Viktig melding

BRANN 110

Beredskap i Sortland kommune

Sortland kommune har en beredskapsplan som gjelder hele kommunens organisasjon.
I tillegg finnes det delplaner til kommunens beredskapsplan som tar for seg bestemte fagområder. Du vil også finne informasjon om egenberedskap.


Kommunal kriseledelse

Kriseledelse kan etableres når

  • hendelsen vil eller kan påvirke mange innbyggere i kommunen
  • hendelsen krever tiltak fra flere kommuneområder
  • hendelsen vil medføre et stort informasjonsbehov 

Mindre hendelser håndteres på fagnivå.
Kommunedirektør og ordfører har ansvar og fullmakt til å etablere kriseledelse.

► Psykososialt kriseteam
Sortland kommune har et eget psykososialt kriseteam som trer i funksjon når en ulykke/katastrofe rammer.

 Smittevern
Kommunelege har ansvar for smittevern og miljørettet helsevern. 

► Plan for helsemessig og sosial beredskap (PDF, 504 kB)
Delplan for Plan for kommunal kriseledelse


Egenberedskap

Jodtabletter
Vi følger nasjonale råd om jod. Jodtabletter skal kun benyttes dersom beredskapsmyndigheter gir beskjed om det. Sortland kommune har beredskap for utdeling. 

Råd om egenberedskap i hjemmet
Dette bør du ha hjemme: Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv i minst tre døgn.

 

Kontaktinfo

Karl-Erling Nordlund
Ordfører
95995111