Forebygging av vold og seksuelle overgrep

Sortland kommune har over år hatt fokus på arbeid med å forebygge vold og seksuelle overgrep mot barn. Kommunen har fått nasjonal anerkjennelse for dette arbeidet.

Ett av tiltakene er modellen Æ E MÆ som inneholder blant annet:

  • Undervisning om vold og seksuelle overgrep til alle barn og unge
  • Kompetanseheving av ansatte som jobber med barn og unge
  • Informasjon om vold og seksuelle overgrep til foreldre

Kommunen har også et tverrfaglig konsultasjonsteam som jobber for tidlig identifisering av saker som omhandler vold eller seksuelle overgrep mot barn.

 

Prosjektrapport fra 2015 (PDF, 719 kB)
 

Omtaler av Æ E MÆ i media

Kontaktinfo

Sture Jacobsen
Kommunalsjef helse og omsorg
911 71 594