Opptak og frister

Søknadsfristen for hovedopptaket i private og kommunale barnehager er 15. mars og gjelder for inntak i august. Noen kan få oppstart tidligere enn august, hvis barnehagen har ledig kapasitet.

Rettighetsbarn i 2023
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november 2022 og som står uten barnehageplass, har rett til barnehageplass. Det må søkes innen fristen 15. mars.


Søknad om overflytting

Gjennom året gir vi plass til nye barn når det blir ledig plass i barnehagen. Det skal brukes det samme elektroniske søknadsskjemaet som ved ordinær søknad. 

 

Samordnet opptak

Private og kommunale barnehager i Sortland kommune samordner opptaket.
Det brukes samme søknadsskjema både til private og kommunale barnehager.

 

Søk barnehageplass


De som ikke får tilbud om plass vil bli satt opp på søkerliste.
Suppleringsopptak skjer hele året, og søkere får tilbud om plass så snart det blir meldt om ledige plasser.