Forebygging av vold og seksuelle overgrep

Sortland kommune har over år hatt fokus på arbeid med å forebygge vold og seksuelle overgrep mot barn. Kommunen har fått nasjonal anerkjennelse for dette arbeidet.

Ett av tiltakene er modellen Æ E MÆ som inneholder blant annet:

  • Undervisning om vold og seksuelle overgrep til alle barn og unge
  • Kompetanseheving av ansatte som jobber med barn og unge
  • Informasjon om vold og seksuelle overgrep til foreldre

Kommunen har også et tverrfaglig konsultasjonsteam som jobber for tidlig identifisering av saker som omhandler vold eller seksuelle overgrep mot barn.
 

Hjelpetelefon - 800 57 000

Nasjonal hjelpetelefon dersom du har vært utsatt for et seksuelt overgrep.
Døgnåpent, alle dager hele året.
Du kan ringe oss uansatt hvor du bor i Norge.
Du kan være anonym om du vil - vi tar deg alltid på alvor.
Det er gratis å ringe.

 

Prosjektrapport fra 2015 (PDF, 719 kB)
 

Omtaler av Æ E MÆ i media

Kontaktinfo

Sture Jacobsen
Kommunalsjef helse og omsorg
91171594