Ergoterapi

 

Hva tilbyr vi?

Ergoterapeuten jobber for at folk kan bo hjemme lengst mulig og i størst mulig grad utføre hverdagens aktiviteter. 
Ergoterapeuten gjør kartlegginger i hjemmet og formidler nødvendige hjelpemidler og veileder i forhold til ombygging av boligen din. 
Ergoterapeuten formidler behov for hjelpemidler og hjelper med søknad til NAV hjelpemiddelsentral innen områdene bevegelse, syn- og hørselstap og kognitive hjelpemidler, når du ikke kan søke selv. 

Søke om hjelpemidler til NAV hjelpemiddelsentralen. 
 
Ergoterapeut bidrar også innen hverdagsrehabilitering.

 


Hvem kan få tilbudet?

Innbyggere med behov for våre tjenester.
 


Henvendelse til ergoterapeut

Både pårørende, innbygger selv og helsepersonell kan ta kontakt med ergoterapeut eller tjenestekontoret. Benytt søknadsskjema for å komme i kontakt med ergoterapeut i kommunen:

Søknadsskjema


Prioriteringsnøkkel

Prioriteringsnøkkel viser hvordan ergoterapeut prioriterer henvendelsene.


Hva koster det?

Tjenesten er gratis.


 

Kontaktinfo

Annika Emanuelsson Bysveen
95264438
Marit Brenna Hansen
Ergoterapeut
91754838