Sortland ungdomsråd

Sortland ungdomsråd er et politisk organ i Sortland kommune. Ungdomsrådet skal sikre at ungdommens stemme høres i saker som vedrører dem i Sortland.  

Møter
Ungdomsrådet har 8 møter i året. Disse møtene finner sted på utvalgte mandager kl 15.30 i teket på Kulturfabrikken.
Møteplan for 2020 blir publisert her straks den er vedtatt.

Sortland ungdomsråd består av 15 medlemmer som bor i, eller går på skole i Sortland.
 

Kontaktinformasjon

Leder: Oda Regine Elvenes
Telefon 95433782
e-mail oda.regine.elvenes@gmail.com

Leder: Eskil Jakobsen
Telefon: 97809157 
e-mail eskil.jakobsen@hotmail.com

Sekretær: Tommy Amundsen, Kulturfabrikken
Telefon 90836734
e-mail tommy@kulturfabrikkensortland.no