Priser og betaling

Prisene gjelder for både kommunale og private barnehager med unntak av kostpenger.

Sortland kommune følger makspris som Stortinget fastsetter.
 

For perioden 1. januar - 31. juli 2024 gjelder følgende priser for 100 % plass:

- 3.000 kroner per måned

For perioden 1. august - 31. desember 2024 gjelder følgende priser for 100 % plass:

- 2.000 kroner per måned

Det betales for 11 måneder pr år – juli er betalingsfri.
Betaling for kost på 350 kroner kommer i tillegg.

 

Søskenmoderasjon

Det gis søskenmoderasjon for søsken som bor fast sammen.
30 % søskenmoderasjon for barn nr 2.
100 % søskenmoderasjon for barn nr 3 eller flere. (kostpenger modereres ikke)

Det gis søskenmoderasjon også i de tilfeller søsknene går i forskjellige barnehager innen kommunen.

 

Foresatte med lav inntekt

Husholdninger med lavere samlet årsinntekt enn 550.000 kroner kan søke om redusert pris. Fra og med 1 august 2024 endres inntektsgrensen til 366.667 kroner.


Søknad om redusert foreldrebetaling

 

Gratis kjernetid

Alle 2, 3, 4, og 5-åringer, og barn som har utsatt skolestart, i familier med samlet inntekt under
615.590 kroner kan søke om 20 timer gratis barnehage pr uke. 1. august 2024 endres denne inntektsgrensen til 642.700 kroner.