Jodtabletter

Jodtabletter skal kun tas ved en atomhendelse på det tidspunktet myndighetene anbefaler at de skal tas og skal beskytte mot utvikling av kreft i skjoldbruskkjertelen.

Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år, mens de over 40 år har svært liten risiko for å kreft i skjoldbruskkjertelen, og trenger ikke å ta jodtabletter. Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke å ta jodtabletter.

Myndighetene vil gi nærmere beskjed om hvilken gruppe av befolkningen som skal ta tablettene ved en atomulykke.

Kommunen har tabletter i beredskap, det prioriteres til følgende grupper:

► barn og unge under 18 år
► gravide og ammende

► Andre kan kjøpe jodtabletter reseptfritt på apoteket (NB! De over 40 år trenger ikke ta jodtabletter).

Merk:

  • Jod-tablettene beskytter bare mot strålingsskader fra radioaktivt jod. Ved atomulykker vil det også være andre radioaktive stoff som slippes ut.
  • Jod som kosttilskudd kan ikke brukes til å forebygge strålingsskader.
  • Bordsalt tilsatt jod har heller ikke effekt, og det er helseskadelig å spise for mye salt.

► Kommunen har beredskap for utdeling.

►Mer informasjon om jodtabletter på DSA sine nettsider.

►Informasjon om Jodtabletter på flere språk
Information about iodine tablets in multiple languages