Tiltak i Helse og omsorg

Normal hverdag med økt beredskap fra 25. september kl. 16.00.

Vi anbefaler nasjonale myndigheters sider for til en hver tid oppdatert informasjon:

► Helsenorge   
FHIs temasider   
► Regjeringen