Tiltak i Helse og omsorg

Det viktigste for å bidra til å redusere spredning av smitte er å bryte smittekjeden.

 • Ikke møt folk om du ikke må
 • Ikke reis noen steder om du ikke må 

 

 

Tiltak innen helse og omsorg

Tiltak i helse og omsorg

Besøksrutiner institusjon

Dette gjelder Håløygtunet og Lamarktunet

 • Besøk trenger ikke lengre forhåndsavtales, men besøkende skal kontakte/ringe avdelingen før besøk for å avklare smittestatus.
   
 • Besøkstid formiddag kl. 10.30 – 12.30 
  Ettermiddag kl.16.30 – 19.00    
  Dette for å kunne ivareta smittevernrutine med vask etter besøk.
   
 • Besøksprotokoll og hånddesinfeksjon opprettholdes.
   
 • Besøkende bør generelt holde minst 1 m avstand til den de besøker, ansatte og andre beboere. Hvis både den besøkende og beboeren er vaksinert kan de ha nærkontakt. Vaksinerte beboere kan også ha nærkontakt med uvaksinerte besøkende beboeren selv har definert som sin nærmeste.
   
 • Besøket skjer på beboerens rom.
   
 • Maks 2 besøkende til en beboer samtidig (for å opprettholde regler om avstand.)

FHI`s smittevernråd

Smittevern på legekontorenes venteværelser

Vi opplever at det tidvis er for mange mennesker samtidig inne på legekontorene våre. Det gir vanskeligheter med å opprettholde smittevernet på en god måte. Og jeg har en oppfordring til alle våre pasienter:  

Vi vil oppfordre pasientene til å tenke over om de kan bestille seg en video-konsultasjon i stedet for en vanlig legetime.

De som skal til legekontorene på legetime ber jeg komme inn på venterommet så nært timen som mulig. Vent gjerne ute i egen bil til like før timen starter. Dette for å unngå for mange på venterommet samtidig.

Og som alltid ber jeg folk huske på å holde avstand, husk håndhygiene og ikke kom inn på legekontorene hvis du har symptomer som minner om Covid-19 infeksjon. Da skal du ringe legekontoret og informere slik at dere finner en annen løsning for din legetime.  

Smittevernråd ved besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner

Viser til Regjeringens råd som skal bidra til at det blir lettere å besøke eldre på sykehjem.
Sortland kommune avventer å foreta endringer i besøksrutiner til onsdag 10.2.2021

Årsak til dette er at vi fortsatt har en del beboere på sykehjemmene som ikke er vaksinert, og vi trenger å få gjort vurderinger ift dette. FHIs smittevernråd ved besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner under covid-19-pandemien er fortsatt ikke oppdatert.

Sortland kommune følger Folkehelseinstituttets smittevernråd ved besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner: 

 • Alle besøk skal være forhåndsavtalt med avdelingen
 • Antall besøkende må ikke være høyere enn at anbefalt avstand (minst 1 meter) og øvrige smittevernråd kan følges.
 • Personer som er i hjemmekarantene eller har luftveissymptomer skal som hovedregel ikke komme på besøk.
 • Kommer du reisende fra områder med høyere smittepress enn vi har her, ber vi om at du unngår å oppsøke våre institusjoner de første 10 dagene du er her.
 • Besøker du våre institusjoner oppfordres du nå til å bruke munnbind. 
 • Besøkende skal utføre hånddesinfeksjon ved hovedinngangen
 • Besøkende har ikke anledning til å oppholde seg i fellesarealer i, eller utenfor avdelingen.
 • Besøkende blir møtt av avdelingspersonalet ved inngangsdøren til avdelingen til avtalt tidspunkt.
 • Besøkende skal utføre hånddesinfeksjon ved inngangen til avdelingen.
 • Vi oppfordrer deg til å skrive deg inn i besøksprotokollen i avdelingen. Den vil bli benyttet ved behov for smittesporing.
 • Besøkende blir fulgt til beboers rom.
 • Hold minst 1 meters avstand til ansatte og beboere under hele besøket.
 • Besøkende skal utføre håndhygiene når de forlater beboers rom.

Ved spørsmål, ta kontakt med aktuell avdeling:

Håløygtunet sykehjem: 76 10 98 30
Lamarktunet avd. Stabburet: 76 10 85 41/42
Lamarktunet avd. Laen:  76 10 85 11/12
Lamarktunet avd. Kårstua:  76 10 85 21/22
Lamarktuent avd. Gammelstua:  76 10 85 31/32
Sjøgata bofellesskap:  76 10 95 83

Informasjon fra Helsestasjonen

Informasjon om helsestasjonstilbudet under koronautbruddet

Vi arbeider for en normalisering av driften så lang det er mulig ut fra smittevernhensyn.

Helsestasjonen skal være en trygg plass å komme og vi har stort fokus på hygiene og kommer til å holde noe avstand der det er mulig. Gravide, barn eller foreldre som er i karantene, har symptomer på sykdom eller er syke skal ikke komme på helsestasjon. Det kan gjennomføres konsultasjonen via telefon eller video hvis behov.

 

Følgende tiltak gjelder:

 • Ingen som er syke uansett årsak skal komme.
 • Ingen i karantene pga Covid-19 skal komme. 
 • Ingen søsken skal være med på helsestasjonen. 
 • Ta med egen leke da alle våre er fjernet. 
 • Gruppetilbud hos fysioterapeut utgår og erstattes med individuelle konsultasjoner
 • Alle som IKKE skal møte vil få beskjed pr SMS eller telefon. Så har du ikke hørt noe, skal du møte. 
 • Åpen time går som vanlig
 • 4-ukers gruppe går som vanlig
 • Barnet kan nå følges av to foresatte
 • Partner til den gravide kan delta på svangerskapskonsultasjonene. 
 • Hjemmebesøk av jordmor og helsesykepleier gjennomføres som normalt så fremt det ikke foreligger sykdom.
 • Baybymassasje utgår inntil videre

Råd om korona til foreldre, barn og gravide


Ved spørsmål ta kontakt med oss på:
Telefon 76 10 92 30 mellom kl. 10.00-14.00
eller direkte til fast helsesykepleier/jordmor.

Endrer tilbud til psykisk syke som følge av korona

I Sortland kommune har flere av koronatidens tilbud til de psykisk syke fungert så godt at de kommer til å fortsette med dem.

Artikkel av Elisabeth Sjølie i Kommunespeilet

Til beboere i kommunens omsorgsboliger - 29. mai

Oppdatert informasjon om besøk og smittevern

Sortland kommune følger Helsedirektoratets oppdaterte anbefalinger. Beboers leilighet i omsorgsboliger og liknende som er å anse som beboers private hjem. Eventuell begrensning av besøk og sosial kontakt kan da i utgangspunktet bare besluttes av beboeren selv.  

Besøkende må registrere seg i besøksprotokoll i din leilighet. Protokollen vil benyttes til smittesporing ved et eventuelt sykdomstilfelle. Registreringer skal oppbevares av deg i 14 dager.

Besøksbegrensninger i fellesarealer i tilknytning til omsorgsboliger og bofellesskap:

 • Opphold på fellesarealer for besøkende er ikke tillatt
 • De som bor i omsorgsboligene kan møtes i fellesarealer. Hold 1 meters avstand
 • Nødvendig adkomst for besøkende til beboers private hjem gjennom felles gang/korridor er tillatt.

De generelle smittevernrådene fra Folkehelseinstituttet for befolkningen må fortsatt overholdes.

 • God håndhygiene med hyppig håndvask eller bruk av hånddesinfeksjon
 • Hold god avstand til andre, 1-2 meter anbefales
 • God hostehygiene
 • Personer som har luftveissymptomer eller er i hjemmekarantene bør ikke komme på besøk

Mange beboere i omsorgsboligene er eldre personer og personer som har høyere risiko for alvorlig forløp av koronasmitte. Husk at du med disse tiltakene bidrar til egen og andres sikkerhet. 

Opplysningstelefon for koronasmitte
Koronatelefonen i Sortland
Koronatelefonen i Sortland Åpningstider, hverdager
952 64 105 kl. 09.00-13.00

Opplysningstelefonen skal avlaste legekontorene i spørsmål som gjelder koronasmitte.
Henvendelser vil bli besvart av helsepersonell.  

Ta gjerne kontakt på opplysningstelefonen om du mistenker at du er smittet, eller har spørsmål om karantene mv.

Bekymring rundt korona - råd fra kommunepsykologen

På kort tid har vi alle fått snudd hverdagen vår på hodet. Noen av oss sitter i karantene, noen av oss er urolige for jobben og mange av oss er bekymret for at vi eller noen av våre kjære skal bli syke. Ingen vet vi hvor lenge denne unntakstilstanden skal vare og hvordan verden vil se ut om en tid. Det er normalt om vi nå kjenner på uro og bekymring, likeså frustrasjon og resignasjon. Hvis man i utgangspunktet har lett for å engste seg, vil situasjonen være ekstra krevende.
 

Her er noen konkrete råd for god egenomsorg

La myndighetene tenke worst case
Myndighetene sin jobb er å tenke worst case, og det skal vi være glad for. Vår jobb er å følge myndighetenes råd, slik at situasjonen forhåpentligvis blir mindre alvorlig enn man frykter.

Begrens tiden du følger nyheter om Covid-19
Søk informasjon fra pålitelige kilder, slik som Helsenorge og Folkehelseinstituttet, og følg rådene derfra. Man trenger ikke oppdatere seg på nyheter store deler av døgnet, da dette vil gi økt følelse av stress og engstelse.

Gjør ting som vanligvis interesserer deg
Hvis man er veldig urolig, kan det være vanskelig å opprettholde aktiviteter som vanligvis gir glede. Det er likevel bra å fylle hodet med noe annet. Prøv derfor å gjenoppta det du er glad i, det være seg Netflix, strikking, bøker, spill eller en annen form for hobby.

Oppretthold rutiner for mat, søvn og aktivitet
Hvis man skal være hjemme over lang tid eller i karantene / isolasjon, er det viktig å opprettholde struktur i hverdagen. Stå opp til faste klokkeslett, spis til faste tider, kle deg som vanlig og finn gjerne en form for fysisk aktivitet. Mangel på struktur skaper uro. Vi mennesker har også et grunnleggende sosialt behov, så sørg for å få dekket dette gjennom kontakt med andre på telefon.

Med ønske om god egenomsorg og omsorg for hverandre – (på avstand).

Elisabeth Sjølie
kommunepsykolog Sortland

 

Råd til helsepersonell

Helsepersonell

Utbruddet av britisk koronavariant i Nordre Follo kommune og konsekvenser for vårt helsepersonell

► På grunn av dette utbruddet, er det viktig å unngå å reiser som ikke er helt nødvendige til de østlandskommunene som er omfattet av smitteutbruddet. Unntak er eksempelvis hvis det oppstår alvorlig sykdom i nærmeste familie.

► Helsepersonell som likevel velger å reise til de berørte østlandskommunene, uten at det er helt nødvendig, må ha en dialog med sin leder før hjemkomst ift om de kan komme på jobb. Hvis de ikke kan komme på jobb, skal arbeidsgiver ikke belastes for dette, da må den ansatte eventuelt benytte feriedager.

► Helsepersonell som nylig har vært i området, skal normalt ikke møte på jobb inntil risikoen er avklart. I samråd med arbeidsgiver bør det vurderes om man kan unngå pasientnært arbeid/forsterkede smitteverntiltak/vurdere hjemmekontor fremfor å møte fysisk på arbeidsplassen.

Dersom helsepersonell planlegger å få besøk fra de aktuelle østlandskommunene gjelder følgende:

 • Avlys besøket hvis besøket ikke er helt nødvendig
 • Finn gode løsninger mht karantene for den tilreisende
 • Reisende skal følge smittevernråd ved reise
Helsepersonell

► Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell er pr 07.05.2020 opphevet.
Utenlandsreiser frarådes fortsatt.

► Du kan reise fritt innad i Norge.

Reiseråd fra helsenorge

Regjeringens reiseinformasjon

 

Kartlegging av tilgjengelig helsepersonell

Sortland kommune forbereder seg på en situasjon der vi mangler personell innenfor pleie og omsorg samt helsetjenesten i kommunen.

Vi har ikke et akutt behov for flere helse- og omsorgsarbeidere akkurat i øyeblikket, men vi er nødt til å ta høyde for at situasjonen både kan eskalere og bli langvarig. Vi jobber også med å kartlegge egne ansatte og vurderer omdisponering og omplassering av ansatte fra tjenester som stenges, også ansatte uten helsefaglig bakgrunn. 

På sikt kan det bli behov for flere hender enn det kommunen i utgangspunktet rår over. Vi ønsker derfor å lage en oversikt over helsepersonell som i dag ikke jobber i helsesektoren i Sortland kommune.  

Har du helsefaglig bakgrunn, men jobber med noe annet nå? Dette kan være deg som for eksempel er student, du som jobber i forsikringsselskap men egentlig er utdannet sykepleier, du som har jobbet som helsepersonell men har gått av med pensjon, eller du har ledig arbeidskapasitet av andre grunner. Vi er takknemlige for alle som kan bidra.

Vi ber om at du sender en CV eller annen oversikt over din bakgrunn på e-post til: HR@sortland.kommune.no

Sortland kommune jobber fortløpende med klargjøring av helsepersonell. Dersom Sortland kommune kommer i en situasjon med mangel på helsepersonell, er det viktig for oss å ha god oversikt og rask tilgang til tilgjengelig personell. Du vil bli kontaktet.