Priser og betaling

Prisene gjelder for både kommunale og private barnehager med unntak av kostpenger.

Sortland kommune følger makspris som Stortinget fastsetter.
 

For 2023 gjelder følgende priser for 100 % plass:

- 3.000 kroner per måned

Det betales for 11 måneder pr år – juli er betalingsfri.
Betaling for kost på 350 kroner kommer i tillegg.

 

Søskenmoderasjon

Det gis søskenmoderasjon for søsken som bor fast sammen.
30% søskenmoderasjon for barn nr 2.
50% søskenmoderasjon for barn nr 3 eller flere.

Det gis søskenmoderasjon også i de tilfeller søsknene går i forskjellige barnehager innen kommunen.

 

Foresatte med lav inntekt

Husholdninger med lavere samlet årsinntekt enn 550.000 kroner kan søke om redusert pris. 


Søknad om redusert foreldrebetaling

 

Gratis kjernetid

Alle 2, 3, 4, og 5-åringer, og barn som har utsatt skolestart, i familier med samlet inntekt under
598.825 kroner kan søke om 20 timer gratis barnehage pr uke.