Informasjon om endringer i besøksregler

I hht til nasjonale anbefalinger er vi glad for å gradvis kunne åpne for besøk.
Følgende gjelder:

Til pårørende til beboere på Lamarktunet, Håløygtunet og Sjøgata bofellesskap 2. etg.

  •  Besøk avklares pr. tlf med avdelingen på forhånd og kan avtales maks 1 uke fram i tid. Tidspunkt og informasjon om hvem som skal komme avtales. Maks 2 pårørende samtidig og varighet 15 minutter.  Avdelingene tar foreløpig i mot 2 besøk pr. dag.-
  • Besøkende registrerer seg i besøksprotokoll ved hovedinngangen (til bruk ved eventuell smittesporing).
  • Besøket bør fortrinnsvis skje utendørs. Som et alternativ til dette, er det etablert besøksrom i nærheten av hovedinngangen. Informasjon om dette gis ifb. med avtale av besøket.
  • Beboeren følges av personalet til besøksrommet. Pårørende venter uansett ved hovedinngangen der personalet vil ta dere i mot.
  • Dersom beboer benytter rullestol, triller personalet rullestolen.
  • Pårørende må utføre håndhygiene og holder minst 1 meters avstand til beboer/personell. Pårørende går direkte til og fra besøksrommet, uten å oppholde seg i fellesarealer. Personalet kan være tilstede under besøket for å sikre at regler om smittevern overholdes.- 
  • Antall personer som oppholder seg i besøksrommet samtidig er maks 4 stk slik at nødvendig avstand kan opprettholdes.
  • Pårørende som er definert som nærkontakt, har luftveissymptomer, mistenkes eller er bekreftet med covid-19, skal som hovedregel ikke komme på besøk.

Dersom pasienten er sengeliggende og ikke kan forflyttes til besøksrommet, kan det legges til rette for besøk i beboerens rom. Det er egne regler for besøk til kritisk syke beboere. Kontakt avdelingen så organiserer vi dette.

Velkommen - vi gleder oss til å se dere igjen!