Manuellterapeuter og fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen

Private fysioterapeuter med driftsavtale inngår som en del av kommunens fysioterapitilbud. Det er fysioterapeuter som driver sin praksis fra ulike institutter i kommunen. Hovedregelen er at du oppsøker avtalefysioterapeut dersom du selv klarer det. Hvis du av helsemessige årsaker ikke har mulighet til å oppsøke institutt, kan kommunal fysioterapi være aktuelt.

Informasjon om manuellterapi, Sortland kommune

 • Manuellterapeuter er offentlig autorisert helsepersonell som undersøker, diagnostiserer og behandler alle slags sykdommer og skader i muskel- og skjelettapparatet.
 • Manuellterapeuter har utdanning på masternivå fra norsk universitet eller tilsvarende.
 • Pasienter kan gå direkte. Henvisning er ikke nødvendig for å få trygderefusjon.
 • Behandlingsutgifter inngår i egenandelstak-/frikortsordningen på samme måte som utgifter til legebesøk.
 • Manuellterapeuter har lignende fullmakter som leger til å henvise til spesialisthelsetjeneste, rekvirere bildediagnostikk og sykmelde.
 • For muskel- og skjelettpasienter kan et besøk hos manuellterapeut dermed være et fullverdig alternativ til fastlegebesøk. Det kan være f.eks. være ved følgende tilstander:
  • Nakke-arm-smerter
  • Hodepine, svimmelhet, Kjeveplager.
  • Nakke- og skulderplager
  • Armplager
  • Ryggplager/Ischias
  • Bekkenplager
  • Hofteplager
  • Kneplager
  • Ankelplager
  • Fotplager

Manuellterapeuter og private fysioterapeuter som har driftsavtale med Sortland kommune:

Private fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen
Institutt Navn Adresse Telefon Spesiell kompetanse e-post
Fortuna Fysioterapi Knut Olav Nordmeland Søndre Frydenlund Alle 900 24 205 Spesialist i muskel og skjelett fysioterapi (PFF), Videreutdanning i injeksjonsbehandling og diagnostisk ultralyd for muskel og skjelett. fortunafysioterapi@gmail.com
Gullviks Fysikalske institutt Ingrid Gullvik Vesterålsgata 10, 8400 Sortland 76 12 15 28 - 95765572 Muskel/skjelett, lymfødembehandling, CFS/ME ingridgullvik@gmail.com
Institutt for manuellterapi Sortland AS Sven E. Fredriksen Søndre Frydenlund Alle 6 76 11 05 40 Manuellterapi, muskel- og skjelettplager manuellterapi.sortland@gmail.com
Sortland Fysioterapi og Manuellterapi AS Gårdsalleen 10 A 992 50 530 Trykkbølgebehandling, muskel- og skjelettplager, manuellterapi og onkologi/lymfødem/lipødembehandling idrettsfysioterapi, aktiv med artrose, barnefysioterapi og kvinnehelse post@sortfys.no