Sortland ungdomsråd

 

Sortland ungdomsråd er et politisk organ i Sortland kommune. Ungdomsrådet skal sikre at ungdommens stemme høres i saker som vedrører dem i Sortland. 

 

Møter

Ungdomsrådet har 8 møter i året. For 2017 er disse møtene mandager kl 15.30 i Hermetikken på Kulturfabrikken.
Dette er årets møtedatoer: 9. januar, 30. januar, 6.mars, 24. april, 29. mai, 4. september, 9. oktober.

Sortland ungdomsråd består av 19 medlemmer som bor, eller går på skole i Sortland.
 

Kontaktinformasjon

Leder: Kim-Remi Kjesbu
Telefon 954 36 630
e-mail kkjesbat@gmail.com

Nestleder: Madeleine Amalie Kornbakk
Telefon 476 60 893
e-mail madeleineakornbakk@gmail.com

Sekretær: Øystein Bjørstad Lindbeck, Kulturfabrikken
Telefon 76 10 91 59
e-mail oystein@kulturfabrikkensortland.no

Sist endret 08.02.2017