Administrasjon Oppvekst

Erik Strand   Klikk for stort bilde    
Kommunalsjef 
☎ 474 62 694
Send e-post

Mona Haugli  Klikk for stort bilde 
Assisterende kommunalsjef
☎ 996 44 569 
Send e-post

Charlotte BrunborgKlikk for stort bilde
Rådgiver økonomi 
☎ 95 12 72 45 
Send e-post

► Budsjett, økonomirapportering, tilskudd til private barnehager, refusjoner, fakturagrunnlag og diverse tilskudd.

Kristoffer Lagesen Klikk for stort bilde   
Rådgiver
☎ 95 26 42 06
Send e-post

►Barnehagemyndighet, barnehageopptak, redusert foreldrebetaling barnehage, Visma Flyt Barnehage, fakturering, internkontroll, GDPR og trafikksikkerhetskoordinering

Liv Edrun JohansenKlikk for stort bilde 
Rådgiver
☎ 76 10 91 68
Send e-post 

► Saksbehandling og utviklingsarbeid knyttet til spesialpedagogikk og spesialpedagogisk støtte, særskilt språkopplæring, SFO og psykososialt læringsmiljø.

Odin EngamoKlikk for stort bilde  
IKT-rådgiver og koordinator BTI
☎ 91 19 80 22
send e-post

► Visma Flyt skole, redusert foreldrebetaling SFO, Visma Min Timeplan, Visma Sikker sak, Skooler, Conexus Engage, Kartleggeren, Klassetrivsel, Feide, eFeide og BTI.

Ragnhild RemenKlikk for stort bilde
Logoped 
☎ 95 75 05 43 
Send e-post

► Logopedtjenester for barn i aldersgruppen 0-18 år, og lavterskeltilbud barn 0-6 år.

Solveig BirkelandKlikk for stort bilde 
Spesialpedagogisk rådgiver
☎ 48 14 99 08
Send e-post

► Rådgivning barnehager, barnehageutvikling og lavterskeltilbud barn 0-6 år.

Linda EnbuskKlikk for stort bilde 
Koordinator for Lærlinger
☎ 99 48 78 80
Send e-post

► Faglig oppfølgning av lærlinger og lærlingeordningen for oppvekstsektoren.

Torgeir SteinslandKlikk for stort bilde
Koordinator for
Den kulturelle skolesekken 
☎ 95 99 73 90
Send e-post

► Den kulturelle skolesekken

Lisa SchønseeKlikk for stort bilde 
Regional skoleutvikler
☎ 41 21 84 78
Send e-post

► Kompetanseutvikling i skolene i Vesterålen. Ansatt i RKK Vesterålen og Lødingen.