Frivillighet

Sortland kommune har et stort frivillig engasjement i befolkningen.
Kommunen har en egen frivilighetsmelding, en aktiv frivilligsentral, og et eget fond for frivilligheten.

 

Frivillighetsmeldingen 

Frivillighetsfondet

Frivillighet i Norge

Tilskudd Barn og unge

 

Lag og ideelle organisasjoner - plikter som arbeidsgiver

Skatt for frivillige lag og organisasjoner