Lykkentreff barnehage

Lykkentreff barnehage holder til i en over 100 år gammel villa i Sortland sentrum. Huset er omgitt av en stor hage som i tillegg til lekeplass med lekeapparater og sykkelstier, har plener, bærbusker, blomsterbed og grillhytte. 

Fakta om barnehagen

Aldersgruppe 0 - 6 år
Avdelinger 3 avdelinger, 1 avd 0-3 år, 2 avd 3-6 år
Oppholdstid Hele og delte plasser
Åpningstid 07.30 - 16.30 (ved behov fra kl 07.00)
Søknad Elektronisk søknad
Eier Sortland kommune


Andre opplysninger

Lykketreff barnehage er en heldags 3-avdelings barnehage godkjent for 50 barn.
Barnehageåret 2019/20 har barnehagen 43 plasser. Avdelingene har dermed 14 -15 plasser.

Lykkentreff barnehage har ei Småbarnsavdeling og to avdelinger for barn i alderen 3-5 år. Avdelingene over 3 år blir i de fleste sammenhenger drevet på tvers av tradisjonell avdelingsorganisering. Dette gir vide rammer for barnas egne valg av aktiviteter og hvem de vil være sammen med. 

Alle organiserte aktiviteter foregår i grupper sammensatt av barn i samme aldersgruppe.

Lykketreff barnehage legger særlig vekt på språkutvikling og bruk av litteratur.

Kontaktinfo

Ilen Reinholtsen
Styrer
97640371

Adresse

Postadresse:
Postboks 117
8401 Sortland

Besøksadresse:
Strandgata 43
8400 Sortland

Åpningstider

Man - fre: 07.30 - 16.30

Kontaktinfo

Hovednummer
952 64 041

Avdeling Blå 
952 64 042

Avdeling Rosa 
952 64 043

Avdeling Lilla
952 64 044