Priser og betaling

Prisene gjelder for både kommunale og private barnehager.

Sortland kommune følger makspris som Stortinget fastsetter.

For 2022 gjelder følgende priser for 100 % plass:

1. januar - 31 januar: 3.230 kroner per måned.

1. februar - 30. juni: 3.315 kroner per måned.

1. august - 31. desember: 3.050 kroner per måned.


Det betales for 11 måneder pr år – juli er betalingsfri.
Betaling for kost kommer i tillegg.

 

Søskenmoderasjon

Det gis søskenmoderasjon for søsken som bor fast sammen.
30% søskenmoderasjon for barn nr 2.
50% søskenmoderasjon for barn nr 3 eller flere.

Det gis søskenmoderasjon også i de tilfeller søsknene går i forskjellige barnehager innen kommunen.

 

Foresatte med lav inntekt

Husholdninger med lavere samlet årsinntekt enn 607.750 kroner kan søke om redusert pris. 
Søknad om redusert foreldrebetaling 

 

Gratis kjernetid

Alle 2, 3, 4, og 5-åringer, og barn som har utsatt skolestart, i familier med samlet inntekt under
566.100 kroner kan søke om 20 timer gratis barnehage pr uke.