Manuellterapeuter og fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen

Private fysioterapeuter med driftsavtale inngår som en del av kommunens samlede fysioterapitilbud. Fysioterapeuter med driftsavtale driver sin praksis fra ulike institutter i Sortland sentrum.

Hvis du av helsemessige årsaker ikke har mulighet til å oppsøke institutt, kan kommunal fysioterapi være aktuelt. Hovedregelen er at du oppsøker fysioterapeut med driftsavtale dersom du klarer det. Kostnaden ved oppfølging hos kommunal og privat fysioterapeut med driftsavtale er den samme.

Fysioterapeut

Fysioterapeutens kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon. En fysioterapeut brukes ofte innen rehabilitering etter for eksempel skader og operasjoner. Fysioterapeuter behandler muskel- og skjelettlidelser gjennom veiledet fysisk trening og spesifikke øvelser, individuelt eller i grupper, gjennom massasje, elektroterapi og leddmobilisering.

En fysioterapeut kan blant annet hjelpe deg med:

 • Nakkeplager
 • Kneplager
 • Belastningslidelser
 • Ryggplager
 • Bekkenløsning
 • Sene- og muskelbetennelser
 • Ankel/fot plager
 • Postoperativ behandling
 • Idrettsskader og tilsvarende skader hos ikke-idrettsutøvere
 • Hodepine
 • Armsmerter
   

Manuellterapeut

En manuellterapeut er en fysioterapeut med videreutdanning innen manipulasjon (normalisering av leddfunksjon). Manuellterapeuten undersøker smerter og skader i muskelskjelettsystemet. På bakgrunn av de opplysninger man har, og funn ved en undersøkelse, stilles en diagnose. Manuellterapeuten lindrer smerter og demper stram muskulatur gjennom blant annet bløtvevs- og avspenningsteknikker. Man bruker manipulasjonsgrep for å løsne stive ledd, og man blir gitt øvelser relatert til årsakssammenhengen som også virker forebyggende.

Man trenger ikke henvisning for å gå til manuellterapeut. Pasienten får likevel utgifter refundert fra folketrygden etter vanlige regler. Manuellterapeuter kan ved behov henvise til spesialisthelsetjenesten (sykehus), røntgen/MR og fysioterapeut Manuellterapeuter kan sykmelde. Manuellterapeuter har en lignende rolle som fastleger på muskel- og skjelettområdet. 
 

Manuellterapeuter og private fysioterapeuter som har driftsavtale med Sortland kommune:

Private fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen
Institutt Navn Adresse Telefon Spesiell kompetanse e-post
Fortuna Fysioterapi Knut Olav Nordmeland Søndre Frydenlund Alle 900 24 205 Spesialist i muskel og skjelett fysioterapi (PFF), Videreutdanning i injeksjonsbehandling og diagnostisk ultralyd for muskel og skjelett. fortunafysioterapi@gmail.com
Gullviks Fysikalske institutt Ingrid Gullvik Vesterålsgata 10, 8400 Sortland 957 65 572 Muskel/skjelett, lymfødembehandling, CFS/ME ingridgullvik@gmail.com
Institutt for manuellterapi Sortland AS Sven E. Fredriksen Søndre Frydenlund Alle 6 76 11 05 40 Manuellterapi, muskel- og skjelettplager manuellterapi.sortland@gmail.com
Sortland Fysioterapi og Manuellterapi AS Gårdsalleen 10 A 992 50 530 Trykkbølgebehandling, muskel- og skjelettplager, manuellterapi og onkologi/lymfødem/lipødembehandling idrettsfysioterapi, aktiv med artrose, barnefysioterapi og kvinnehelse. Parkinson - individuell oppfølging og gruppetilbud. post@sortfys.no