Frivillighet

Sortland kommune har et stort frivillig engasjement i befolkningen.
Kommunen har en egen frivillighetsmelding, en aktiv frivilligsentral, og et eget fond for frivilligheten.

 

Spørreundersøkelse frivillighet

Sortland kommune vil gjennomføre en spørreundersøkelse om frivillighetsarbeid i kommunen.
Bakgrunnen for dette er at kommunestyret har bedt om at det utarbeides en frivillighetsmelding for kommunen.  Frivillighetsmelding skal vise hvordan Sortland kan skape et bedre og mer mangfoldig tjenestetilbud ved å styrke frivillighetsarbeidet i kommunen. Det planlegges for at kommunestyre skal behandle meldingen i juni 2022.
 

Vi håper på god deltakelse i undersøkelsen slik at vi kan ta med oss tilbakemeldingene i frivillighetsmeldingen. 
Spørreundersøkelsen blir avsluttet mandag 18. april 2022.

 
 

Sortland frivilligsentral
Frivillighet i Norge
Tilskudd Barn og unge

 

Lag og ideelle organisasjoner - plikter som arbeidsgiver

Skatt for frivillige lag og organisasjoner