Blåfjell barnehage

Vår visjon: Blåfjell barnehage – Et godt sted å være, leke og lære

Fakta om barnehagen
Aldersgruppe 0-6 år
Avdelinger 4 avdelinger, 2 avd. 0-3 år, 2 avd. 3-6 år
Oppholdstid Heldagsplasser
Åpningstid 07.30 – 16.30 (07.00 eller 07.15 ved behov)
Søknad Elektronisk søknadskjema
Eier Foreldreeid samvirkeforetak

 

Historikk: Åpnet i 2005 med 3 avdelinger, utvidet til 4 avdelinger i 2010

 

Plassering: Barnehagen ligger plassert i nedkanten av Lamarkafeltet. Inn til sentrum er det i underkant av 2 km. og det er kort vei til utmarka og fjæra. Månetoppen er vårt referanseområde med lavvo, utedo og gapahuk. Månetoppen ligger nydelig plassert ovenfor lysløypa, og har kort avstand til barnehagen. Vi har et flott uteområde i barnehagen, som gir mulighet til aktiv og variert lek.

 

Personal: Barnehagen har 15,5 faste stillinger. Vi har er ei faglig sterk personalgruppe, der de fleste har utdannelse som barnehagelærer, barne- og ungdomsarbeider eller tilsvarende.

 

Plasser: Småbarnsavdelingene heter Blåne og Ekko-Ekko med plass til 14 barn hver. Turte og Tvilling heter avdelingene for barn fra 3 år og oppover og her er det plass til opptil 20 barn hver. Barnehagen har i alt plass til ca. 65 barn.

 

Fasiliteter: Barnehagens rom er store, lyse og luftige. Vi har et stort kjøkken der vi blant annet har felles samlinger, og har i tillegg flere små og store grupperom, som benyttes til ulike aktiviteter.

 

Krekling: Førskolegruppa i Blåfjell heter Krekling. De har felles opplegg, turer og aktiviteter.

Vårt pedagogiske grunnsyn speiler seg i barnehagens visjon og hvordan vi arbeider med omsorg, lek og læring. Alle barn er unike og forskjellige, og vår grunntanke er at alle barn skal få mulighet til å utvikle seg etter egne forutsetninger. På veien mot selvstendighet skal barna møte omsorgsfulle voksne som har tid til å se, lytte, støtte og legge til rette for lek og læring. Barnehagehverdagen skal være preget av glede, engasjement og rom for egne tanker, ideer og medvirkning.

 

Velkommen innom for å hilse på oss!

Kontaktinfo

Bente Nordvoll Bjørkly
Styrer
76122788
97991749

Adresse

Adresse:
Bakkelia 4
8403 Sortland

Åpningstider

Man - fre: 07.30 - 16.30

Kontaktinfo

Hjemmeside Blåfjell barnehage

Henvendelse

Styrer/daglig leder: Bente Nordvoll Bjørkly

Assisterende styrer: Lena Kristiansen

Telefon til avdelingene

97 99 17 49 Styrer/daglig leder

97 99 17 48 Ekko-Ekko

97 99 17 47 Tvilling

97 99 17 46 Turte

97 99 17 45 Blåne