Priser og betaling

Prisene gjelder for både kommunale og private barnehager.

Sortland kommune følger makspris som Stortinget fastsetter.
 

For 2023 gjelder følgende priser for 100 % plass:

1. januar 2023 - 31. juli 2023: 3.000 kroner per måned


Det betales for 11 måneder pr år – juli er betalingsfri.
Betaling for kost kommer i tillegg.

 

Søskenmoderasjon

Det gis søskenmoderasjon for søsken som bor fast sammen.
30% søskenmoderasjon for barn nr 2.
50% søskenmoderasjon for barn nr 3 eller flere.

Det gis søskenmoderasjon også i de tilfeller søsknene går i forskjellige barnehager innen kommunen.

 

Foresatte med lav inntekt

Husholdninger med lavere samlet årsinntekt enn 552.750 kroner kan søke om redusert pris. Fra og med 1. januar 2023 endres grensen for samlet årsinntekt til 550.000 kroner
Søknad om redusert foreldrebetaling

 

Gratis kjernetid

Alle 2, 3, 4, og 5-åringer, og barn som har utsatt skolestart, i familier med samlet inntekt under
598.825 kroner kan søke om 20 timer gratis barnehage pr uke.