Akutt forurensning

 

Det interkommunale utvalget mot akutt forurensing - LoVe IUA - ivaretar eierkommunenes beredskapsansvar etter forurensingslovens § 43 mot større tilfeller av akutt forurensning enn det som normalt kan håndteres av den enkelte kommune, jf forurensingslovens § 44.

Lofoten og Vesterålen beredskapsregion (LoVe) består av kommunene Andøy, Bø, Flakstad, Hadsel, Moskenes, Sortland, Vestvågøy, Vågan og Øksnes.

Beredskapssamarbeidet i Lofoten og Vesterålen gir eierkommunene bedre beredskap og betydelig større innsatskapasitet enn det kommunene hver for seg kan opprettholde. Det er forurensingsdepot i alle eierkommunene tilpasset de hendelser som kan oppstå til daglig i den enkelte kommune. Depotene er bygd opp slik at depoter og mannskaper enkelt kan bistå dersom det oppstår en større hendelse i en annen kommune.

Felles opplæring og øvelser sikrer god beredskapskompetanse i alle kommunene. Sortland kommune er vertskommune for Lofoten og Vesterålen beredskapsregion. Det medfører at Sortland har ansvar for å koordinere og samordne kommunenes beredskap samt å lede en evt. forurensingsaksjon i regi av LoVe IUA. Sortland kommune ivaretar også sekretærfunksjonen for beredskapsstyret.