prosjektleder utbygging 909 59 839
Ingeniør 906 87 943
Ingeniør 928 04 062
Utbygging 952 64 377
Utbygging 76 10 91 17 957 30 976

Kontaktpersoner - Økonomi

Ansatte i avdelingen Økonomi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomi 76 10 90 31
Økonomi 76 10 90 28
Økonomi 76 10 90 27
Økonomisjef 76 10 90 32 408 71 223
Økonomi 76 10 90 26
Økonomi 76 10 90 25
Økonomi 76 10 90 34
Økonomi 76 10 90 37
Regnskapsleder økonomi 909 12 290