Opptak og frister

Søknadsfristen for hovedopptaket i private og kommunale barnehager er 15. mars og gjelder for inntak i august. Noen kan få oppstart tidligere enn august, hvis barnehagen har ledig kapasitet.

Hvem har rett på barnehageplass?

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november 2022 og som står uten barnehageplass, har rett til barnehageplass.  

Når er søknadsfristen?

For å være med i hovedopptaket, må du ha søkt innen 15. mars.

Barnet har ikke rett på barnehageplass. Kan hen få barnehageplass likevel?

Ja det er stor sannsynlighet for at barnet ditt vil få tildelt barnehageplass ved hovedopptaket selv om det ikke har rett etter loven. Dette er fordi Sortland har som regel flere ledige barnehageplasser enn det er søkere.

Kan barnet mitt flytte over til en annen barnehage?

Gjennom året gir vi plass til nye barn når det blir ledig plass i barnehagen. Det skal brukes det samme elektroniske søknadsskjemaet når man søker om overføring som ved ordinær søknad. 

Er det forskjell på om jeg søker i en privat eller en kommunal barnehage?

Private og kommunale barnehager i Sortland kommune samordner opptaket. Det brukes samme søknadsskjema både til private og kommunale barnehager. Det er derfor ikke noen forskjell i hovedopptaket på om du har søkt plass i en kommunal eller en privat barnehage.

Hvor søker jeg om barnehageplass?

Du søker ved å trykke på knappen under og logge deg inn.

 

Søk barnehageplass

Har jeg rett på å få førstevalget mitt i søknaden?

Kommunen prøver så langt det er mulig å gi alle søkere plass så høyt som mulig av ønskene som er lagt inn i søknaden. Dette er ikke alltid mulig, og da vil du få tilbud om en barnehage du har lengre ned på listen din.

Barnehagene prioriterer hvem som får plass ut fra vedtektene til den enkelte barnehage.

Hva skjer hvis jeg ikke får tilbud om barnehageplass i hovedopptaket i mars?

De som ikke får tilbud om plass vil bli satt opp på søkerliste. Suppleringsopptak skjer hele året, og søkere får tilbud om plass så snart det blir meldt om ledige plasser.