Vestmarka barnehage

Barnehagen ligger i Vestmarka boligfelt like ovenfor skoleområdet på Sortland. Barnehagen har ei stor, flott tomt med kupert terreng og flott utsikt over Sortlandssundet og fjellene på Hinnøya. Det er gangavstand til Sortlandsmarka som blir flittig brukt. 

Årsplan

Fakta om barnehagen

Aldersgruppe 0 - 6 år
Avdelinger 6 avdelinger
Oppholdstid Hele og delte plasser
Åpningstid 07.15 - 16.30
Søknad Elektronisk søknad
Eier Sortland kommune


Andre opplysninger

Vestmarka barnehage består av to hus med til sammen seks avdelinger. Det eldste bygget som ble tatt i bruk i 1977 består av fire avdelinger. Tre avdelinger for barn over 3 år og en avdeling for barn under 3 år.
Det nyeste bygget ble tatt i bruk i 1991 og består av en avdeling for barn under 3 år og en avdeling for barn over 3 år. Småbarnsavdelingene har 14 plasser, storbarnsavdelingene 18 plasser og friluftsavdelingen har 11 plasser.

I barnehagen legger vi til rette for at barna skal få gode muligheter for lek og samvær, og at de skal få gode venner. Både barnehagens tomt og nærområdet gir rom for gode og spennende opplevelser. Vi planlegger utetida i barnehagen slik at de minste barna får uteområdet for seg selv i perioder av dagen.


Vi ønsker å gi barna mange gode barndomsminner fra Vestmarka barnehage.

Kontaktinfo

Siri Strand
Styrer
95264045

Adresse

Postadresse:
Postboks 117
8401 Sortland

Besøksadresse:
Idrettsvegen 9,
8402 Sortland

Åpningstider

Man - fre: 07.15 - 16.30

Kontaktinfo

Telefon 952 64 201