Barnehagemiljø - krenkelser og mobbing

Sortland kommune har utarbeidet retningslinjer for hvordan forebygge, avdekke og håndtere krenkelser og mobbing i barnehagene. Disse er i tråd med Barnehageloven § 41.Nulltoleranse og forebyggende arbeid

"Barnehagen skal ikke godta krenkelser som for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Alle som arbeider i barnehagen, skal gripe inn når et barn i barnehagen utsettes for slike krenkelser.

Barnehagen skal forebygge tilfeller hvor barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø ved å arbeide kontinuerlig for å fremme helsen, trivselen, leken og læringen til barna"

Retningslinjer for håndtering av krenkelser og mobbing i barnehagen (PDF, 366 kB)