Ved bruk av eksternt rekrutteringsbyrå

Når kommunen velger å bruke eksternt rekrutteringsbyrå legges disse stillingene her:

 

► Vi har for tiden ingen eksterne utlysninger. 

 

Alle ledige stillinger finner du her