Administrasjon Oppvekst

Erik Strand   

Kommunalsjef 
☎ 474 62 694
Send e-post

Mona Haugli   

Assisterende kommunalsjef
☎ 996 44 569 
Send e-post

 

Rådgiver økonomi 
☎  

 

► Budsjett, økonomirapportering, tilskudd til private barnehager, refusjoner, fakturagrunnlag og diverse tilskudd.

Kristoffer Lagesen 

Rådgiver
☎ 952 64 206
Send e-post

 

►Barnehagemyndighet, trafikksikkerhetskoordinator,  barnehageopptak,  skoleskyss, 
redusert foreldrebetaling barnehage, Visma Flyt Barnehage, fakturering, internkontroll.

Liv Edrun Johansen

​​Rådgiver
☎ 454 34 041
Send e-post 

 

► Saksbehandling og utviklingsarbeid knyttet til spesialpedagogikk og spesialpedagogisk støtte, særskilt språkopplæring, SFO og psykososialt læringsmiljø.

Odin Engamo

IKT-rådgiver og koordinator BTI
☎ 911 98 022
send e-post

 

► Visma Flyt skole, internkontroll, GDPR, redusert foreldrebetaling SFO, Visma Min Timeplan, Visma Sikker sak, Skooler, Conexus Engage, Kartleggeren, Klassetrivsel, Feide, eFeide og BTI.

Kristin Myrseth Krekling

bilde av Kristin - Klikk for stort bilde

Rådgiver småskoleteam og SFO
☎ 948 88 117
send e-post

 

► Skolefaglig rådgiver spesielt for Sigerfjord, Strand, Maurnes og Holmstad skoler samt alle skolenes skolefritidsordninger.

Lena Sørli-Gjertsen

Veileder for utvikling av leke-, lærings og oppvekstmiljø

☎ 958 80 291
send e-post

 

►Veileder for utvikling av leke-, lærings- og oppvekstmiljø i barnehager og skoler

Ragnhild Remen

Logoped 
☎ 952 64 106
Send e-post

 

► Logopedtjenester for barn i aldersgruppen 0-16 år, og lavterskeltilbud barn 0-6 år.

Solveig Birkeland

Spesialpedagogisk rådgiver
☎ 952 64 107​​​​
Send e-post

 

► Rådgivning barnehager, barnehageutvikling og lavterskeltilbud barn 0-6 år.

Linda Enbusk

Koordinator for Lærlinger
☎ 994 87 880
Send e-post

 

► Faglig oppfølgning av lærlinger og lærlingeordningen for oppvekstsektoren.

Torgeir Steinsland

Koordinator for
Den kulturelle skolesekken 
☎ 959 97 390
Send e-post

 

► Den kulturelle skolesekken.

Lisa Schønsee

Regional skoleutvikler
☎ 412 18 478
Send e-post

 

► Kompetanseutvikling i skolene i Vesterålen. Ansatt i RKK Vesterålen og Lødingen.

Artikkelliste