Priser og betaling

Prisene gjelder for både kommunale og private barnehager.

Sortland kommune følger makspris som Stortinget fastsetter.

For 2022 gjelder følgende priser for 100 % plass:

1. januar - 31 januar: 3.230 kroner per måned.

1. februar - 30. juni: 3.315 kroner per måned.

1. august - 31. desember: 3.050 kroner per måned.


Det betales for 11 måneder pr år – juli er betalingsfri.
Betaling for kost kommer i tillegg.

 

Søskenmoderasjon

Det gis søskenmoderasjon for søsken som bor fast sammen.
30% søskenmoderasjon for barn nr 2.
50% søskenmoderasjon for barn nr 3 eller flere.

Det gis søskenmoderasjon også i de tilfeller søsknene går i forskjellige barnehager innen kommunen.

 

Foresatte med lav inntekt

Husholdninger med lavere samlet årsinntekt enn 607.750 kroner kan søke om redusert pris. Fra og med barnehageåret 2022/2023 endres grensen for samlet årsinntekt til 552.750 kroner
Søknad om redusert foreldrebetaling 

 

Gratis kjernetid

Alle 2, 3, 4, og 5-åringer, og barn som har utsatt skolestart, i familier med samlet inntekt under
598.825 kroner kan søke om 20 timer gratis barnehage pr uke.