Fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen

Private fysioterapeuter med driftsavtale inngår som en del av kommunens fysioterapitilbud. Det er fysioterapeuter som driver sin praksis fra ulike institutter i kommunen. Hovedregelen er at du oppsøker avtalefysioterapeut dersom du selv klarer det. Hvis du av helsemessige årsaker ikke har mulighet til å oppsøke institutt, kan kommunal fysioterapi være aktuelt.

Private fysioterapeuter med driftsavtale med Sortland kommune 

Private fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen
Institutt Navn Adresse Telefon Spesiell kompetanse e-post
Fortuna Fysioterapi Knut Olav Nordmeland Søndre Frydenlund Alle 900 24 205 Spesialist i muskel og skjelett fysioterapi (PFF), Videreutdanning i injeksjonsbehandling og diagnostisk ultralyd for muskel og skjelett. fortunafysioterapi@gmail.com
Gullviks Fysikalske institutt Ingrid Gullvik Vesterålsgata 10, 8400 Sortland 76 12 15 28 - 95765572 Muskel/skjelett, lymfødembehandling, CFS/ME ingridgullvik@gmail.com
Institutt for manuellterapi Sortland AS Sven E. Fredriksen Søndre Frydenlund Alle 6 76 11 05 40 Manuellterapi, muskel- og skjelettplager sven.f@imt-sortland.nhn.no
Sortland Fysioterapi og Manuellterapi AS Gårdsalleen 10 A 76 11 05 30 - 992 50 530 Trening, aktiv med artrose, barn, trykkbølgebehandling, muskel og skjelettplager, manuellterapi/barn og onkologi/lymfødem. post@sortfys.no